23 miliony złotych dofinansowania dla Ząbek

burmistrz Ząbek

30 maja podczas konferencji prasowej w Ząbkach minister Piotr Uściński ogłosił wyniki drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Miasto Ząbki uzyskało wsparcie w wysokości 23 mln złotych. To najwyższe dofinansowanie wśród gmin naszego powiatu. – Dziękuję bardzo w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Miasta Ząbki. Realizacja tak ważnych inwestycji jak nowe przedszkole i drogi gminne nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia rządowego. Infrastruktura drogowa i placówki oświatowe są dla nas priorytetowe. Ząbki są jednym z najmłodszych miast w Polsce, z tego powodu potrzeby edukacyjne mamy ogromne. Staramy się pozyskiwać środki,, by w pełni zaspakajać oczekiwania mieszkańców oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Będzie  to obiekt bardzo nowoczesny, przestronny i zasilany z odnawialnych źródeł energii, podobnie jak mająca powstać przy SP 1 hala sportowa. – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.

W ramach tej kwoty zrealizowana zostanie przebudowa pięciu dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki (wartość dofinansowania 5 mln zł, co stanowi 95% wartość inwestycji) . Na budowę przedszkola publicznego przy ul. Batorego 37A kwota rządowego wsparcia to aż  18 mln złotych, czyli 85% wartości inwestycji.
– Złożyłam trzy wnioski do Funduszu Inwestycji Strategicznych, dwa drogowe i trzeci na Publiczne Przedszkole przy  ul. Batorego 37a. Bardzo się cieszę, że udało się uzyskać  18 mln złotych na budowę 12 oddziałowego przedszkola, bo bez tego dofinansowania w wysokości 85%, nie bylibyśmy w stanie wybudować tak kosztownej inwestycji. Nowoczesne przedszkole dla 300 przedszkolaków, po północnej stronie Ząbek, było moim priorytetem, ponieważ dzieci zasługują na to by uczyć się i rozwijać w przyjaznym środowisku, jak przystało na obecne czasy. Drugi wniosek to dofinansowanie w wysokości 95% tj. 5 mln złotych na drogi gminne przy Przedszkolu nr 3 „Skrzat”. Dotyczy on pasów drogowych ulic: Westerplatte, Harcerska, Kołłątaja od Szwoleżerów do Sikorskiego, Obrońców i Tulipanowa. Trzeci wniosek, również drogowy, na  11 dróg gminnych nie uzyskał dofinansowania, ale pomimo tego cieszę się ogromnie, bo Ząbki otrzymały aż 23 mln złotych dotacji i jest to najwyższa kwota dofinansowania w Powiecie Wołomińskim. Wniosek drogowy, który obecnie nie otrzymał dofinansowania zwiększymy  o kolejne drogi i ponownie złożymy w kolejnym naborze, który jest planowany jeszcze w bieżącym roku. We wniosku znajdą się drogi: Tetmajera, pozostała część Gałczyńskiego, Stwosza, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Lisa Kuli, Wigury od Narutowicza do Skargi, Budkiewicza, Wilcza, Gwiaździsta, Prusa, Paderewskiego, Norwida oraz Zieleniecka. Mocno wierzę, że tak jak w przypadku przedszkola, otrzymamy oczekiwane wsparcie finansowe. Wniosek na budowę przedszkola składałam dwukrotnie i decydenci docenili moją determinację  a przede wszystkim potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego miasta – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk. – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.
Podczas swojego wystąpienia minister Piotr Uściński podkreślał, że program wzmacnia potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizację niezbędnych dla lokalnych społeczności inwestycji publicznych, takich jak drogi, kanalizacje, szkoły czy boiska.
–  Wdrażane przez rząd programy, takie jak  Program Inwestycji Strategicznych mają  za zadanie wspierać  plany rozwoju miast i gmin oraz intensyfikować działania podejmowane przez wójtów i  burmistrzów  w naszych „małych ojczyznach”. Dzięki temu programowi, miasta i gminy z powiatu  wołomińskiego otrzymają bezzwrotne dofinansowania. Przyznane środki umożliwią szybką realizację najbardziej potrzebnych  inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej i transportu publicznego oraz placówek oświatowych. Chcemy, aby mieszkańcy naszych miast i wsi nie musieli czekać latami na inwestycje, które były zaniedbywane przez poprzednie rządy. Bardzo się cieszę,  że wszystkie  gminy oraz  powiat wołomiński otrzymały tak wysokie dofinansowanie  – powiedział po zakończeniu konferencji minister Piotr Uściński
Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest zwiększenie skali inwestycji publicznych. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny, a wysokość wsparcia wynosi od 80% nawet  do 95% wartości inwestycji. Kwota  dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego,
w którym mieści się planowana inwestycja. Sfinansowanie pozostałej części inwestycji spoczywa na samorządach. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na najwyższe wsparcie finansowe  mogą liczyć samorządy inwestujące m.in.
w budowę i modernizację infrastruktury drogowej i  wodno-kanalizacyjnej  oraz edukacyjnej  i sportowej. W tej właśnie kategorii mieszczą się inwestycje, które będę realizowane w Ząbkach.
– Dziękuję bardzo w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Miasta Ząbki. Realizacja tak ważnych inwestycji jak nowe przedszkole i drogi gminne nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia rządowego. Infrastruktura drogowa i placówki oświatowe są dla nas priorytetowe. Ząbki są jednym z najmłodszych miast w Polsce, z tego powodu potrzeby edukacyjne mamy ogromne. Staramy się pozyskiwać środki,, by w pełni zaspakajać oczekiwania mieszkańców oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Będzie  to obiekt bardzo nowoczesny, przestronny i zasilany z odnawialnych źródeł energii, podobnie jak mająca powstać przy SP 1 hala sportowa. – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.
– Nowe inwestycje nie tylko poprawią warunki życia mieszkańców, ale również będą wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy i pozwolą zmniejszyć różnice w dostępie do infrastruktury komunikacyjnej czy sportowej pomiędzy poszczególnymi gminami i miastami – dodał minister Piotr Uściński.

 

Więcej informacji z Ząbek

odpady

Ząbki – opłata za śmieci do 30 września 2022 r.

Urząd Miasta Ząbki uprzejmie przypomina, iż w dniu 30 września 2022 roku mija termin płatności 5 raty opłaty za odbiór odpadów.   Więcej [...]
0 komentarzy
Nadleśnictwo Drewnica zaprasza do udziału w akcji #sadziMY

Nadleśnictwo Drewnica zaprasza do udziału w akcji #sadziMY

Nadleśnictwo Drewnica zaprasza mieszkańców Ząbek do udziału w akcji #sadziMY. W dniach 29.09 i 30.09 w godzinach od 9.00 do 15.00 (lub do [...]
0 komentarzy
problemy w wychowaniu dzieci i młodzieży

Ząbki – konferencja „Współczesne problemy w wychowaniu dzieci i młodzieży”

Już w środę 28 września w SP nr 5 w Ząbkach odbędzie się konferencja prof. dr hab. Mariusza Jędrzejki, dotyczącą współczesnych problemów w [...]
0 komentarzy
Ząbki

LXV sesja Rady Miasta Ząbki

28 września o godzinie 8:30 w UM Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, rozpocznie się LXV sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad: Otwarcie [...]
0 komentarzy
Opieka stomatologiczna dla uczniów Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

Opieka stomatologiczna dla uczniów Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

W związku z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w czwartek 15 września br. zostało podpisane porozumienie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.