Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów ze Strachówki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strachówce przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Wnioski przyjmowane będą od 1-15 września 2021 roku w siedzibie GOPS w godz. urzędowania.

STYPENDIA SZKOLNE – może je otrzymać uczeń, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć :
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  500+ !!!!.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji ze Strachówki

Czy będzie to milowy krok w rozwoju Strachówki?

– Wodociągi i budynek zabytkowy wraz z placem to inwestycje, na które Strachówka otrzymała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, to duży zastrzyk środków [...]
0 komentarzy
Program Czyste Powietrze - jak prawidłowo rozliczyć dotację

Spotkanie w sprawie programu „Czyste Powietrze” w Strachówce

Wójt Gminy Strachówka oraz Fundacja Dbamy o Klimat serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powietrze” do uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie [...]
0 komentarzy

Mieszkańcy Strachówki się szczepią

O akcji szczepień przeciwko COVID-19, wpływie nowego Polskiego Ładu na sytuację gminy Strachówka i wnioskach o dofinansowanie z wójtem Piotrem Orzechowskim rozmawia Aleksandra [...]
0 komentarzy

Ogłoszenie o konsultacjach w Strachówce

Wójt Gminy Strachówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z [...]
0 komentarzy

Gmina Strachówka z nowym placem zabaw

W Sołectwie Krawcowizna zostanie odnowiony plac zabaw. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki gminnemu projektowi wyróżnionemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez [...]
0 komentarzy
smog

Spotkanie ws. programu „Czyste Powietrze” w Strachówce

Wójt Gminy Strachówka oraz Fundacja dbamy o klimat serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powietrze” do uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie [...]
0 komentarzy

Razem dla Rozwoju Doliny Liwca

Wójt Gminy Strachówka zaprasza do wyrażenia opinii i uwag na temat projektu Strategii terytorialnej Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca.   Więcej informacji [...]
0 komentarzy

Potrzebna pomoc dla rodziny z gminy Strachówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strachówce pilnie poszukuje  lodówki, telewizora, rowerów dla chłopców w wieku 11  i 14 lat oraz obuwia i odzieży [...]
0 komentarzy

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów ze Strachówki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strachówce przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Wnioski przyjmowane będą [...]
0 komentarzy

I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Równem zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego do wzięcia udziału w I Powiatowym [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.