03. Wydział Komunikacji w Tłuszczu

Na najbliższej sesji Radni Tłuszcza podejmą uchwałę w której upoważnią Burmistrza do podpisania umowy użyczenia lokalu na utworzenie zamiejscowego wydziału komunikacji. Z nowego wydziału będą mogli korzystać mieszkańcy z terenu całego powiatu.

Na to, aby taki wydział powstał w Tłuszczu mieszkańcy czekają od kilku lat. Dziś ich oczekiwania mają realną szansę na realizację. – Występowałem o utworzenie w naszym urzędzie Filii Wydziału Komunikacji również za poprzedniego starosty. Nic

z tego nie wyszło. Cieszymy się, że teraz stało się to możliwe,

i obecny zarząd powiatu na czele z Maciejem Urmanowskim, przychylił się do naszej prośby – podkreśla Krzysztof Białek, burmistrz Tłuszcza.

Sesja, na której stanie wniosek o wyrażenie zgody burmistrzowi na podjęcie działań zmierzających do sfinalizowania sprawy, odbędzie się w najbliższy czwartek – 12 kwietnia.

Pomysł przedstawiony przez Gminę Tłuszcz zaakceptowany został przez samorząd powiatu. Pomiędzy stronami zostanie podpisane porozumienie, które określi zadania stron.

Po stronie Gminy Tłuszcz będzie udostępnienie lokalu

w którym do tej pory mieścił się Urząd Stanu Cywilnego, ale nie tylko. – Zadbamy o to, aby pomieszczenia Filii Wydziału Komunikacji były odpowiednio wyposażone w meble, czyli: biurko, ladę i siedziska dla personelu

i klientów – mówi Białek. Po stronie Gminy będzie również bieżące sprzątanie i pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. – Udostępnimy również na potrzeby tego Wydziału jedną z linii telefonicznych – dodaje Białek.

Pozostałe zobowiązania bierze na siebie starostwo. – Będziemy musieli wyposażyć pomieszczenie w niezbędny sprzęt – mówi starosta Maciej Urmanowski. Po stronie starostwa będzie również bieżące utrzymanie kadry pracowniczej. – Teraz wszystko w rękach Radnych Tłuszcza, którzy mają podjąć decyzję w czwartek. Będę osobiście prosił radnych o pozytywne przegłosowanie tej uchwały – zapewnił nas starosta.

Filia Powiatowego Wydziału Komunikacji zajmie miejsce po Urzędzie Stanu Cywilnego.

– USC znajdzie miejsce w sali konferencyjnej w której odbywają się posiedzenia Rady Gminy Tłuszcz – mówi burmistrz Białek. – Nie będzie to ze sobą kolidowało, bo jak wiadomo śluby są w soboty albo w inne dni wolne od pracy natomiast posiedzenia Rady są w dni powszednie. W ubiegłym roku mieliśmy tu tylko 25 ślubów – dodaje.

Jak nas zapewnili obaj samorządowcy, w Filii Wydziału Komunikacji będzie można załatwić wszystkie sprawy, podobnie jak w Wydziale Komunikacji w Wołominie. – Będą tu mogli swoje sprawy komunikacyjne, podobnie jak w Wołominie, załatwiać wszyscy mieszkańcy – zapewnia Krzysztof Białek. Na pewno będzie on ułatwieniem dla mieszkańców samego Tłuszcza ale też dla innych, szczególnie tych dalej położonych od Wołomina jak Jadów czy Urle.

Teresa Urbanowska