TagZielonkowskie Forum Samorządowe

Integrujemy środowisko

W sobotę 31 stycznia odbyło się III Powiatowe Forum Inicjatyw Pozarządowych ?FIP 2009?. Rozmawiamy z Krzysztofem Napiórkowskim z Zielonkowskiego Forum Samorządowego, które zorganizowało [...]