12. Zintegrować Jadów

Z Dariuszem Kokoszką, mieszkańcem Jadowa i kandydatem na wójta Gminy Jadów z ramienia Komitetu Wyborczego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej rozmawia Alicja Szczotka.

– Dlaczego decyzja o kandydowaniu na wójta zapadła tak późno?

– Myślałem, że znajdzie się lepszy kandydat na to stanowisko. Próbowałem 4 lata temu. Sukces był bardzo blisko. Ale niestety przegrałem w II turze. Kosztowało to mnie i moją rodzinę dużo zdrowia. Zdaję sobie sprawę, że stanowisko wójta jest opłacone wieloma wyrzeczeniami, wiąże się z ogromną pracą i odpowiedzialnością. Myślałem, że zrobi to ktoś za mnie, ale nikt sie nie znalazł. Obecny wójt nie jest najgorszy, ale jestem pewien, że ja będę lepszy. Mam wiele pomysłów i wielki zapał, a Pan Żak już się wypalił i jest zmęczony. Czas na zmianę! Pragnę też pomóc kandydatom z listy Wspólnoty Samorządowej, ponieważ są bezwzględnie najlepsi /Konrad Rytel-kandydat do sejmiku, Romuald Krzysztof Kalinowski, Krzysztof Nabiałek i Elżbieta Mikulska-kandydaci do Rady Powiatu, oraz kandydaci do Rady Gminy./

– Dlaczego wystartował Pan z listy KW Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej?

– Jest to lista nie partyjna. Celem wspólnoty jest wprowadzenie do samorządu ludzi, dla których uczciwość, rzetelność, praworządność, umiejętność słuchania oraz działania na rzecz ogółu – to podstawowe cechy obywatelskie. Bardzo odpowiada mi hasło wyborcze tego komitetu: Służę ludziom,  a nie partiom. Ludzie startujący z tej listy na wójtów i Burmistrzów to najlepsi kandydaci na to stanowisko, których dobrze znam i zawsze będę mógł liczyć na ich pomoc. Liderem tej grupy jest obecny starosta Konrad Rytel, który jest kandydatem do Sejmiku Wojewódzkiego.

– Jaką Pan będzie prowadził kampanię?

– Bardzo spokojną i przede wszystkim pozytywną. Mam dość kłótni, rywalizacji i zawiści. Pragnę zintegrować całe społeczeństwo naszej Gminy. Bez względu na wynik wyborów liczę na współpracę zarówno moich zwolenników jak i przeciwników.

– Co zrobi Pan jak zostanie wójtem?

– Pragnę zintegrować i uaktywnić mieszkańców całej gminy. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie środków Unijnych. Będę realizował wszystkie rozpoczęte inwestycje przewidziane w planie długofalowym. Poprawię współpracę z samorządem powiatu i województwa. Zadbam o dobrą promocję Gminy i mieszkańców, która zachęci do odwiedzania i inwestowania. Największą szansą dla Naszej Gminy jest rozwój rekreacji i turystyki, dlatego zadbam o uatrakcyjnienie naszych terenów i ich promocję. Szczególną uwagę zwrócę na dolinę Liwca i park w Jadowie. Szybkiej modernizacji wymaga też plac targowy, aby zapewnić odpowiednie warunki do handlu i zapobiec zamknięciu przez Sanepid. Ważnym zadaniem będzie też poprawa systemu odbioru śmieci i zapewnienie czystości w całej gminie. Bolączką mieszkańców Jadowa i okolic korzystających z wodociągu są częste braki wody szczególnie w okresie letnim, dlatego stacja wodociągowa w Nowym Jadowie wymaga szybkiej modernizacji. Nie należy zapominać też o oświacie oraz nakładach na sport i kulturę. Dzieci i młodzież – to nasza przyszłość, dlatego należy o nich należycie zadbać.