23 miliony złotych dofinansowania dla Ząbek

burmistrz Ząbek

30 maja podczas konferencji prasowej w Ząbkach minister Piotr Uściński ogłosił wyniki drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Miasto Ząbki uzyskało wsparcie w wysokości 23 mln złotych. To najwyższe dofinansowanie wśród gmin naszego powiatu. – Dziękuję bardzo w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Miasta Ząbki. Realizacja tak ważnych inwestycji jak nowe przedszkole i drogi gminne nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia rządowego. Infrastruktura drogowa i placówki oświatowe są dla nas priorytetowe. Ząbki są jednym z najmłodszych miast w Polsce, z tego powodu potrzeby edukacyjne mamy ogromne. Staramy się pozyskiwać środki,, by w pełni zaspakajać oczekiwania mieszkańców oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Będzie  to obiekt bardzo nowoczesny, przestronny i zasilany z odnawialnych źródeł energii, podobnie jak mająca powstać przy SP 1 hala sportowa. – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.

W ramach tej kwoty zrealizowana zostanie przebudowa pięciu dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki (wartość dofinansowania 5 mln zł, co stanowi 95% wartość inwestycji) . Na budowę przedszkola publicznego przy ul. Batorego 37A kwota rządowego wsparcia to aż  18 mln złotych, czyli 85% wartości inwestycji.
– Złożyłam trzy wnioski do Funduszu Inwestycji Strategicznych, dwa drogowe i trzeci na Publiczne Przedszkole przy  ul. Batorego 37a. Bardzo się cieszę, że udało się uzyskać  18 mln złotych na budowę 12 oddziałowego przedszkola, bo bez tego dofinansowania w wysokości 85%, nie bylibyśmy w stanie wybudować tak kosztownej inwestycji. Nowoczesne przedszkole dla 300 przedszkolaków, po północnej stronie Ząbek, było moim priorytetem, ponieważ dzieci zasługują na to by uczyć się i rozwijać w przyjaznym środowisku, jak przystało na obecne czasy. Drugi wniosek to dofinansowanie w wysokości 95% tj. 5 mln złotych na drogi gminne przy Przedszkolu nr 3 „Skrzat”. Dotyczy on pasów drogowych ulic: Westerplatte, Harcerska, Kołłątaja od Szwoleżerów do Sikorskiego, Obrońców i Tulipanowa. Trzeci wniosek, również drogowy, na  11 dróg gminnych nie uzyskał dofinansowania, ale pomimo tego cieszę się ogromnie, bo Ząbki otrzymały aż 23 mln złotych dotacji i jest to najwyższa kwota dofinansowania w Powiecie Wołomińskim. Wniosek drogowy, który obecnie nie otrzymał dofinansowania zwiększymy  o kolejne drogi i ponownie złożymy w kolejnym naborze, który jest planowany jeszcze w bieżącym roku. We wniosku znajdą się drogi: Tetmajera, pozostała część Gałczyńskiego, Stwosza, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Lisa Kuli, Wigury od Narutowicza do Skargi, Budkiewicza, Wilcza, Gwiaździsta, Prusa, Paderewskiego, Norwida oraz Zieleniecka. Mocno wierzę, że tak jak w przypadku przedszkola, otrzymamy oczekiwane wsparcie finansowe. Wniosek na budowę przedszkola składałam dwukrotnie i decydenci docenili moją determinację  a przede wszystkim potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego miasta – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk. – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.
Podczas swojego wystąpienia minister Piotr Uściński podkreślał, że program wzmacnia potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizację niezbędnych dla lokalnych społeczności inwestycji publicznych, takich jak drogi, kanalizacje, szkoły czy boiska.
–  Wdrażane przez rząd programy, takie jak  Program Inwestycji Strategicznych mają  za zadanie wspierać  plany rozwoju miast i gmin oraz intensyfikować działania podejmowane przez wójtów i  burmistrzów  w naszych „małych ojczyznach”. Dzięki temu programowi, miasta i gminy z powiatu  wołomińskiego otrzymają bezzwrotne dofinansowania. Przyznane środki umożliwią szybką realizację najbardziej potrzebnych  inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej i transportu publicznego oraz placówek oświatowych. Chcemy, aby mieszkańcy naszych miast i wsi nie musieli czekać latami na inwestycje, które były zaniedbywane przez poprzednie rządy. Bardzo się cieszę,  że wszystkie  gminy oraz  powiat wołomiński otrzymały tak wysokie dofinansowanie  – powiedział po zakończeniu konferencji minister Piotr Uściński
Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest zwiększenie skali inwestycji publicznych. Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny, a wysokość wsparcia wynosi od 80% nawet  do 95% wartości inwestycji. Kwota  dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego,
w którym mieści się planowana inwestycja. Sfinansowanie pozostałej części inwestycji spoczywa na samorządach. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na najwyższe wsparcie finansowe  mogą liczyć samorządy inwestujące m.in.
w budowę i modernizację infrastruktury drogowej i  wodno-kanalizacyjnej  oraz edukacyjnej  i sportowej. W tej właśnie kategorii mieszczą się inwestycje, które będę realizowane w Ząbkach.
– Dziękuję bardzo w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Miasta Ząbki. Realizacja tak ważnych inwestycji jak nowe przedszkole i drogi gminne nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia rządowego. Infrastruktura drogowa i placówki oświatowe są dla nas priorytetowe. Ząbki są jednym z najmłodszych miast w Polsce, z tego powodu potrzeby edukacyjne mamy ogromne. Staramy się pozyskiwać środki,, by w pełni zaspakajać oczekiwania mieszkańców oraz zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Będzie  to obiekt bardzo nowoczesny, przestronny i zasilany z odnawialnych źródeł energii, podobnie jak mająca powstać przy SP 1 hala sportowa. – powiedziała burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk.
– Nowe inwestycje nie tylko poprawią warunki życia mieszkańców, ale również będą wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy i pozwolą zmniejszyć różnice w dostępie do infrastruktury komunikacyjnej czy sportowej pomiędzy poszczególnymi gminami i miastami – dodał minister Piotr Uściński.

 

Więcej informacji z Ząbek

Szkolny Dzień Technologii w SP nr 2 w Ząbkach

Szkolny Dzień Technologii w SP nr 2 w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach zaprasza do udziału w Szkolnym Dniu Technologii. W ramach tego dnia będą prowadzone zajęcia otwarte dla nauczycieli [...]
0 komentarzy
projektowanie ulic

Ząbki – wyników konkursów dla organizacji pozarządowych

UM Ząbki zaprasza  do zapoznania się z rozstrzygnięciami trzech konkursów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

25 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się LXXIV sesja Rady Miasta. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Ząbki – prace na ul. ks. Skorupki przyspieszają

Wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. ks. Skorupki w Ząbkach) firma SKANSKA S.A. pismem nr 111/2023/DWL457/8389 z dnia 20.01.2023 r. poinformowała, że [...]
0 komentarzy
Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Krwiobus, tradycyjnie będzie czekał na honorowych krwiodawców przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach, ul. Słowackiego 23, w godzinach 9:00-14:00.  Warto przypomnieć, że w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.