15. Pamięć słowna

Izabela Kieś

Zamiast dziecko zacznie mówić, musi zacząć rozumieć. Pod koniec pierwszego roku życia reaguje na krótkie polecenia: „daj lalę”; „nie dotykaj”; „zrób pa-pa” itp.
Umiejętność rozumienia wypowiedzi słownych będzie się doskonaliła. Ważnym elementem rozwoju rozumienia jest pamięć słowna. Można ją ćwiczyć od najmłodszych lat w trakcie zabaw z dzieckiem: – wybieramy kilka przedmiotów, np. zabawek i, nazywamy je. Następnie prosimy dziecko, aby wybrało wskazane przez nas przedmioty: „Daj mi lalkę” lub w wersji trudniejszej: „Daj mi lalkę, misia i klocek”.
Bierzemy ulubioną lalkę (misia, pajacyka) dziecka. Opowiadamy historyjkę „Lalka na wycieczce. Pokazujemy czynności, które lalka wykonuje w czasie wycieczki (chodzenie, skakanie, jeżdżenie itp.) i wielokrotnie nazywamy. Potem prosimy, aby dziecko pokazywało co lalka robiła na wycieczce. Możemy także poprosić, aby dziecko wybrało czynność, którą my będziemy naśladować.
Okazją do poznawania przez dziecko słów i zapamiętywania ich jest czytanie książeczek, oglądanie i opisywanie ilustracji. – Organizujemy zabawy tematyczne w: dom, sklep, itd. , możemy wtedy nazywać przedmioty i czynności oraz sprawdzać czy dziecko je zapamiętało. Możemy sięgnąć po gry tematyczne – dostępne w sklepach. – Mówimy: – To jest żółty klocek – i kadziemy go przed dzieckiem prosząc, by wybrało inne zabawki w tym kolorze. Gdy wprowadzamy drugi kolor, możemy przemieszać przedmioty w dwóch kolorach i poprosić by dziecko wybrało np. żółty klocek. Cyfry dziecko poznaje grając w gry planszowe typu “chińczyk”.