Strategia rozwoju? Tylko z mieszkańcami!

Gmina dobra do życia

– Mieszkasz w Markach? Zabierz głos! – tak Marki zachęcają swoich obywateli – zarówno młodzież, jak  i dorosłych – do wspólnego tworzenia, a potem realizacji strategii rozwoju. Czy akcja powiedzie się? Znając zaangażowanie mieszkańców Marek można mieć nadzieję, że chętnie się włącza w taką formę partycypacji.

Część z nas lubi planować – zarówno w krótkim terminie, jak i w wieloletniej perspektywie. Dzięki temu łatwiej nam funkcjonować we współczesnym świecie. Dzięki planowaniu  i wyznaczaniu celów wiemy, co zrobiliśmy, a co jeszcze jest do zrobienia, co osiągnęliśmy,
a co jest jeszcze do osiągnięcia. W ten sam sposób działają samorządy. We wrześniu Rada Miasta Marki przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania „Strategii rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030”. Będzie ona swoistym drogowskazem dla gminy.
Aby nie była to sztuka dla sztuki, władze miasta liczą na szeroki udział mieszkańców we wspólnym opracowaniu strategii. – Bez ich udziału byłby to ułomny dokument – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.
Miasto od słów przeszło już do czynów. Pierwszym etapem tworzenia strategii jest diagnoza sytuacji. Pomogą w niej dwie ankiety internetowe, które już można wypełniać. Pierwsza  z nich dedykowana jest dorosłym mieszkańcom Marek.

– Pytamy w niej m.in. o mocne i słabe strony miasta, dostępność usług, poziom zaufania do różnych instytucji, a także prosimy o podpowiedzi, co należałoby zrobić, by w Markach żyło się lepiej – mówi Jacek Orych.

Druga ankieta skierowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz liceów.

– Młode pokolenie już niedługo będzie dokonywało wyborów dotyczących swojej przyszłości. Dla nas jest ważne, aby tę przyszłość wiązali z Markami. Dlatego jesteśmy przekonani, że warto im udzielić głosu już teraz – dodaje Małgorzata Czerwińska, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

Obie ankiety są anonimowe i można je wypełniać (zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie) do 22 listopada tego roku.
Po diagnozie przyjdzie etap przygotowywania projektu strategii. Tu również przewidziany jest udział mieszkańców.

– Przeprowadzimy m.in. warsztaty w trzech częściach miasta. Pojawi się również możliwość składania własnych propozycji do projektu. Wreszcie końcowym elementem będzie duże spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt strategii. Tu także będzie okazja do dyskusji – informuje Tadeusz Markiewicz z UM Marki.

– Marki nie raz pokazywały, że mają aktywnych obywateli. Tak było m.in. przy cukierkowej akcji na rzecz budowy obwodnicy, tak jest przy różnych projektach społecznych. Liczymy, że i tym razem mieszkańcy zaktywizują się: najpierw w budowanie projektu naszej strategii, a potem – w jej wspólną realizację. Zgodnie z naszym hasłem „Marki Włącz się” – podsumowuje Jacek Orych.

 

Czym jest partycypacja społeczna?

W głównej mierze jest to czynny udział mieszkańców w procesach zainicjowania oraz spełniania funkcji zgodnie z przeznaczeniem grup obywatelskich i pozarządowych organizacji.
(P. Olejniczak 2015, s. 112,113) Ze względu na typ relacji wyróżniamy dwa rodzaje partycypacji: wspólnotową zwaną horyzontalną oraz obywatelską określaną również jako wertykalną. Pierwsza obejmuje współdziałanie różniących się między sobą grup społecznych dotyczące jednego wspólnego przedsięwzięcia. Druga zaś oparta jest na włączeniu obywateli w działania, których inicjatorami są władze publiczne. Działania te obejmują: aktywność publiczną wychodzącą ze strony obywateli (petycje, skargi, edukacja publiczna), włączenie do uczestnictwa członków społeczeństwa (np. referendum, konsultacje społeczne), udział w wyborze przedstawicieli władzy, obligatoryjne postawy wynikające  z przepisów prawa.(P. Olejniczak 2015, s. 112)

Partycypacja społeczna  charakteryzuje się 3 rodzajami relacji:
1. Informowanie obywateli o podjętych decyzjach, które bezpośrednio ich dotyczą.
2. Konsultowanie – przedstawiciele władz przedstawiają swoje projekty bądź postulaty i oczekują na opinie mieszkańców.
3. Współdecydowanie – obywatele nie tylko oceniają pomysły władz lokalnych ale również biorą czynny udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów. (K. Pawlewicz,  A. Pawlewicz 2010, s. 76,77)

Red.

 

Więcej informacji z Marek

Zasady bezpieczeństwa pandemicznego w MCER

Od dzisiaj (1 grudnia) wchodzą w życie rozporządzenia rządu w sprawie sposobu ograniczania pandemii m.in. dotyczące limitu osób m.in. w obiektach sportowych. W [...]
0 komentarzy

Dofinansowanie dla Marek

W poniedziałek (22 XI) na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu [...]
0 komentarzy
Drogowy przetarg na Strudze

Drogowy przetarg na Strudze

Rozpoczęły się poszukiwania firmy, która zmodernizuje ulice w sąsiedztwie szkoły przy Wczasowej. W 2020 r. wybudowaliśmy alternatywny dojazd do Zespołu Szkół nr 2. Wykonaliśmy [...]
0 komentarzy
Ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału Podatków i Opłat UM Marki

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału Podatków i Opłat UM Marki

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań Wydział Podatków i Opłat (WPO) działa w ograniczonym zakresie. Prosimy o kontakt wyłącznie w najpilniejszych sprawach. Jeśli Państwa [...]
0 komentarzy
Ekofilmowcy z Marek

Ekofilmowcy z Marek

Wręczono nagrody w konkursie „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” Laureatami konkursu zostali p. Andrzej (I miejsce), p. [...]
0 komentarzy
Lokal w Markach do wynajęcia

Lokal w Markach do wynajęcia

Gmina Miasto Marki – Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 zaprasza do składania ofert na najem [...]
0 komentarzy
Vademecum nowego mieszkańca Marek

Vademecum nowego mieszkańca Marek

Co roku do Marek sprowadza się (oficjalnie) około tysiąca nowych mieszkańców. Są to osoby  z różnych części kraju. Często o Markach wiedzą niewiele [...]
0 komentarzy
konkursu filmowego w Markach

Rozstrzygnięcie konkursu filmowego w Markach

Ogłoszono już wyniki konkursu Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! Kampanię informacyjno-edukacyjna dotyczącą ochrony powietrza zrealizowano przy pomocy środków [...]
0 komentarzy

Zimowe miasteczko w Markach

W niedzielę, 5 grudnia, o godz.15.30 zapraszamy dzieci do „Zimowego Miasteczka”, żeby sprawdzić, jak toczą się świąteczne przygotowania! Przed nami bajkowa, zimowa opowieść [...]
0 komentarzy

Ślubowanie nowego radnego w Markach

Po rezygnacji Pawła Pniewskiego w radzie miasta pojawił się wakat. Zgodnie z prawem, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy Komitetu Wyborczego [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.