Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego

forum

Trzecie posiedzenie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego odbyło się w czwartek 6 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie. Gościem honorowym spotkania był były Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

W posiedzeniu wzięli również udział: członkowie Rady Forum, przedstawiciele Rady Powiatu Wołomińskiego, Izby Gospodarczej PW, Wołomińskiego Klubu Biznesu, Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury, doradcy Starosty, burmistrzowie miast powiatu, ich przedstawiciele oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu wołomińskiego. Pierwszą część spotkania poświęcono omówieniu planowanych zmian w prawie budowlanym (m.in. kwestii szybkości uzyskiwania pozwoleń na budowę, nadzorowi budowlanemu, rozbudowanej formie wniosków). Na pytania członków Forum odpowiadała Hanna Mergiel – Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.
Kolejny punkt spotkania uczestników Forum dotyczył sprawozdania z działalności Zespołu ds. Wizerunku Powiatu FG. Informacje przedstawił Lech Urbanowski. Członkowie Zespołu spotkali się dwukrotnie w 2016 r. – w Kobyłce i Klembowie, gdzie zastanawiali się nad sposobami promocji powiatu wołomińskiego. Analizowano różne metody budowania wizerunku powiatu – odwoływano się m.in. do pozytywnych emocji (poprzez organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, wycieczek i warsztatów dla różnych grup wiekowych), zacieśniania współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, poszukiwania unikatowych cech każdego miasta czy gminy w powiecie. Zaproponowano też „zdefiniowanie” dziedziny gospodarczej, w sprawie której możliwe byłoby wspólne lobbowanie. W ten sposób udałoby się przyciągnąć na teren powiatu nowe firmy.
Gość specjalny spotkania Forum – były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, przewodniczący Izby Handlowo-Przemysłowej POLSKA–AZJA, skupił się na sprawach związanych z polską gospodarką. Zasygnalizował obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego (wg BŚ, MFW), znaczne koszty obciążające dostawców, zwiększenie liczby bankrutujących firm z sektora MŚP (głównie hurtownie spożywcze i materiałów budowlanych) i kłopoty z terminowymi płatnościami. Według wicepremiera Piechocińskiego pewnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm z terenu powiatu wołomińskiego może być poszukiwanie nisz rynkowych. Przytoczył liczne przykłady takich działań, np. szukanie nowych formuł współpracy z Polską przez firmy chińskie funkcjonujące od wielu lat w naszym kraju (branża meblarska, branża spożywcza, budowa hali wystawowej pod Warszawą i w okolicach Szanghaju). Proponował odwiedzenie chińskiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej i oferował możliwości współpracy z firmą ACTION FOOD w zakresie eksportu towarów na rynek chiński i wietnamski. Zachęcał też polskich przedsiębiorców do osobistego kontaktu z Izbą w celu wspólnego poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych na Białorusi, dopóki ceny są stosunkowo niskie. Wskazywał, że łączenie działań wzmacnia siłę wpływu przedsiębiorców na danym rynku. Niektórzy przedstawiciele biznesu podkreślali, że przyszłość kontaktów handlowych z Chinami tkwi w tzw. zielonych produktach (wykorzystywanie mniej znanych produktów naturalnych do produkcji już istniejących wyrobów – np. syntetycznego kauczuku, różnorodnych produktów farmaceutycznych).
Wicepremier Piechociński zachęcał również do angażowania się w działania na innych rynkach azjatyckich – na rynku wietnamskim, indyjskim i arabskim.
Na koniec spotkania poruszono sprawę problemów komunikacyjnych powiatu – drogi nr 635, budowy rond przy ul. Niepodległości i Łukasiewicza w Wołominie, drogi nr 634 i obwodnicy Marek S8. Ustalono konieczność wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów komunikacyjnych (działania w Urzędzie Marszałkowskim).

Komentarze

komentarzy

3 przemyślenia nt. „Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.