Redakcja

Życie Powiatu na Mazowszu – bezpłatne pismo prezentujące najważniejsze wydarzenia z życia lokalnej społeczności, ciekawych ludzi ziemi wołomińskiej, opinie osób związanych z regionem na bieżące tematy.

Redaktor naczelny
Życia Powiatu na Mazowszu i portalu internetowego www.zyciepw.pl:

Zbigniew Grabiński
tel. kontaktowy: 227872911
e-mail: redakcja@zyciepw.pl

Dziennikarze:
Teresa Urbanowska
tel:  698 655 256
teresaurbanowska@gmail.com
Paweł Choim
Aleksandra Olczyk

Operator kamery  – Jarosław Komorowski

 

Wydawca:

PHU Logos s.c.

Adres Redakcji:
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a,
tel.: 22 787 77 83
tel./fax: 22 787-29-11,
e-mail: redakcja@zyciepw.pl

Biuro reklamy:

Kierownik Biura reklamy
Alicja Szczotka: 660 778 347
tel. 22 787-77-83, 22 787-29-11,
e-mail: handlowcy@logos.home.pl
redakcja@zyciepw.pl

Komentarze

komentarzy