Zgłoś firmę do konkursu „Victoria Biznesu 2021”

UMiG Radzymin zaprasza wszystkie firmy, menedżerów i przedsiębiorców, działających na terenie Gminy Radzymin, do udziału w pierwszej edycji konkursu „Victoria Biznesu”. Konkurs jest przeznaczony dla firm, które prowadzą tu działalność, osiągają sukcesy w swoich branżach i angażują się w życie lokalnej społeczności.

Do zgłoszeń zachęcamy firmy z dowolnej branży i każdej wielkości – od jednoosobowych działalności po zakłady produkcyjne. Ważne, aby uczestniczyły w rozwoju gospodarczym naszej małej ojczyzny! – czytamy na stronie ratusza

Zgłoszenia można składać w trzech kategoriach: Firma Roku, Mecenas Roku, Debiut Roku. Szczegóły przedstawiamy poniżej i w Regulaminie Konkursu (Zarządzenie nr 0050.158.2021 Burmistrza Radzymina z dn. 17.11.2021).

Kategoria „Firma Roku”

W tej kategorii można zgłaszać podmioty gospodarcze, bez względu na formę prawną, które w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, tj. od dn. 1 stycznia 2019 r., osiągnęły szczególny sukces rynkowy w zakresie rozwoju działalności, inwestycji poczynionych na terenie gminy Radzymin, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji danego sektora gospodarki, tworzenia produktów lokalnych, dobrych praktyk biznesowych, itp. Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie on-line: formularz zgłoszeniowy „Firma Roku”

Kategoria „Mecenas Roku”

W tej kategorii będą nagradzane podmioty gospodarcze, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które równolegle z działalnością gospodarczą prowadziły wyróżniające się działania na rzecz społeczności lokalnej oraz promocji Gminy Radzymin w skali regionalnej i ponadregionalnej. Do działań na rzecz społeczności lokalnej będą zaliczane projekty, które wspierają: kulturę, upamiętnianie dziedzictwa historycznego, rozwój społeczny, ochronę środowiska, dobroczynność, zrównoważony rozwój, ekologię i inne obszary z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie on-line: formularz zgłoszeniowy „Mecenas Roku”

Kategoria „Debiut Roku”

W tej kategorii można zgłaszać podmioty gospodarcze, które zarejestrowały swoją działalność lub stworzyły nową placówkę (oddział, zakład produkcyjny, filię, punkt świadczenia usług itp.) swojej firmy na terenie Gminy Radzymin w okresie maksimum 3 lat kalendarzowych, tj. od dn. 1 stycznia 2019 r., z powodzeniem prowadzą ją nieprzerwanie w okresie trwania Konkursu i mają perspektywy rozwoju na przyszłość. Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie on-line: formularz zgłoszeniowy „Debiut Roku”

W kategoriach „Firma Roku” i „Debiut Roku” mogą wziąć udział tylko firmy prywatne – ze zgłoszeń wyłączone są przedsiębiorstwa, których większościowym właścicielem jest samorząd lub państwo.

Promocja przedsiębiorczości w gminie Radzymin

Celem konkursu jest wyróżnianie i promocja przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny działają na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Radzymin, zachowując jednocześnie wysokie standardy prowadzenia biznesu. Pomysł na konkurs „Victoria Biznesu” narodził się wraz ze startem Radzymińskich Spotkań Biznesu w formule kwartalnej. Dwa spotkania odbyły się już w czerwcu i październiku br. Na kolejnym, które jest planowane na styczeń 2022 r., planujemy uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Victoria Biznesu 2021”.

Finał konkursu jest planowany w taki sposób, aby promować wyróżnione firmy na forum gminnym i regionalnym, budując ich prestiż i rozpoznawalność. Na laureatów w poszczególnych kategoriach będą czekały artystyczne statuetki, projektowane przez rzeźbiarkę Magdalenę Karłowicz, a firmom wyróżnionym w konkursie wręczymy okolicznościowe dyplomy. Laureaci i wyróżnieni będą mieli też do dyspozycji znak graficzny, potwierdzający wysoką pozycję w konkursie.

Zgłoszenia do konkursu „Victoria Biznesu”

Formularze zgłoszeniowe można składać w formie:

 • elektronicznej – poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety (linki powyżej przy opisach kategorii);
 • elektronicznej – poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem usługi „pismo ogólne do podmiotu publicznego” – do pisma należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w wybranej kategorii konkursu „Victoria Biznesu 2021”
 • papierowej – składając formularz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin – osobiście lub pocztowo, z dopiskiem „Konkurs Victora Biznesu”

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w rozdziale „Materiały do pobrania” na końcu tego artykułu.

Zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin do godz. 23:59 w dn. 06.12.2021. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do urzędu. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

Kapituła i sposób oceniania zgłoszeń

Zgłoszenia będzie oceniała Kapituła Konkursowa, do której należą przedstawiciele organizatorów konkursu i doświadczeni menedżerowie:

 1. Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina;
 2. Bogdan Domagała, DJ Chem Chemicals Poland S.A. – Przewodniczący Kapituły;
 3. Karolina Gruca, Golden Submarine;
 4. Mariusz Kaczmarski, Ośrodek Szkolenia Kierowców Classic;
 5. Marek Kościkiewicz, Basico Sp. z o.o. / Scena Cegielnia;
 6. Paweł Nagórny, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.;
 7. Michał Półtorak, Wieści Sp. z o.o.;
 8. Przemysław Stankiewicz, PPH Waflex.

Członkowie Kapituły najpierw będą oceniać zgłoszenia w systemie punktowym, a następnie w drodze dyskusji i głosowania wyłaniać wyróżnionych i laureatów. Kapituła, oprócz nagród i wyróżnień w powyższych kategoriach, może też przyznać statuetki wyróżniającym się przedsiębiorstwom według własnej oceny zgłoszeń.

Planuje się, że w następnych latach do Kapituły konkursu „Victoria Biznesu” będą dołączać laureaci z poprzednich edycji.

Konkurs, Radzymińskie Spotkania Biznesu i Klub Biznesu

Zapraszając wszystkie firmy z terenu Gminy Radzymin do udziału w konkursie „Victoria Biznesu” chcemy też systematycznie rozszerzać grono uczestników Spotkań Biznesu i zachęcać przedsiębiorców i menedżerów do współtworzenia Radzymińskiego Klubu Biznesu.

Cokwartalne Radzymińskie Spotkania Biznesu oferują możliwość nawiązania nowych kontaktów, zdobycia wiedzy biznesowej i informacji nt. najważniejszych przedsięwzięć samorządu gminnego, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorczości. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, a do tej pory nie otrzymali Państwo zaproszenia, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego: ankieta kontaktowo-zgłoszeniowa dla firm.

Z kolei ideą Radzymińskiego Klubu Biznesu jest zrzeszanie menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą mieć większy wpływ na życie gospodarcze gminy, wymieniać się doświadczeniami i budować relacje pomiędzy sektorem prywatnymi a samorządem. Założenia Klubu obejmują działalność na polach relacji biznes-samorząd, edukacji menedżerskiej, networkingu, jak również społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem Klubu, prosimy o wypełnienie ankiety kontaktowej – Radzymiński Klub Biznesu.

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Gminę Radzymin we współpracy z Partnerami: Sceną Cegielnia i Wieściami Podwarszawskimi. W ramach umowy o współpracy z Gminą Radzymin, Scena Cegielnia nieodpłatnie zapewnia przestrzeń dla spotkań biznesowych w ramach opisanych powyżej inicjatyw, zaś Wieści Podwarszawskie są partnerem medialnym Konkursu „Victoria Biznesu”, Radzymińskich Spotkań Biznesu i powstającego Klubu Biznesu.

Źródło: UMiG Radzymin

 

Więcej informacji z Radzymina

Mobilny Burmistrz Radzymina - spotkanie w Słupnie

Mobilny Burmistrz Radzymina – spotkanie w Słupnie

Mobilny Burmistrz – to cykl spotkań Krzysztofa Chacińskiego, Burmistrza Radzymina, który rozpoczął się spotkaniem w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku. Pierwsze z cyklu [...]
0 komentarzy
Mobilny Burmistrz Radzymina - spotkanie w Słupnie

Mobilny Burmistrz Radzymina – spotkanie w Słupnie

Mobilny Burmistrz – to cykl spotkań Krzysztofa Chacińskiego, Burmistrza Radzymina, który rozpoczął się spotkaniem w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku. Pierwsze z cyklu [...]
0 komentarzy
Młode szczypiornistki KPR Marcovia ROKIS walczą w 1/16 Mistrzostw Polski

Młode szczypiornistki KPR Marcovia ROKIS walczą w 1/16 Mistrzostw Polski

Juniorki KPR Marcovia ROKIS pojechały na Dolny Śląsk. W Legnicy walczą w 1/16 Mistrzostw Polski. W grupie rywalizują cztery drużyny. Młode szczypiornistki zagrały [...]
0 komentarzy
Umowa ze Sceną Cegielnia podpisana

Umowa ze Sceną Cegielnia podpisana

W każdy jesienny i zimowy piątek minionego roku sala koncertowa Sceny Cegielnia pękała od fanów muzyki i teatru. Zagościły na niej takie gwiazdy [...]
0 komentarzy
Powstał Radzymiński Klub Biznesu

Powstał Radzymiński Klub Biznesu

W grudniu 2021 odbyło się założycielskie spotkanie Radzymińskiego Klubu Biznesu, który będzie działał w formie stowarzyszenia. Do udziału w jego pracach zaproszeni są [...]
0 komentarzy
Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy w Radzyminie

Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy w Radzyminie

Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu użytkowego w Radzyminie przy ul. Traugutta 1 o powierzchni 58,5 m2.  1.       Lokal wyposażony [...]
0 komentarzy

Nowy sprzęt dla OSP w Radzyminie

10 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Radzyminie odbyło się przekazanie nowo pozyskanego sprzętu ratowniczego i wyposażenia. W uroczystystym przekazaniu nowego sprzęt [...]
0 komentarzy
Klub Koszykarski „Wilki” Radzymin złożył ofertę na realizację zadania publicznego

Klub Koszykarski „Wilki” Radzymin złożył ofertę na realizację zadania publicznego

Oferta dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie art. 19a z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego [...]
0 komentarzy
Półkolonie zimowe w gminie Radzymin

Półkolonie zimowe w gminie Radzymin

Wyczekiwany przez dzieci okres ferii zimowych zbliża się wielkimi krokami. Czas relaksu dla dzieci staje się wyzwaniem dla rodziców, którzy starają się jak najlepiej wypełnić czas [...]
0 komentarzy
Mobilny Burmistrz - spotkanie w Słupnie

Mobilny Burmistrz – spotkanie w Słupnie

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. M.Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie. Podczas spotkania burmistrz przedstawi [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.