Ząbki łączą siły w walce z pandemią

O działaniach Urzędu Miasta Ząbki na rzecz walki z koronawirusem, wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki rozmawia Aleksandra Olczyk

– Jakie działania podjął ząbkowski ratusz, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa?

– 12 marca, jeszcze przed poleceniem Wojewody Mazowieckiego, które dotarło do Urzędu w dniu następnym, ogłosiliśmy akcję pomocy dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Na stronie internetowej Urzędu pojawił się komunikat: „Osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów, w tym leków, prosimy o kontakt na numer tel. 605-265-450″. W akcję zaangażowany jest Urząd Miasta Ząbki, ZHP Hufiec Ząbki, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska. Informacja tej treści w kolejnych dniach była kolportowana na słupach ogłoszeniowych
i klatkach schodowych bloków w wielu wspólnotach mieszkaniowych. Koordynacją działań w zakresie zakupów dla osób określonych w informacji, jak również tych, które przebywają w kwarantannie domowej zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
23 marca wystąpiliśmy do Wojewody o zmniejszenie udziału środków własnych Miasta Ząbki z 40% na 20 %  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zaoszczędzony w ten sposób wkład własny będzie można przeznaczyć na zasiłki celowe m. in. dla osób, które straciły zatrudnienie
w wyniku epidemiiCOVID19. Ponadto OPS na bieżąco jest w kontakcie  z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  i stara się pozyskiwać wszelkie możliwe dofinansowania z przeznaczeniem na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców Miasta. Osoby z trudnościami finansowymi, utratą pracy na skutek pandemii, mieszczą się w katalogu świadczeniobiorców, którym OPS jest w stanie udzielić wsparcia finansowego. Na bieżąco staramy się uzupełniać zapasy  w zakresie płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek. W ramach posiadanych zapasów przekazujemy je również naszym jednostkom organizacyjnym, a także Policji i OSP. W pierwszych dniach kwietnia złożyliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na sfinansowanie zakupu laptopów do nauki zdalnej dla wszystkich ząbkowskich szkół, dzięki temu pozyskaliśmy 100.000 zł.

– Jak wygląda kwestia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa przestrzeni miejskiej?

– Wszystkie place zabaw, siłownie plenerowe, skwery i park zostały wyłączone z możliwości korzystania. Ustawiliśmy tablice informacyjne, a w niektórych przypadkach urządzenia zabezpieczono folią, aby utrudnić korzystanie z nich. Wszystkie urządzenia i zabawki przed ponownym oddaniem ich do użytkowania podlegać będą dezynfekcji. Zgodnie  z zarządzeniem Park Miejski został ponownie otwarty 20 kwietnia. Po opuszczeniu przez uczniów szkół, także placówki oświatowe zostały zdezynfekowane. Od marca prowadzona jest dezynfekcja najczęściej uczęszczanych miejsc, w tym przystanków autobusowych, okolic dworca, przejścia podziemnego i wind oraz ząbkowskich autobusów komunikacji miejskiej. W działaniach tych wspiera nas Ochotnicza Straż Pożarna Ząbki. Uzgodniliśmy z przewoźnikiem standardy utrzymania taboru na liniach ząbkowskich, które mają być takie same jak taboru Warszawskiego Transportu Publicznego ZTM, tzn. wydzielone zostały strefy buforowe, zrezygnowaliśmy także z pobierania opłat za bilety od osób niezameldowanych w Ząbkach. Przekazaliśmy dla podległych miastu jednostek płyn do dezynfekcji, a pracownikom ratusza, OSP Ząbki, Policji i Straży Miejskiej rozdaliśmy środki ochrony osobistej. W zapobieganie pandemii aktywnie włączyli się także ząbkowscy harcerze, Fundacja Wzrastaj Edukacja, Kultura, Sport oraz mieszkańcy miasta. 30 marca br. Miasto Ząbki przystąpiło do akcji „Maseczka dla Polski”. Wysłaliśmy zapotrzebowanie na 50 000 szt. maseczek ochronnych dla mieszkańców Ząbek.  Od 9 kwietnia Miasto Ząbki prowadzi akcję „Maseczka dla Seniora”,  w ramach której osoby powyżej 65 roku życia otrzymują do swoich skrzynek pocztowych bezpiecznie zapakowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Pierwszą partię maseczek przekazali Miastu Ząbki harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach, a dostarczył je do ratusza JacekMałecki, administrator strony Ząbki News. Kolejne partie maseczek szyją z zakupionego przez nas materiału wolontariusze Fundacji Wzrastaj Edukacja, Kultura Sport.

– W jaki sposób Miasto Ząbki stara się wspierać lokalny biznes?

– Z uwagi na obecną sytuację i zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U.2019.900) burmistrz na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie naszego miasta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Możliwe jest również odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Burmistrz może także umorzyć w całości lub
w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Każdy złożony wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany
i w uzasadnionych przypadkach będzie udzielana pomoc. Na stronie UM Ząbki funkcjonuje dedykowana lokalnym przedsiębiorcom świadczącym usługi na odległość albo prowadzącym sprzedaż internetową zakładka „Akcja Kupuj z domu”. Ponadto w lokalnej gazecie samorządowej „Co słychać” zamieściliśmy reklamy ząbkowskich firm działających on-line bądź przyjmujących zlecenia telefonicznie.

– Jaką rolę pełni w walce ząbkowska Straż Miejska?

– Z uwagi na bezpieczeństwo oraz dla wygody mieszkańców zostały zmienione godziny pracy strażników miejskich. Aktualnie Straż Miejska  w Ząbkach pracuje w systemie 12/12 od godz. 9:00 do godziny 21:00. Dzięki temu funkcjonariusze miejscy pełnią służbę także w soboty i niedziele. Prowadzone są patrole mieszane Policji i Straży Miejskiej. Również komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, akcji zostań w domu oraz zachowania standardów higieny emitowane są  z samochodów Straży Miejskiej, które specjalnie w tym celu zostały doposażone w systemy nagłaśniające. Przed nami jeszcze długa droga w walce  z koronawirusem. Serdecznie dziękuję służbom miejskim oraz pracownikom ratusza za wszystkie dotychczasowe działania. Jestem wdzięczna mieszkańcom Ząbek, którzy w przeważającej większości stosują się do narzuconych rygorów i przestrzegają zasad walki  z pandemią. Dzięki odpowiedzialnym wyborom i determinacji nas wszystkich możemy minimalizować liczbę zachorowań i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

– Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości z Ząbek

Projekt zieleni publicznej i terenów rekreacyjnych w pasie ul. Nowo-Ziemowita w Ząbkach

Kolejne 18 125 m2 pod urządzoną zieleń miejską w Ząbkach. Dzięki oszczędnościom w projekcie „Zielona Przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w [...]
0 komentarzy
Wyciek gazu w Ząbkach

Wyciek gazu w Ząbkach

13 stycznia, około godziny 16:30 doszło do wycieku gazu ziemnego przy ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Podczas prac budowlanych operator koparki uszkodził przyłącze [...]
0 komentarzy

W Ząbkach trwają zapisy na kurs samoobrony dla kobiet

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet adresowany jest do mieszkanek Ząbek, które ukończyły 18 lat i  posiadają Kartę Mieszkańca Ząbek. Zajęcia odbywają się we [...]
0 komentarzy
Odbiór choinek naturalnych od wspólnot w Ząbkach

Odbiór choinek naturalnych od wspólnot w Ząbkach

Odbiór choinek w zabudowie wielorodzinnej odbędzie się w dniach 21-22.01.2022 r. Drzewka należy wystawić w miejscach widocznych i dostępnych dla operatora.   Więcej [...]
0 komentarzy
Linia 199 wraca w Ząbkach na stałą trasę

Linia 199 wraca w Ząbkach na stałą trasę

Od najbliższej soboty –  15 stycznia 2022 r.  nastąpi likwidacja objazdu linii 199 wprowadzonego w związku z przebudową ulic Szwoleżerów i Sikorskiego i [...]
0 komentarzy
PSZOK

PSZOK Ząbki nieczynny w dniach 6 i 7 stycznia

6 i 7 stycznia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach będzie nieczynny. W sobotę, 8 stycznia, PSZOK Ząbki będzie pracował w godzinach [...]
0 komentarzy
UM Ząbki poszukuje pracowników

Urząd Miasta Ząbki w dniu 7 stycznia będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050.132.2021, z dnia 8 grudnia 2021 r., dzień 7 stycznia 2022 jest dniem wolnym od pracy [...]
0 komentarzy
Plany kompleksowej budowy ulic

Plany kompleksowej budowy ulic w Ząbkach w 2022 roku

Urząd Miasta Ząbki w 2022 roku planuje wykonać kompleksowe przebudowy ulic. Dotyczy to: Bema, Mickiewicza (odc. Bema – Batorego), Niepodległości, Parkowej, Jagiellońskiej, Wyszyńskiego [...]
0 komentarzy
Zima w mieście Ząbki 2022

Zima w mieście Ząbki 2022

Na terenie Miasta Ząbki będzie zorganizowany wypoczynek dla dzieci w okresie ferii zimowych od 31 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. [...]
0 komentarzy
rozlicz PIT za 2021 na rzecz miasta

Mieszkańcu Ząbek, rozlicz PIT za 2021 na rzecz miasta – apeluje ratusz

Wielkimi krokami zbliża się kolejne rozliczenie PIT za 2021 rok. Mieszkańcu naszego Miasta, pamiętaj, aby swój PIT rozliczyć zgodnie z miejscem zamieszkania – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.