Sejmik o sytuacji ratowników medycznych

Sytuacja w ratownictwie medycznym była omawiana podczas posiedzenia sejmiku województwa. Ratownicy domagają się od strony rządowej i NFZ zwiększenia nakładów na ratownictwo medyczne. Tymczasem samorząd województwa, przygotowując się na kolejną falę pandemii, podjął decyzję o zwiększeniu o 120 mln zł puli covidowego projektu unijnego. Dzięki temu do szpitali trafi kolejny potrzebny sprzęt, a ratownicy otrzymają 800 zł z UE specjalnego dodatku.

Na Mazowszu działają 202 zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonowanie ratownictwa medycznego, w tym przede wszystkim wynagrodzenia personelu, są finansowane przez budżet państwa i NFZ. Środki te od wielu lat są jednak niewystarczające, o czym wielokrotnie alarmowały samorządy i sami medycy.

 – Samorządy województw, są podmiotami tworzącymi, a nie finansującymi działalność placówek medycznych czy stacji pogotowia ratunkowego. Od lat mówimy o niedofinansowaniu systemu, o brakach kadrowych. Rząd zdaje się tego nie słyszeć. Musi dojść do tragedii, żeby ktoś w końcu zauważył problem. Jedynym rozwiązaniem dla tej patowej sytuacji, której od dwóch tygodni jesteśmy świadkami jest  zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego przez stronę rządową. Tu potrzeba zdecydowanych decyzji – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zbyt niskie stawki na ratownictwo

Samorząd województwa mazowieckiego jest podmiotem tworzącym dla czterech stacji pogotowia – Meditrans w Ostrołęce, Siedlcach i w Warszawie oraz stacji pogotowia w Płocku. W stacjach pracuje w sumie 1651 osób, z czego najwięcej, bo aż 1137 w stołecznym Meditransie. Stawki godzinowe ustalane przez NFZ w zależności od stacji wahają się od 65 zł do 110 zł dla lekarza, od 34 zł do 47 zł dla pielęgniarki, od 32 zł do 47 zł dla ratownika medycznego i od 37 zł do 45 zł dla kierowcy ratownika.

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, stawki za tzw. dobokaretki na Mazowszu wcale nie należą do najwyższych, a od 10 lat nie było żadnych zwiększeń.

– Niestety, sytuacja finansowa stacji nie jest dobra. Strata na ratownictwie w mazowieckich stacjach kształtuje się następująco: w Warszawie – minus 8,8 mln zł, w Siedlcach – minus 5 mln zł, w Płocku – minus 5,6 mln zł, w Ostrołęce – minus 5,3 mln zł. Elżbieta Lanc dodała również, że dyrekcja pogotowia poruszać się może tylko w zakresie puli środków, którą ma na dany rok do dyspozycji. – Tymczasem wszystkie koszty operacyjne, czyli m.in. czynsze za najem stacji wyczekiwania, rachunki za prąd, paliwo, leki etc.  również znacząco wzrosły. Obecny budżet pogotowia jest zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia i dopóki Ministerstwo Zdrowia nie przekaże dodatkowych środków na wynagrodzenia dyrekcja pogotowia ma związane ręce. My jako samorząd możemy doposażać pogotowie i to robimy, i w dalszym ciągu będziemy robić.

 Pani marszałek odniosła się także do rzekomych zysków pogotowia, o których wspominali w mediach przedstawiciele strony rządowej.

– W debacie publicznej pojawiły się informacje o rzekomym zysku pogotowia. To wynik bilansowy, a zatem zysk wirtualny, a w rzeczywistości konsekwencja m.in. zakupów karetek i innego wsparcia rzeczowego, którego w czasie pandemii trafiało do stacji bardzo wiele, również dzięki wsparciu samorządu województwa i UE – wyjaśniła Elżbieta Lanc.

 120 mln więcej z UE i powrót unijnych dodatków dla ratowników

 Przygotowując się na IV falę pandemii, samorząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu o kolejnych 120 mln zł projektu unijnego, w ramach którego realizowane są zakupy sprzętu dla mazowieckich szpitali. W efekcie jego wartość wyniesie teraz 480 mln zł. Samorząd chce także zwiększać pulę drugiego projektu unijnego, w ramach którego realizowane są m.in. szkolenia dla kadry medycznej – z 46 mln zł do 55 mln zł. Elżbieta Lanc poinformowała, że dzięki tej decyzji, od października samorząd województwa planuje przekazać ze środków unijnych 800 zł dodatku dla ratowników i 600 zł dla personału niemedycznego. Samorząd wystąpi do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenia.

W ramach projektu dotyczącego zakupu niezbędnego sprzętu dla mazowieckich placówek medycznych, do stacji pogotowia trafiło w sumie 37 ambulansów, aparatura medyczna, środki ochrony i dekontaminatory. Stacje pogotowia otrzymują również środki finansowe z budżetu województwa na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.

Rządowe dodatki covidowe powinny wrócić

Radni dyskutowali na temat najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się obecnie stacje pogotowia ratunkowego. Są to przede wszystkim spadek liczby lekarzy i ratowników medycznych chętnych do pracy w pogotowiu, braki finansowe wynikające m.in. ze zbyt niskich stawek dobokaretki, co z kolei uniemożliwia pokrycie oczekiwań finansowych pracowników, a także pogłębiająca się niewydolność całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jak zauważa przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Strzałkowski, dodatki covidowe powinny natychmiast wrócić.

– Bez tego nie ma mowy o godnym uposażeniu ratowników medycznych. Nie ma mowy też, aby to samorządy, które są tylko wykonawcami zadań opłacanych przez administrację rządową, pokrywały z własnej kieszeni zwiększone wynagrodzenia. Przypomnę też, że pan wojewoda przejął pełną odpowiedzialność nad pracą dyspozytorni, więc wszelkie pytania w sprawie organizacji pracy, powinny być kierowane właśnie do niego.

 Z radnym Strzałkowskim w pełni zgodziła się radna Dorota Stalińska.

– Niestosowne jest kreowanie w opinii publicznej ratowników jako tych, którzy walczą tylko o pieniądze. To niesprawiedliwe i żenujące. Powinniśmy zrobić wszystko jako samorząd, aby chronić tych ludzi, którzy ciężko pracują za pieniądze ciągle za małe – dodała.

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski kończąc dyskusję nad sytuacją w ratownictwie medycznym wyraził nadzieję, że sytuacja wkrótce zostanie opanowana. Samorząd województwa będzie w dalszym ciągu wspierał mazowieckie placówki.

 

 

Więcej informacji z Mazowsza

Samorząd Mazowsza wspiera walkę z depresją wśród dzieci i młodzieży

Problem depresji wśród dzieci i młodzieży staje się coraz bardziej powszechny. Pojawiają się trudności z dostępem do specjalistów. Właśnie dlatego władze województwa zdecydowały o przekazaniu 8 mln zł na [...]
0 komentarzy
Ruszyły kontrole na moście Poniatowskiego

Ruszyły kontrole na moście Poniatowskiego

Pierwsze fotoradary na moście Poniatowskiego mierzą już prędkość. W ciągu pierwszych godzin pracy 3 urządzenia zarejestrowały ponad 330 przypadków przekroczenia przez kierujących dozwolonej [...]
0 komentarzy

E-rozkłady w stolicy – pierwsza taka informacja dla pasażerów w Polsce

Zawsze aktualne, przejrzyste i pokazujące, za ile minut przyjedzie kolejny tramwaj – to główne zalety elektronicznych rozkładów jazdy, które pojawiły się na warszawskich [...]
0 komentarzy

Sejmik o sytuacji ratowników medycznych

Sytuacja w ratownictwie medycznym była omawiana podczas posiedzenia sejmiku województwa. Ratownicy domagają się od strony rządowej i NFZ zwiększenia nakładów na ratownictwo medyczne. Tymczasem samorząd województwa, przygotowując [...]
0 komentarzy

(Nie tylko) dziś zostaw samochód w domu!

Spaliny samochodów są obok zanieczyszczeń wydzielanych przez tzw. „kopciuchy” głównym źródłem złego stanu powietrza. Inicjatywa pod nazwą Dzień bez samochodu powstała po to, [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne – Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt aktualizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przekazaniem do konsultacji [...]
0 komentarzy

Niewypłacalność biura podróży Mouzenidis Travel

9 września, w godzinach popołudniowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynął wniosek o niewypłacalności biura podróży Mouzenidis Travel. Poza granicami kraju przebywa 69 osób. Obecnie trwa uruchamianie gwarancji [...]
0 komentarzy

Mazowsze utworzy ośrodek leczenia mukowiscydozy dla dorosłych

Władze Mazowsza oraz Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą chcą utworzyć nowoczesne centrum leczenia mukowiscydozy dla dorosłych. Byłoby to pierwsze takie miejsce na Mazowszu i jedno z nielicznych w kraju. [...]
0 komentarzy

Odjazdowe zwiedzanie z KM w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021

Koleje Mazowieckie biorą udział w ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), organizowanej w dniach 17-19 września, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki [...]
0 komentarzy

Aktywne gospodynie z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego ze wsparciem Mazowsza

Koła gospodyń wiejskich szykują się do zakupów. Pomoże samorząd województwa mazowieckiego. Wsparcie otrzyma aż 28 kół i innych organizacji pozarządowych z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego. Zakup wyposażenia [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.