Trwają prace nad monitoringiem miejskim w Ząbkach

„Sprawa bezpieczeństwa w Ząbkach jest dla mnie priorytetowa” – zapewniła mieszkańców Małgorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki, w styczniu 2021 r. i dotrzymuje słowa.

Pierwszym krokiem w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców było zapewnienie większej liczby patroli policyjnych. Na podstawie porozumienia z dnia 27 stycznia br. zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Ząbki, a Komendantem Powiatowym Policji w Wołominie, na terenie Ząbek od lutego 2021r. funkcjonują dodatkowe patrole Policji. Służby ponadnormatywne są organizowane w godzinach popołudniowych i nocnych, w rejonach najbardziej zagrożonych występowaniem przestępstw. Są to okolice: dworca PKP, Parku Miejskiego, ul. Powstańców, ul. Andersena, ul. Kopernika, ul. Piłsudskiego, ul. Szwoleżerów.

Kolejnym działaniem podnoszącym poziom bezpieczeństwa jest monitoring miejski. Ogólna tendencja wskazuje na stały wzrost przestępczości. W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie, w niektórych przypadkach nawet do zera, napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. W styczniu 2021r. rozpoczęły się prace nad projektem monitoringu miejskiego w Ząbkach. Miasto skierowało pisma do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach, Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie oraz Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach, z prośbą o wskazanie miejsc, w których najczęściej zgłaszane są akty wandalizmu, napady czy rozboje. Dodatkowo, został utworzony adres mailowy, na który mieszkańcy Ząbek mogli przesłać swoje propozycje lokalizacji kamer w terminie do 16.02.2021r., wraz z uzasadnieniem. Wpłynęło 121 wiadomości.

Następnie, w dniu 17.02 2021r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki została powołana komisja do rozpatrywania wniosków mieszkańców i wskazań służb porządkowych, dotyczących monitoringu oraz wyboru poszczególnych punków monitoringu na terenie Miasta Ząbki. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele Rady Miasta Ząbki, Straży Miejskiej, Komisariatu Policji w Ząbkach oraz pracownicy Urzędu Miasta Ząbki. W połowie marca zostało zorganizowane spotkanie, na którym komisja dokonała wyboru głównych punków kamerowych.

Po opracowaniu niezbędnych materiałów, przystąpiono do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki. Po ocenie złożonych ofert, został wyłoniony wykonawca dokumentacji, który spełnił kryteria udziału w postępowaniu. Dnia 10 czerwca br. została z nim podpisana umowa. Termin realizacji na opracowanie dokumentacji to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W listopadzie 2021 r., po opracowaniu dokumentacji obejmującej również szacunkową wartość przedsięwzięcia będzie można przystąpić do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia związanego z budową monitoringu miejskiego, serwerowni oraz centrum monitoringu 24h.

Wstępna realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na rok 2022r. Ponadto, niezbędne będą stałe środki na późniejszą modernizację, konserwację i naprawy sprzętu. Troska o bezpieczeństwo mieszkańców, a co za tym idzie, inwestycja związana z monitoringiem wizyjnym w Ząbkach jest priorytetowym działaniem władz miasta na rok 2022 r.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Umowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczka w Ząbkach

10 września 2021 r. podpisana została umowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczka w Ząbkach, na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. [...]
0 komentarzy
Zmiana organizacji ruchu - rondo ul. Załuskiego, ul. Wołomińska, ul. AK

Utrudnienia w ruchu i objazdy w Ząbkach

W związku z organizacją V Zlotu Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych, oraz wyścigu samochodowego w godzinach 7-18 wystąpią utrudnienia w ruchu ulicznym. Zamknięty zostanie odcinek [...]
0 komentarzy

Koncert patriotyczny „W Hołdzie Powstańcom Warszawskim”

W sobotę, 11 września 2021 r. na Stadionie Miejskim DOZBUD Arena odbędzie się wyjątkowy koncert pieśni patriotycznej „W Hołdzie Powstańcom Warszawskim”. Wystąpią dzieci [...]
0 komentarzy
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności. Konkurs plastyczny

Zbliża się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. UM Ząbki ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci! Do wygrania gadżety od Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Ząbki. Cel konkursu: – [...]
0 komentarzy

Spisz się podczas Ekozlotu w Ząbkach

W niedzielę, dnia 12 września 2021r. podczas  V Zlotu Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych na placu przy ul. 3 Maja i Poniatowskiego, w godzinach [...]
0 komentarzy

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu – spotkanie informacyjno-warsztatowe

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na pierwsze, informacyjno-warsztatowe spotkanie, w ramach konsultacji społecznych, w sprawie realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta [...]
0 komentarzy

Spisz się w sobotę na Stadionie MOSiR w Ząbkach

W sobotę, dnia 11 września 2021r. podczas imprezy „Pożegnanie lata” na Stadionie MOSiR w Ząbkach, w godzinach 15:00-20:00, będzie dyżurował rachmistrz spisowy.   Więcej informacji [...]
0 komentarzy

21 medali UKS SameJudo

W pierwszy weekend września zawodnicy UKS ”SameJudo” wzięli udział w międzynarodowym turnieju judo – Cracow Judo Open. Była to pierwsza edycja tego turnieju [...]
0 komentarzy

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych z Miasta Ząbki

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym [...]
0 komentarzy

Szymon i Julek z Ząbek potrzebują wsparcia

2-letni Szymon Kozieł i 5-letni Julek Kurpiewski to dwaj chłopcy z Ząbek, którzy potrzebują wsparcia. 19 września pod Miejskim Centrum Sportu będzie można  [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.