10 mln zł z budżetu Mazowsza na ochronę powietrza

Walka o czyste powietrze na Mazowszu trwa. Samorząd województwa rusza właśnie z drugą edycją ?Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020?. W puli jest 10 mln zł.  Każda gmina może złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania. Wnioski można składać do końca marca.

? Ubiegłoroczna edycja MIWOP cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mazowieckich samorządów. Patrząc na ich zaangażowanie i podejmowane inicjatywy postanowiliśmy kontynuować ten program. W tym roku pozyskane wsparcie gminy będą mogły przeznaczyć zarówno na działania edukacyjne czy inwentaryzację źródeł ciepła. Liczymy też, że dzięki środkom z naszego budżetu na Mazowszu powstaną nowe tężnie solankowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy zielone przystanki ? mówi Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

MIWOP MAZOWSZE 2020 program samorządu województwa mazowieckiego skierowany do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. W tym roku wsparcie finansowe może zostać przyznane na zasadzie dotacji (płatność z góry) oraz refundacji (płatność z dołu).

Dotację można otrzymać na działania związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła i może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Z kolei wsparcie w ramach refundacji można przeznaczyć m.in. na zakup profesjonalnych narzędzi do kontroli palenisk domowych czy dronów służących do informowania o jakości powietrza, opracowanie programów ochrony powietrza, tworzenie terenów zielonych, systemów nawadniających czy też budowę tężni solankowych. Dofinansowanie zadania w ramach refundacji to maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 200 tys. zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne.

Każda gmina może złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania.

Wnioski można składać do 31 marca br. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu, bądź za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PZ-PI-I, Nabór wniosków ?MIWOP MAZOWSZE 2020?. Można również skorzystać z profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej www.mazovia.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.