12 nowych zadań w budżecie Zielonki

12 nowych zadań w budżecie Zielonki

Lutowa sesja Rady Miasta Zielonka przyniosła wiele pozytywnych komunikatów. Radni procedowali między innymi zmiany w uchwale budżetowej. Zdecydowaną większością głosów (14 radnych za przyjęciem zmian, 1 głos przeciwny) przegłosowano wprowadzenie do budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok 12 nowych zadań zaproponowanych przez Burmistrza – z zakresu inwestycji drogowych i oświatowych oraz bezpieczeństwa i miejskiego zasobu mieszkań komunalnych.

W budżecie Miasta Zielonka na 2023 rok, uchwalonym w grudniu zeszłego roku, zarezerwowane zostały środki na obecnie prowadzone inwestycje drogowe, czyli modernizację ulic Długiej i Wiejskiej.

Przyjęty w grudniu przez radnych projekt budżetu to tak naprawdę szkielet finansowy Miasta, którego konstrukcja wielokrotnie ulega zmianie w ciągu roku. Sytuacja jest dość mocno dynamiczna, gdyż szacunkowe założenia wpływów do budżetu nabierają realnych wielkości wraz z upływem kolejnych kwartałów. Aktualizowane są również kosztorysy inwestycyjne.

-Ubiegamy się także o środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych, co jak pokazują ostatnie lata, starania te kończą się sukcesem. Wszystkie te czynniki mają wpływ na plan finansowy, stąd jest on stale monitorowany i zmieniany zależnie od potrzeb. Niemal co miesiąc, Rada Miasta proceduje projekty uchwał zmieniające budżet – w miarę możliwości finansowych aktualizowany jest o nowe zadania – podkreślają pracownicy UM Zielonka

Nowe inwestycje drogowe – budowa ulic Łukasińskiego, Długosza, Poniatowskiego oraz Żwirki i Wigury

Modernizacja ulicy Łukasińskiego, podobnie jak ulicy Długiej, stanowiła jedno z najpilniejszych zadań do realizacji. Remont ulicy Długiej, na który Miastu udało się pozyskać 8,2 mln zł dotacji trwa i postępuje bardzo dynamicznie.

Nowo przyjęty przez Radę Miasta plan finansowy dał nam zielone światło do rozpoczęcia procedury przetargowej na modernizację ulicy Łukasińskiego, przy której znajduje się m.in. Szkoła Podstawowa nr 4 i Ośrodek Kultury i Sportu. Obecnie stan drogi jest bardzo zły, a ciągi piesze niezbyt bezpieczne. W ramach budowy planujemy nową jezdnię, dodatkowy chodnik, wyniesione skrzyżowanie z ulicą Długosza oraz kolejne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Remont obejmie też ulice: Długosza, Poniatowskiego i fragment Sienkiewicza. Termin składania ofert w przetargu upływa  27 marca br.

Ponadto, po zmianach budżetowych, ogłosiliśmy również przetarg na budowę ulicy Żwirki i Wigury, wraz z częścią ulicy Leśnej. Modernizacja drogi poprawi bezpieczeństwo i zwiększy komfort mieszkańców, korzystających z tych ulic – informuje UM Zielonka

Bezpieczeństwo na drodze – doświetlenie przejść dla pieszych i ścieżki rowerowej

Nie mniej ważnym działaniem na rzecz bezpieczeństwa, jakie zostało wprowadzone do budżetu, jest doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych. Po zwiększeniu budżetu na to zadanie, powstanie możliwość doświetlenia przejść w ulicy Mareckiej oraz wykonanie oświetlenia nowo budowanego fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 634.

Modernizacja szkół

Stałe unowocześnianie i modernizowanie placówek, do których uczęszczają  dzieci, jest niezwykle ważne dla ich bezpieczeństwa, komfortu i jakości oferty nauczania. Kontynuowane  będą zatem wewnętrzne prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1.

We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy Państwa, że pozyskaliśmy działkę graniczącą z terenem Jedynki, co otworzyło realne możliwości dla realizacji planów budowy przyszkolnej hali sportowej. Dzięki ostatnim zmianom w uchwale budżetowej, wykonamy kolejny krok – opracowana zostanie dokumentacja techniczna przyszłej hali. Przez ostatnie miesiące trwały prace nad założeniami koncepcji budowlanej, w tym wizytowano  warszawskie placówki posiadające nowoczesne hale  sportowe – informuje ratusz

Z kolei budynek, który dzielą Szkoła Podstawowa numer 4 i Ośrodek Kultury i Sportu, wyposażymy w nowoczesne instalacje wentylacyjne. Zlecone zostanie również opracowanie koncepcji z planem zagospodarowania rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3.

Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Bezpieczeństwo mieszkańców to niekwestionowany priorytet, dlatego tak ważna jest dobra współpraca z jednostkami, które dbają o mieszkańców i ichmienie. Miasto przeznaczy w tym roku 250 tys. zł na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Za pieniądze te zostanie zakupiony dla jednostki nowy, lekki samochód gaśniczo-ratowniczy.

Powstaną mieszkania komunalne

Wkrótce ruszy  budowa nowych mieszkań komunalnych, ponieważ Miasto pozyskało na ten cel prawie 1,3 mln zł. Cztery nowe lokale powstaną w budynku komunalnym przy ul. Piastowskiej 15, w którym zostanie nadbudowana dodatkowa kondygnacja. W budynku tym mieści się obecnie 12 mieszkań komunalnym, po rozbudowie będzie ich łącznie 16.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Święto Kolejowej 17 czerwca

Zielonka – Święto Kolejowej 17 czerwca

Wkrótce minie rok od rozpoczęcia działalności Kolejowej 11 w odmienionej odsłonie i w nowej funkcji. Każdy miesiąc to nowa, niebanalna, ciekawa i różnorodna [...]
0 komentarzy
Marki - przerwa w dostawie wody

Zielonka – przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce informuje, że we wtorek 13 czerwca 2023 r., w godz. 09:00-14:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka nieczynny 9 czerwca

Zgodnie z Zarządzeniem 226/2022 Burmistrza Miasta Zielonka, w najbliższy piątek, 9 czerwca, Urząd Miasta Zielonka będzie nieczynny. Tego dnia zamknięta będzie również kasa [...]
0 komentarzy
Zielonka - zmiany godzin pracy PSZOK

Zielonka – zmiany godzin pracy PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce w dniach 9-10 czerwca 2023 r. będzie czynny w zmienionych godzinach. piątek 13:00 – 20:00; sobota [...]
0 komentarzy
25 medali młodych karateków z Zielonki

25 medali młodych karateków z Zielonki

4 czerwca najmłodsza grupa karateków zielonkowskiego Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN zakończyła rywalizacje w zawodach Mazowieckiej Ligi Karate. Młodzicy w ciągu jednego tygodnia zdobyli [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.