Ponad 4,3 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów

Na co wydali pieniądze?

19 umów na łączną kwotę 4 350 955,16 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisali przedstawiciele mazowieckich samorządów. Wśród beneficjentów znalazła się także gmina Kobyłka.

Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, odbyła się 1 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

– Zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego, jeszcze w tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazujemy 365 milionów złotych Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Dzięki wsparciu programu, na Mazowszu zrealizowano ponad 500 inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Zadania wykonane w ramach dofinansowania to m.in. modernizacja dróg lokalnych, po których poruszają się na co dzień mieszkańcy. To tymi drogami uczęszczają każdego dnia do sklepu, szkoły, czy pracy. Celem programu jest również zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Chcielibyśmy, aby każdy czuł się bezpieczny przechodząc przez ulicę. Dlatego chciałbym podziękować Państwu za włożony trud pracy oraz podjęcie tego wyzwania, również za przygotowanie dobrze wypełnionych wniosków. Mogą się także radować mieszkańcy –  poziom ich życia wzrośnie. Miejsca, do których trudno było dojechać będą bardziej dostępne. To wszystko wpłynie na rozwój poziomu gospodarczego. Warto podkreślić, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest realizowany przez firmy lokalne, a to wpłynie na rozwój gospodarczy. Z optymizmem możemy również patrzeć w przyszłość. Jesteśmy w trakcie przygotowań do przekazania kolejnych środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

 • Gmina Andrzejewo – umowa na kwotę ponad 562 tys. zł, na rozbudowę ulicy Rynek i  ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo,
 • Gmina Zaręby Kościelne – umowa na kwotę ponad 206 tys. zł, na rozbudowę ul.  Farnej w Zarębach Kościelnych,
 • Gmina Płońsk – 2 umowy na łączną kwotę ponad 492 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Płońsku przy ul.  Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku przy ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i  300825W,
 • Powiat Ostrowski – 3 umowy na łączną kwotę 1 mln zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na  drodze nr 2657W, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla  pieszych w  Ugniewie, przy  ul.  Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i  260628W oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla  pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul.  Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W,
 • Powiat Garwoliński – umowa na kwotę 200 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Garwolinie, przy ul. Targowej na drodze nr  1374W,
 • Gmina Brwinów – umowa na kwotę 400 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Brwinowie: przy ul. Sochaczewskiej i przy ul. Przejazd na drogach nr 311384W i 311441W,
 • Gmina Kobyłka 3 umowy na łączną kwotę 152 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kobyłce, przy ul. Jana Pawła II (przy ul. Wołomińskiej) na drodze nr 430459W, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kobyłce, przy ul. Przyjacielskiej (przy  ul.  Longinusa) na  drodze nr 431336W oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w  obszarze oddziaływania 3 przejść dla pieszych w Kobyłce na  skrzyżowaniu ul.  Ks.  Kazimierza Pieniążka i ul. Ks. Franciszka Marmo na drogach nr 431325W i  430492W,
 • Gmina Strzegowo – umowa na kwotę 200 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Dąbrowie na drodze nr 230511W,
 • Powiat Makowski – 5 umów na łączną kwotę 936 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie przy ul. Pułtuskiej na  drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo – Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na  4  przejściach dla pieszych w Krasnosielcu, przy ul. Chłopiołąckiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodniej), na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze nr 2121W Rzewnie –  Małki, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w  Dzbądzu na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbądz – Brzuze – Rzewnie – Łaś oraz drodze gminnej,
 • Gmina Pilawa – umowa na kwotę 201,6 tys. zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie, przy ul. Wojska Polskiego i  Słonecznej na drogach nr 131009W i 131038W.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na  szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i  bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
 • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 521 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 780 mln zł. W roku 2021 przewidziane jest przekazanie kolejnych około 365  mln  zł na realizację zadań gminnych i powiatowych, w tym zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Dodatkowo, 25 sierpnia 2021 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych, planowanych do realizacji w ramach Funduszu w 2022 r. – alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim w 2022 r. wynosi ponad 295 mln zł. 

Więcej informacji z Mazowsza

Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na [...]
0 komentarzy

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne [...]
0 komentarzy
Drożyzna uderza w szpitale

Drożyzna uderza w szpitale

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych usług. Niektóre placówki muszą się liczyć [...]
0 komentarzy
dotacja

Na co wydali pieniądze?

Początek roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie wołomińskim i naszym subregionie [...]
0 komentarzy
Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza dla samorządów okołowarszawskich

Blisko 23 mln zł z budżetu Mazowsza otrzymają lokalne samorządy na ważne inwestycje. Wśród nich są m.in budowa przedszkola gminnego w gminie Stare Babice czy lądowisko przy szpitalu zachodnim [...]
0 komentarzy
rynek pracy

Jak w statystyce wyglądał rynek pracy w listopadzie 2021 roku w województwie mazowieckim i w Warszawie?  

6 876 zł – to wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników w woj. Mazowieckim w listopadzie 2021 roku. Pracownicy warszawskich przedsiębiorstw w tym samym czasie [...]
0 komentarzy
Żłobkowe wnioski

Żłobkowe wnioski od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u [...]
0 komentarzy
Na co wydali pieniądze?

Budżet Mazowsza na 2022 rok przyjęty

Pomimo drożyzny udało się znaleźć dodatkowe środki na najbardziej palące potrzeby. Szkolenie kadr medycznych, wsparcie psychiatrii, wsparcie przechodzenia na zielone źródła energii czy [...]
0 komentarzy

Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt na terenie województwa mazowieckiego

10 grudnia 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 102. przypadku wścieklizny u zwierząt na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. [...]
0 komentarzy
12 potraw na wigilijnym stole to jedna z mazowieckich tradycji świątecznych

Święta jak dawniej!

12 potraw na wigilijnym stole  to jedna z mazowieckich tradycji świątecznych – Fot. D.Krześniak Mazowsze to wyjątkowy region, pełen różnorodnych tradycji  i zwyczajów [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.