Power Man ? Siłacze Mazowsza 2007

dsc01616.JPGNa terenie Klubu Galop w Zielonce, 10 listopada o godzinie 18.00 będzie miała miejsce impreza, którą organizatorzy nazwali: Power Man ? Siłacze Mazowsza 2007. Oprócz tytułowych ?Siłaczy? zobaczymy: Zespół Queens, Jambo Africa, Ewelinę Babiarz, Wiolettę Gut, Michała Niemca oraz Finalistki Konkursu Foto Models Poland 2007. Scenariusz i reżyseria Marek Wysocki. Koncert poprowadzą: Ewa Tułacz ? Miss Polonia Podkarpacia 2006 oraz Marek Wysocki ? aktor scen warszawskich. Konkurencje sportowe ? Mariusz Pudzianowski i Jacek Barczak

Organizatorem imprezy jest Klub Galop i Biuro Impresaryjno-Koncertowe EQUUS

Patronat medialny:

Telewizja Tele 5, Canal+, TVP 3, Kulturystyka i Fitness- sport dla wszystkich, Radio Replay24, Życie Powiatu Wołomińskiego, Moja Gazeta Regionalna, Wieści Podwarszawskie

 

Regulamin Konkursu

Power Man ? Siłacze Mazowsza 2007

 

 

1. Miejsce zawodów- organizator

Klub Galop

05-220 Zielonka

Ul. Poniatowskiego 46

 

2. Termin zawodów

10 listopada 2007 r. Godz. 18.00

 

3. Prowadzący

Mariusz Pudzianowski

 

 

power-man-reklama1.jpgZASADY UDZIAŁU I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU§ 1Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej ?Uczestnikiem?) są zawodnicy z województwa mazowieckiego wybrani drogą castingu.§ 2

Konkurs będzie składał się z V konkurencji (Przeciąganie samochodu terenowego, zegar, podnoszenie samochodu osobowego, siła piwosza, spacer drwala), z których zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik.

 

§ 3

Podział nagród: I miejsce-2000 zł, II miejsce-1000 zł, III miejsce-500 zł.

Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu Konkursu w dniu 10 listopada 2007 r.§ 4

W kwestiach spornych ostateczną decyzje podejmuje Organizator konkursu.

 

§ 5

Konkurs finansowany jest ze środków własnych ?Organizatora?, a także z pomocy sponsorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 6Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu.§ 7 Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nie przyznania mu nagrody.§ 8Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.§ 9Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator.§ 10Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.§ 11

Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady podane w niniejszym Regulaminie.