Tagprowadzenie pozaszkolnej świetlicy terapeutycznej