TagSzeremietiew

Pastuszek w opałach

Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1974 r. w przyjętej rezolucji zdefiniowało pojęcie agresji. Stwierdzono, że agresją jest użycie siły zbrojnej przeciw suwerenności terytorialnej [...]