105 lat OSP Dąbrówka

IMGP2596

28 października odbyły się uroczyste obchody 105 lecia działalności OSP Dąbrówka, której członkowie z ogromnym poświęceniem i często z narażeniem życia, pojawiają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

2018-10-30_130951

Obchody, rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha Kamila Bieleckiego. Meldunek odebrał wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
Po wprowadzaniu pocztów sztandarowych, odśpiewaniu hymnu i powitaniu gości nastąpiło poświęceni trzech samochodów pożarniczych przeznaczonych dla jednostek OSP Dąbrówka, OSP Kołaków i OSP Ślężany.
Kolejnym etapem uroczystości było nadanie odznaczeń zasłużonym druhom i wręczenie dyplomów członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Następnie list gratulacyjny od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego dla prezesa OSP  w Dąbrówce druha Stanisława Berlińskiego odczytał poseł Piotr Uściński, który także złożył gratulacje i podziękowania strażakom ochotnikom.
– Dzisiejsze święto to hołd dla trudu  i poświęcenia tych, którzy w życiu kierują się zasadą ”Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. W tych słowach wyraża się poświęcenie, oddanie drugiemu człowiekowi oraz poczucie misji. (…) Składam wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju OSP w Dąbrówce. Druhnom  i druhom aktywnie działającym na rzecz bezpieczeństwa – dziękuję za gotowość do działań ratowniczych – napisał  w liście Joachim Brudziński.Marszałek Adam Struzik w liście gratulacyjnym adresowanym do druhów Sławomira Berlińskiego z OSP Lasków i Stanisława Berlińskiego  z OSP Dąbrówka podkreślił, jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne.  Radosław Korzeniewski wójt gminy Dąbrówka i zarazem prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Dąbrówce w swoim przemówieniu nie ukrywając radości stwierdził
– Jakiś czas temu na jednym  z zebrań oddziału gminnego  OSP RP w Dąbrówce wypowiedziałem słowa,  w których zawarte były obietnice wymiany wszystkich wozów bojowych  w ośmiu jednostkach. Słowa te wzbudziły wśród druhów aprobatę, ale  i niepewność, a także być może niedowierzanie. Dziś, kiedy sześć z ośmiu jednostek może poszczycić się wozami pożarniczymi na miarę XXI wieku rozpiera mnie duma i radość. (…) Druhny i druhowie przysięgam, że nie spocznę, dopóty, dopóki w remizach OSP Lasków i OSP Zaścienie nie znajdą się nowe samochody pożarnicze – powiedział prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Dąbrówce.
Na zakończenie przemówienia Radosław Korzeniewski podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów  105-lecia OSP Dąbrówka.

Aleksandra Olczyk

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.