100 lat od założenia OSP Miąse

100 lat od założenia OSP Miąse

23 marca 1923 roku jednostka OSP Miąse została założona wpisem w rejestrze Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku. Pierwszym prezesem został Stanisław Łukasiewicz, a za siedzibę służył druhom drewniany budynek zlokalizowany przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7. Przechowywano w nim m.in. sikawkę ręczną, tłumicę, bosaki, wiadra. W przypadku wystąpienia pożaru sprzęt przewożono wozem konnym.

Po wybuchu II wojny światowej jednostka nie zaprzestała działalności, jednak musiała się podporządkować rozkazom okupanta, który zabraniał m.in. organizowania imprez kulturalnych. W tym czasie druhowie mieli do dyspozycji wóz z pompą i 3 przyczepy dwukołowe, wyposażone w beczki na wodę o pojemności ok. 300-400 litrów. Swoich zaprzęgów konnych użyczali najczęściej: Stanisław Mroczek syn Dominika, Stanisław Kurek syn Jana, Stanisław Kania syn Stanisława, Józef Sasin syn Jana oraz Paweł Więch. Straż działała aktywnie do 1944 roku, kiedy Niemcy podczas odwrotu spalili remizę.

Po wojnie rozpoczął się nowy etap w historii jednostki. Skład został zasilony nowymi członkami, którzy garnęli się do społecznej pracy. Na temat powojennej działalności straży w Miąsem wiadomo jednak niewiele, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu. Wiadomo, że w latach 70. Straż miała siedzibę w drewnianym budynku, który stał w miejscu dzisiejszej kaplicy parafialnej przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31.

23 marca 1983 roku OSP przejęła bazę po Kółku Rolniczym i przeprowadziła się do znacznie lepszych pomieszczeń. W tym czasie drewniany budynek został rozebrany, a na jego miejsce postawiono w pełni funkcjonalny murowany obiekt. Miała to być remiza połączona z Klubem Rolnika i siedzibą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, jednakże wkrótce mieszkańcy wsi zdecydowali, aby przekazać grunt wspólnoty wsi wraz z budynkiem na rzecz kurii warszawsko- praskiej. Tworzona bowiem była wówczas parafia w Miąsem i obiekt postanowiono zaadaptować na kaplicę.

W kolejnych latach nastąpił kryzys z funkcjonowaniu jednostki, który doprowadził do tego, że w 1994 roku jej działalność zawieszono. 2 motopompy, mundury i inny sprzęt, który był na wyposażeniu jednostki został zdany do jednostki w Wyszkowie.

W 2009 roku ustalono, że należy wskrzesić działalność OSP Miąse, po czym zarejestrowano straż w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 23 grudnia 2009 roku OSP Miąse stało się pełnoprawnym stowarzyszeniem. Z pomocą przyszły im ówczesne władze samorządowe, które kupiły druhom mundury galowe. 19 września 2010 roku jednostce został nadany sztandar. Był to już drugi w historii, gdyż pierwszy niestety zaginął przed laty- nawet nie jest znana dokładna data jego nadania. Ten obecny został ufundowany przez władze gminy oraz sponsorów, a poświęcony przez ks. Lucjana Święczkowskiego.

Pierwszym pojazdem z historii jednostki był popularny Żuk GLM, który służył ochotnikom w latach 1968-1974. Później jednostka nie posiadała auta, a sprzęt przewożono na przyczepie, do której ciągnika użyczali druhowie oraz miejscowa Spółdzielnia Usług Rolniczych. Pieniądze na zakup nowego pojazdu strażacy uzyskali z funduszu sołeckiego, budżetu gminy, od sponsorów oraz własnych środków. W ten sposób udało się kupić Renault S170, a jego uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku miało miejsce 12 kwietnia 2012 roku.

Jednostka na bieżąco jest wyposażana w niezbędny sprzęt ratowniczy. Strażacy aktywnie uczestniczą też w uroczystościach państwowych i kościelnych, stale współpracując z Zespołem Szkół w Miąsem.

19 stycznia 2011 roku zatwierdzono projekt budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez gminę Tłuszcz, druhów oraz mieszkańcy, którzy przekazują na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Obecnie został zrealizowany w części budowy remizy, która oczekuje na wydanie pozwolenia na użytkowanie.

W skład jednostki wchodzi obecnie 28 druhów w tym 2 druhny, 3 druhów honorowych w tym 1 druhna, 13 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a Zarząd tworzą:
Adam Kubuj- Prezes
Bogdan Roguski- Wiceprezes
Mirosław Sobczak- Naczelnik
Tadeusz Komuda- Zastępca Naczelnika
Paweł Brodzik- Skarbnik
Maciej Sobczak- Gospodarz
Damian Kubuj- Sekretarz

Na przestrzeni lat do wieczności odeszło wielu zasłużonych strażaków. Nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić, jednak każdy swoją pracą i poświęceniem przyczynił się do rozwoju jednostki i społeczności lokalnej.

Tekst pochodzi z książki „Strażacy ziemi wołomińskiej” wydane z 50 rocznicę utworzenia Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz - Gminny „Mam talent”

Tłuszcz – Gminny „Mam talent”

Przedszkolaki z terenu  gminy Tłuszcz zaprezentowały się podczas gminnego „Mam talent” pod Patronatem Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka zorganizowanego w Zespole Szkół w Jasienicy. [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - zakończenie roku akademickiego 2022/2023 UTW

Tłuszcz – zakończenie roku akademickiego 2022/2023 UTW

Dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu rozpoczęły się już wakacje. Wczoraj spotkali się w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, aby podsumować minione 10 [...]
0 komentarzy

Uczniowie z Zespołu Szkół w Postoliskach w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu

Nastolatkowie z Zespołu Szkół w Postoliskach odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka i odwiedzili go w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, gdzie na [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - wykonaj bezpłatną mammografię

Tłuszcz – wykonaj bezpłatną mammografię

Badanie mammograficzne to główna metoda wykrywania raka piersi i najskuteczniejsze badanie przesiewowe wykonywane u kobiet powyżej 50. roku życia. Przeprowadzanie go umożliwia wykluczenie [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - 181,5 kg ryb

Tłuszcz – 181,5 kg ryb

W niedzielę podczas zawodów wędkarskich na Łowisku Jesiotr dla dzieci i młodzieży było wszystko czego potrzeba- słońce, uśmiech, dobra zabawa, 32 młodych mieszkańców [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.