Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności. Konkurs plastyczny

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Zbliża się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. UM Ząbki ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci! Do wygrania gadżety od Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Ząbki.

Cel konkursu:
– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu komunikacyjnego i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu w mieście;
– zachęcenie do korzystania z innych niż samochód sposobów przemieszczania się,
– popularyzacja kampanii „Dzień bez samochodu”.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej:

– dowolną techniką w formacie A‐4 lub A‐3,
– zgodnej z celami konkursu tzn. praca powinna zachęcać kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów, promując i zachęcając do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów, spacerów, sportu.

Harmonogram konkursu:
‐ ogłoszenie konkursu – 10 września 2021r.
‐ dostarczenie prac konkursowych – 20 września 2021r.
‐ obrady jury i wręczenie nagród – październik 2021r.

Nagrody:
Jury konkursowe wybierze po trzech laureatów i sześciu wyróżnionych w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria:- uczniowie klas I – III szkół podstawowych: 3 nagrody i 3 wyróżnienia;
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII – 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Łącznie zostanie przyznanych 6 nagród i 12 wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo innego  podziału nagród w przypadku złożenia większej ilości prac (prac o wysokiej wartości merytorycznej zgodnej z celami konkursu w danej kategorii wiekowej).
Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną pisemnie poinformowani o miejscu, dacie i godzinie podsumowania konkursu.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu miasta Ząbki. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę i musi być to praca indywidualna (jedna praca – jeden autor). Prace zbiorowe nie będą oceniane przez Jury.

Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna. Udział w konkursie wiąże się z ujawnieniem danych osobowych dziecka w zakresie: praca plastyczna, imię, nazwisko, klasa, szkoła, miejsce w konkursie, nagroda, wizerunek. Ujawnienie może nastąpić na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły FB, w prasie lokalnej, na stronie Urzędu Miasta Ząbki.

Prace plastyczne będą przesłane w wersji elektronicznej do Urzędu Miasta Ząbki na adres: promocja@zabki.pl, celem prezentacji prac w mediach społecznościowych Miasta Ząbki i na stronie UM Ząbki.

Administratorem danych osobowych dziecka są poszczególne szkoły biorące udział w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach ogólnych opisanych w klauzulach informacyjnych poszczególnych szkół.

Zgoda na udział dziecka w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie i na zasadach opisanych powyżej

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

Więcej informacji z Ząbek

Wyniki głosowania do ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy wypełnili w sumie 684 karty do głosowania, w tym ważnych 661. Głosować można było elektronicznie lub tradycyjnie, zaznaczając zadania do realizacji. Pod głosowanie [...]
0 komentarzy

Zapisz numer telefonu ząbkowskiego dzielnicowego

Służba dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Jest to praca, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Dzielnicowi rozwiązują sąsiedzkie konflikty, udzielają pomocy [...]
0 komentarzy

Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego odwiedził SP nr 4 w Ząbkach

13 października 2021 r. odwiedził Ząbki  Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego. Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki oraz przedstawiciele wszystkich ząbkowskich szkół spotkali [...]
0 komentarzy

Pracuj w Urzędzie Miasta Ząbki. Trwa nabór do Referatu Inwestycji

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko podinspektor lub inspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie wymagań określonych w [...]
0 komentarzy

Strefa płatnego parkowania w Ząbkach

Na rok 2022 planowana jest realizacja strefy płatnego parkowania w Ząbkach. To duża zmiana w życiu zmotoryzowanych mieszkańców  miasta. Wiesław Sokołowski, zastępca kierownika [...]
0 komentarzy

Od września 2021 r. działa w Ząbkach nowa szkoła podstawowa

Rada Miasta Ząbki, po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 6. Dyrektorem tej placówki [...]
0 komentarzy

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkach

8 października 2021r., Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską, ogłosili w Szkole Podstawowej [...]
0 komentarzy

Dodatkowe patrole policji w Ząbkach we wrześniu 2021 r

W związku z podpisaniem porozumienia między Burmistrzem Miasta Ząbki a Komendantem Powiatowym Policji w Wołominie, wrzesień 2021 r. był ósmym miesiącem, w którym odbywały [...]
0 komentarzy
Bezpłatne wyjazdy terapeutyczne dla dzieci z gminy Wołomin

Wolne miejsca w przedszkolu „Leśny zakątek” w Ząbkach

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek”, przy ul. B.Prusa 3/5 w Ząbkach, posiada wolne miejsca dla dzieci 3-letnich i 5-letnich (roczniki 2018 [...]
0 komentarzy

Debata o bezpieczeństwie w Ząbkach

Komendant powiatowy Policji w Wołominie inspektor dr Marek Ujazda oraz burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zapraszają na debatę o bezpieczeństwie. Debata odbędzie się [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.