Tagnieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych