Ponad 736 mln zł z UE dla subregionu warszawskiego wschodniego

dotacja

Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się zaangażować już 93 proc. środków. W subregionie warszawskim wschodnim (powiat legionowski, miński, otwocki oraz wołomiński) podpisane zostały w sumie 492 umowy. Wartość projektów to 1,1 mld zł, z czego wsparcie z UE przyznane przez samorząd Mazowsza wyniosło ponad 736 mln zł.

Do tej pory władze województwa podpisały już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. – Fundusze europejskie umożliwiły dynamiczny rozwój Mazowsza, ale były także niezwykle istotne w trakcie pandemii COVID-19. Pozytywne skutki inwestycji mazowieckich samorządów i przedsiębiorców będą widoczne przez wiele lat – mówi marszałek Adam Struzik.

Na co pozyskaliśmy pieniądze?

W subregionie warszawskim wschodnim najwięcej dofinansowanych działań dotyczy innowacyjności i przedsiębiorczości – 192 podpisane umowy na ponad 51 mln zł, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną – 72 umowy na 316,5 mln zł, edukacji – 58 umów na niemal 38 mln zł oraz wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem – 55 umów na 58,5 mln zł.

W dalszej kolejności znalazły się projekty związane z działalnością badawczo-rozwojową – 37 umów na ponad 68 mln zł, gospodarką przyjazną środowisku – 27 umów na niemal 17,5 mln zł, rozwojem rynku pracy – 26 umów na 54,5 mln zł, wzrostem e-potencjału – 22 umowy na 31,5 mln zł oraz jakością życia – 3 umowy na ponad 100 mln zł.

– Samorządy, przedsiębiorcy, czy też instytucje naukowe z subregionu warszawskiego wschodniego realizują szereg działań ze wsparciem finansowym z Unii Europejskiej. Część projektów jest jeszcze na etapie realizacji, ale w wielu przypadkach mieszkańcy już mogą korzystać z efektów europejskich inwestycji – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kto najskuteczniejszy?

W subregionie warszawskim wschodnim samorządy lokalne realizują w sumie 211 projektów, a przedsiębiorcy – 265 projektów. Samorządy pozyskały w sumie 459,9 mln zł, a przedsiębiorcy 129,4 mln zł.

Jeśli chodzi o  sumę pozyskanych środków unijnych, liderem w regionie jest gmina Marki – 5 umów na aż 88 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się gmina Legionowo – 11 umów na ponad 63 mln zł, a na trzecim gmina Józefów – 4 umowy na ponad 32 mln zł. Natomiast pod względem liczby realizowanych projektów przoduje powiat otwocki, który podpisał 15 umów na łącznie ponad 14,7 mln zł, gmina Wołomin – 12 projektów na 17,5 mln zł oraz powiat legionowski – 12 umów na ponad 12 mln zł.

Najaktywniejsze samorządy z subregionu warszawskiego wschodniego

Beneficjent Liczba umów Wartość ogółem (zł) Wkład UE (zł)
Powiat otwocki 15 18 464 341,75 14 708 831,92
Gmina Wołomin 12 29 610 199,75 17 426 467,00
Powiat legionowski 12 15 447 495,51 12 356 076,77
Gmina Legionowo 11 91 153 920,48 63 193 178,27
Powiat miński 10 19 398 291,55 15 416 884,68

 

Środki UE na walkę z koronawirusem

Mazowsze było pierwszym regionem, który w momencie wybuchu pandemii uruchomił środki unijne na walkę z koronawirusem i doposażenie mazowieckich szpitali. Wartość projektu to obecnie 480 mln zł.

Wśród partnerów projektu znalazło się 6 placówek medycznych z subregionu warszawskiego wschodniego, do których trafiło w sumie m.in. 144 sztuki specjalistycznej aparatury, 341 sztuk wyposażenia, ponad 2,2 mln sztuk środków ochrony osobistej i ponad 18,9 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Ponadto 1,3 mln zł przeznaczono na prace budowlane w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Drugi uruchomiony przez władze regionu projekt dotyczył zwiększenia potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wielu usług wspierających bieżącą pracę stacji pogotowia ratunkowego na Mazowszu, w tym m.in. specjalnych dodatków. W ramach projektu finansowane były także szkolenia dotyczące stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym utylizacji odpadów medycznych, usługi w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń oraz wsparcie logistyczne.

Pierwotna wartość projektu wynosiła 29,9 mln zł, w tym 23,9 mln zł z UE. We wrześniu br. zarząd województwa podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu budżetu projektu do 55,2 mln zł, w tym 44,2 mln zł z UE i wydłużeniu go o kolejnych kilka miesięcy.

2,5 mld euro z UE dla Mazowsza

Dzięki obowiązującemu od 2018 r. podziałowi województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastyczności polegającego na przesunięciu środków finansowych pomiędzy kategoriami regionów, samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze. Według projektu działania w subregionie warszawskim wschodnim powinny być ukierunkowane na poprawę wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi przede wszystkim o rozwój infrastruktury społecznej, komunalnej i komunikacyjnej, które są mniej rozwinięte w porównaniu do subregionu warszawskiego zachodniego. W tym obszarze kluczowe będą m.in. inwestycje w infrastrukturę społeczną, budowę dróg, rewitalizację obszarów zdegradowanych i zabytkowych oraz poprawę jakości środowiska przez rozwój OZE i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Ponadto wsparcie działających w subregionie przedsiębiorstw ma skutkować poprawą sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia jest tutaj stosunkowo większy w porównaniu z Warszawą i subregionem warszawskim zachodnim). Projekt zakłada wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego okolicy, który daje szansę na rozwój turystyki. Dlatego inwestycje powinny tworzyć przyjazne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie turystyki i rekreacji, jak i wzmacniać współpracę między otoczeniem biznesowym, gospodarczym i społecznym.

Największe projekty zrealizowane dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020 wraz z kwotą dofinansowania

  • Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica – 96 mln zł;
  • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt – 60 mln zł,
  • Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu przez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew – 48 mln zł;
  • Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej – 26,7 mln zł;
  • Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka – 23,6 mln zł;
  • PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) – 20,3 mln zł;
  • Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)– 17,7 mln zł;
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – 16,1 mln zł.

Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r.

 

Więcej informacji z Mazowsza

wścieklizna na terenie województwa mazowieckiego

Uwaga wścieklizna na terenie województwa mazowieckiego

11 października 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 66. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w [...]
0 komentarzy

Mazowsze wspiera OSP z powiatu wołomińskiego

Strażacy-ochotnicy otrzymają kolejne wsparcie od samorządu Mazowsza. Radni województwa przeznaczyli wczoraj łącznie 407 tys. zł na zakup sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej dla [...]
0 komentarzy

Samorząd Mazowsza wspiera lokalne inwestycje

Kolejnych 150 projektów otrzyma wsparcie z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazło się [...]
0 komentarzy

Finał LOTTO Poland Bike Marathon w warszawskim Wawrze

Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon 2021, prowadzony przez Grzegorza Wajsa, już na mecie. Amatorzy na rowerach górskich zakończyli trzynasty sezon cyklu w [...]
0 komentarzy

13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego – dane dla woj. mazowieckiego za 2020 r.

W 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego pracowało 2182 ratowników medycznych, z czego 665 w Warszawie. W większości powiatów Mazowsza panowała równowaga popytu [...]
0 komentarzy
dotacja

Ponad 8 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Maluch+ dla samorządów z regionów ciechanowskiego, siedleckiego, ostrołęckiego i warszawskiego

9 umów na łączną kwotę 8 226 418,40 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1 umowę na kwotę 35 640,00 zł [...]
0 komentarzy

Poświęć chwilę i weź udział w badaniu

W imieniu Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zespołu Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizującego badanie na zlecenie [...]
0 komentarzy

Oświadczenie w związku z lądowaniem śmigłowca LPR na placu Bankowym w Warszawie

W związku z lądowaniem śmigłowca LPR na placu Bankowym w Warszawie oraz w nawiązaniu do słów przekazywanych przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego [...]
0 komentarzy

Wizyta Wojewody Mazowieckiego w Kozietułach

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wziął udział w spotkaniu (30 września br.) z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz rodzicami dzieci, które uczęszczają do Niepublicznej Szkoły [...]
0 komentarzy

Najlepsze sery z Mazowsza i zdjęcia „ze smakiem” nagrodzone

Znamy laureatów i wyróżnionych w konkursach organizowanych przez samorząd Mazowsza – „Mazowieckim Konkursie Serów Zagrodowych” oraz „Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”. Najlepszym mazowieckim producentom [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.