188. Rocznica Śmierci Generała Franciszka Żymirskiego

W dniu 25 lutego starosta Adam Lubiak uczestniczył w uroczystości upamiętniającej gen. Franciszka Żymierskiego – wybitnego dowódcy i właściciela dóbr klembowskich.

Uroczystą Mszę Świętą w Kościele Św. Klemensa I Papieża i Męczennika w Klembowie, poprzedziło złożenie kwiatów w asyście wojskowej pod tablicą upamiętniającą Generała. – Powiat Wołomiński docenia starania, które corocznie upamiętniają w Klembowie postać generała Franciszka Żymirskiego. Dziękuję księdzu proboszczowi, władzom gminy Klembów i lokalnej społeczności, że tu w miejscu dawnego majątku generała, pamięć o generale Franciszku Żymirskim jest kultywowana – powiedział w trakcie uroczystości starosta Adam Lubiak.
Życiorys gen. Franciszka Żymierskiego świadczy o jego patriotyzmie i wybitnym talencie wojskowym. Uczestniczył w Insurekcji Kościuszkowskiej, walczył w Legionach Polskich, a w czasie bitwy pod Olszynką Grochowską dowodził 2 Dywizją Piechoty, gdzie został śmiertelnie ranny. Jako ówczesny właściciel dóbr klembowskich, pozostawił nam pamiątkę swojej obecności, fundując w 1829 roku miejscowy kościół. Pozostał po nim także etos dowódcy – bohatera – patrioty.
Po zakończeniu uroczystości dla mieszkańców i gości odbył się Jarmark Produktów Lokalnych, na którym wystawcy sprzedawali produkty własnego wyrobu takie jak sery, wędliny, ciasta czy pierogi.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.