Tag182 Rocznica Śmierci Gen. Dyw. Franciszka Żymirskiego – Uroczysta Msza Św w Klembowie