15. Poronienia

Ciąża nie zawsze kończy się szczęśliwie, czasem niestety kończy się poronieniem, czyli stratą jaja płodowego przed upływem 22 tygodnia ciąży. Jest to okres, przed upływem którego rozwijający się płód nie posiada jeszcze zdolności do samodzielnego życia poza wnętrzem macicy. Najczęściej utrata ciąży następuje jednak w czasie pierwszych 10 tygodni jej trwania.

Przyczyn poronień może być bardzo wiele, a bardzo często czynniki wymienione w ramce działają jednocześnie. To powoduje, że często w trakcie już rozpoczętego poronienia nie można zdiagnozować przyczyn, które go wywołały.
W przypadku, kiedy nastąpiło poronienie, a szczególnie jeżeli doszło już do kolejnego, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem specjalistą Rozróżniamy trzy rodzaje poronień:
– zagrażające
O poronieniu zagrażającym mówimy wówczas, jeżeli w trakcie trwania ciąży dochodzi do :
plamienia lub krwawienia z pochwy
dolegliwości bólowych w podbrzuszu
Objawy te mogą występować wspólnie lub występuje tylko jeden z nich.
– w toku
Jeżeli nie uda się wyłączyć przyczyn powodujących zagrożenie ciąży, poprzez zmianę czynników otoczenia, lub odpowiednią terapię, poronienie zagrażające przekształca się w poronienie w toku. Jest to sytuacja która nieodwracalnie prowadzi do utraty ciąży. Kobieta odczuwa wówczas bardzo silne bóle w podbrzuszu, a krwawienie szybko narasta, przechodząc do bardzo silnego. Objawy te są związane z rozwieraniem się szyjki macicy, której kanał poszerza się i umożliwia wydalenie jaja płodowego. Jeżeli po takim zdarzeniu w macicy pozostają niewielkie fragmenty łożyska lub skrzepy krwi, mówimy o poronieniu niezupełnym.
– zatrzymane
Tak określamy poronienie w którym nie dochodzi do wydalenia tkanek jaja płodowego na zewnątrz macicy, czyli po odklejeniu się od ściany macicy pozostaje ono w jej wnętrzu. Macica następnie ulega obkurczeniu i krwawienie może zupełnie ustąpić. Obumarłą ciążę należy usunąć przy pomocy zabiegu.
Co robić w takich przypadkach?
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, niezależnie od stopnia ich nasilenia kobieta powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Tylko lekarz może bowiem ocenić stopień zagrożenia. W zależności od oceny , lekarz wdroży odpowiedni sposób postępowania.
W przypadku poronienia:
zagrażającego – zaleci leżenie i leczenie farmakologiczne, a po ustaniu objawów badania diagnostyczne
w toku – skieruje do oddziału ginekologicznego, w celu wykonania tam w znieczuleniu ogólnym zabiegu oczyszczenia macicy
zatrzymanego – postąpi jak w przypadku stwierdzenia poronienia w toku
Niedokonanie zabiegu oczyszczenia macicy z resztek tkanek, pozostałych po poronieniu we wnętrzu jamy macicy, zagraża kobiecie bardzo groźnym powikłaniem w postaci rozwinięcia się zakażenia. Może ono zagrażać nie tylko następową niepłodnością, jak również może zakończyć się śmiercią kobiety.

W każdym przypadku poronienia, jeśli u pacjentki istnieje zagrożenie konfliktem serologicznym (kobiety posiadające grupę krwi z czynnikiem RH ujemnym), w ciągu 72 godzin po poronieniu powinna ona otrzymać lek zapobiegający rozwojowi konfliktu – immunoglobulinę w postaci zastrzyku domięśniowego.

W większości przypadków pierwsze, a nawet następne poronienie nie ma wpływu na zdolność do zajścia i donoszenia następnej ciąży. Utrata płodu we wczesnych tygodniach ciąży zdarza się stosunkowo często.
Jeżeli poronienie zdarzyło się po raz trzeci lub kolejny konieczne są szczegółowe badania ustalające dokładne ich przyczyny.
Jeżeli dziecko przychodzi na świat po 22 tygodniu ciąży i umiera, nie uważa się, że nastąpiło to w wyniku poronienia, ale porodu niewczesnego lub przedwczesnego.
Ciąża pozamaciczna
Tym mianem określamy ciążę, która rozwija się poza wnętrzem macicy. Zapłodniona komórka jajowa w takich przypadkach zagnieżdża się wtedy np. w jajowodzie lub rzadziej w jamie brzusznej. Rosnąca ciąża nie znajduje w tych miejscach właściwych warunków rozwoju doprowadzając do zniszczenia jajowodu (pęknięcie) lub uszkodzenia ścian narządów jamy brzusznej. W każdym przypadku prowadzi to do masywnego krwotoku do wnętrza jamy brzusznej kobiety. Nie wykonanie niezwłocznie otworzenia jamy brzusznej i wykonania odpowiedniego zabiegu operacyjnego, nieuchronnie doprowadzi do śmierci kobiety.
Ryzyko wystąpienia u kobiety przypadku ciąży pozamacicznej jest większe jeżeli w przeszłości przebyła ona zapalenie jajników i jajowodów i było ono niestety źle lub wcale nieleczone Zdarza się taka sytuacja w wypadku przebycia również innych stanów zapalnych w obrębie jamy brzusznej.
Objawy :
miesiączki występują w spodziewanych terminach (chociaż mogą być krótsze lub bardziej skąpe) pomiędzy miesiączkami występują plamienia lub krwawienia o różnym czasie trwania występują jednostronne bóle w dole brzucha
uczucie parcia na stolec
nagły ból w dole brzucha często prowadzący do omdlenia.
W przypadku wystąpienia jednego, bądź wszystkich objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza ginekologa.