Mazowsze i Radzymin budują Muzeum Bitwy Warszawskiej. Jest porozumienie i wykonawca

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. 20 października porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński. Również tego samego dnia władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. to wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa i gminy. Samorządy podzielą się kosztami budowy. Muzeum będzie działać jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dziś porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński. Również dziś władze miasta zawarły umowę z wykonawcą inwestycji.

W sierpniu 2019 r. marszałek Adam Struzik i burmistrz Krzysztof Chaciński podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do powstania Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Od tamtego czasu, gmina opracowała koncepcję obiektu, pozyskała grunt, dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowała budynek muzeum oraz uzyskała pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji. W tym roku otrzymano pozwolenie na budowę oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik podpisane dziś porozumienie to kolejny po liście intencyjnym krok – Konsekwentnie dążymy od utworzenia tego muzeum. Podopisujemy porozumienie, w który dokładnie określamy nasze obowiązki jako współwłaścicieli tej nowo powstającej placówki. To wzorowy przykład współpracy dwóch samorządów. Dziś idziemy jeszcze dalej. Dzięki decyzji radnych województwa mamy już zabezpieczone w budżecie województwa 4,4 mln zł na budowę tej jakże ważnej instytucji – dodaje marszałek.

Jest porozumienie samorządów

Porozumienie zawarte pomiędzy województwem mazowieckim a gminą Radzymin określa wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, nieruchomości a także współfinansowania działalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Kosztami budowy samorządy podzielą się po połowie. W latach 2022 i 2023 władze Mazowsza przekażą gminie dotację celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji, a z kolei w 2023 r. oba samorządy przekażą Muzeum Niepodległości w Warszawie dotacje celowe na wyposażenie i utworzenie wystawy stałej.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nie kryje zadowolenia z wykonanej dotychczas pracy i współpracy z samorządem Województwa. – Dziś ziszcza się marzenie wielu pokoleń Radzyminiaków, mieszkańców Mazowsza oraz Polaków. Rozpoczynamy budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Od czasu podpisania listu intencyjnego z Województwem w 2019 roku wykonaliśmy bardzo dużo pracy, aby rozpocząć tę ważną inwestycję. Poprzez swój upór i konsekwentne działania udowodniliśmy, że tylko słowa poparte czynami mają wartość i znaczenie – podsumowuje burmistrz Radzymina.

I umowa z wykonawcą inwestycji

Umowa z wykonawcą (Eurodom sp. z o. o. z Płocka) zakłada przebudowę dawnego budynku dozorcy cmentarza (Świetlicy Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzeum oraz rozbudowę budynku o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wykonawca dokona również rozbiórki pozostałych budynków. Muzeum powstanie naprzeciwko Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie. Będzie oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Koszt prac budowlanych wyniesie ok. 8 mln zł. Powierzchnia zabudowy oraz użytkowa to ok. 700 m2. Termin ukończenia prac przewidziano na połowę 2023 r.

 

Więcej informacji z Radzymina

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

– Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Radzymin do wzięcia udziału w konkursie „Drugie życie odpadów”. Zrób pracę plastyczną o tematyce ekologicznej [...]
0 komentarzy
Utrudnienia w przejeździe Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Utrudnienia w przejeździe Al. Jana Pawła II w Radzyminie

W dniu 30.11 rozpoczną się prace związane z wykonaniem przejścia dla pieszych zlokalizowanego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Dobrej. W związku [...]
0 komentarzy
Obwieszczenia burmistrza Radzymina 

Obwieszczenia burmistrza Radzymina

Obwieszczenia burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu Nadma w rejonie ulic Kozia Góra oraz projektu MPZP dla [...]
0 komentarzy

Zgłoś firmę do konkursu „Victoria Biznesu 2021”

UMiG Radzymin zaprasza wszystkie firmy, menedżerów i przedsiębiorców, działających na terenie Gminy Radzymin, do udziału w pierwszej edycji konkursu „Victoria Biznesu”. Konkurs jest [...]
0 komentarzy
Ambitne Śniadania

Wracają „Ambitne Śniadania” w Radzyminie

Po przerwie wywołanej pandemią wracają „Ambitne Śniadania” – spotkania dla przedsiębiorców, organizowane przez Fundację Inicjatywy Lokalne. Śniadania cieszyły się ogromnym powodzeniem w latach 2018-2019, [...]
0 komentarzy

KONKURS – wygraj bilet na koncert RENATA PRZEMYK w Scenie Cegielnia

Główną nagrodą są dwa podwójne zaproszenia na koncert Renata Przemyk – Koncertowe piątki SCENA CEGIELNIA, który odbędzie się 19 listopada 2021 r. o godz. 20:00 w [...]
0 komentarzy
Monitoring gminny

Monitoring gminny w Radzyminie – otwarty konkurs ofert

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]
0 komentarzy
Bezterminowe Karty Mieszkańca Radzymina dla osób 65+

Bezterminowe Karty Mieszkańca Radzymina dla osób 65+

Gmina Radzymin z okazji przypadającego 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora przygotowała prezent. Osobom powyżej 65 roku życia Radzymińskie Karty Mieszkańca są od listopada [...]
0 komentarzy
Umowa na drugi etap budowy al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie podpisana

Umowa na drugi etap budowy al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie podpisana

Blisko 16 mln zł będzie kosztował II etap budowy al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie. Krzysztof Chaciński burmistrz Radzymina podpisał umowę z firmą Grupa [...]
0 komentarzy
Kolejne wsparcie z UE dla Radzymina

Kolejne wsparcie z UE dla Radzymina

Budynki Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie przejdą gruntowną termomodernizację. Pomogą środki z UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma w sumie prawie 800 [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.