Powstała nowa miejska jednostka – Klub Senior+ w Zielonce

W Zielonce trwają obchody Dni Seniora. Dla mieszkańców przygotowane zostały ciekawe spotkania, warsztaty i zajęcia. Koordynatorem wszystkich tegorocznych działań w ramach senioraliów jest Ośrodek Wsparcia Klub Senior+, a autorem programu jest nowy kierownik Klubu – Mariusz Dorot.

Pana Mariusza można spotkać codziennie w Klubie,  przy ul. Przemysłowej 4. Jesteśmy przekonani, iż zawsze zostaną Państwo  przywitani ciepłym uśmiechem i poczęstowani herbatą. Chcemy jednak powiedzieć coś więcej o nowym kierowniku i przybliżyć jego sylwetkę zawodową – podkreśla ratusz

Mariusz Dorot to specjalista z zakresu pedagogiki, gerontologii, gerontopsychomotoryki. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, które zdobywał w organizacjach pozarządowych, placówkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjnych oraz w pracy indywidualnej. Można powiedzieć, że problemy i potrzeby osób starszych zna równie dobrze, a może nawet i lepiej niż sami seniorzy.

Jednym z efektów opracowania lokalnego programu senioralnego jest przeorganizowanie istniejącego Klubu Senior+ i wyodrębnienie go ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nadanie mu charakteru ośrodka wsparcia. Misją tego ośrodka jest wspieranie osób starszych w pokonywaniu trudności dnia codziennego oraz wielokierunkowa aktywizacja.

Ośrodek Wsparcia Klub Senior+ w Zielonce będzie wzmacniał istniejące już grupy senioralne oraz będzie organizował działania pomocowe i poradnictwo specjalistyczne skierowane do seniorów.

Oferta ośrodka będzie skupiona wokół działań międzypokoleniowych, integracji społecznej, samopomocy i działań na rzecz innych, zwiększaniu zaradności i samodzielności życiowej seniorów. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, wspieranie opiekunów rodzinnych, rozwijanie zainteresowań to także ważne kwestie w naszym środowisku senioralnym – zapowiada Mariusz Dorot.

Cele szczegółowe działalności Klubu Senior+ obejmą:

  • wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu;
  • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych;
  • pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej;
  • aktywizację osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia;
  • pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich;
  • wspieranie rodzin osób starszych w opiece nad nimi;
  • integrację społeczną środowiska seniorów;
  • zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.