26. nauczycieli z Ząbek odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

26. nauczycieli z Ząbek odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęło 26 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki i zdali egzamin.

Akty wręczała Pani Patrycja Żołnierzak Sekretarz Miasta Ząbki, natomiast w uroczystości wręczenia udział wzięli także Pani Ewa Wiśniewska Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej, Pani Iwona Trzcińska  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Pani Barbara Kuta Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5, Pani Aneta Misiewicz-Przyborowska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6, Pani Marzena Sobolewska reprezentująca Publiczne Przedszkole Nr 2 oraz Pani Agnieszka Neuff Wicedyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3.

Pani Patrycja Żołnierzak powitała bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość gości, podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą, pogratulowała zdanego egzaminu i wręczyła Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Awans otrzymali:

 • Pani Katarzyna Chudzik nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Renata Bilman-Sikora nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Martyna Ratyńska nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Kalata nauczyciel matematyki zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Monika Wyszyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Renata Saracen nauczyciel języka angielskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Rokicka nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach
 • Pani Ewelina Dylak psycholog zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Magdalena Guz nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Małgorzata Szewczak nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach
 • Pan Sebastian Więch nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach
 • Pan Dariusz Krupiński nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Moczydłowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach
 • Pani Urszula Grygorczyk terapeuta integracji sensorycznej zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Marzena Niemyjska nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pan Zbigniew Bodecki nauczyciel etyki zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pan Paweł Jedliński nauczyciel muzyki zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Jońca nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Magdalena Bednarska nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Katarzyna Koch nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Filomena Konopka nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Małgorzata Horszczaruk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pan Marek Trębicki nauczyciel historii zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Katarzyna Kędzierska nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Małgorzata Kowalczyk-Siekierko nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Elżbieta Kołodziej nauczyciel języka polskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, potwierdzając podpisem na Akcie ślubowania jego złożenie.

Po uroczystym wręczeniu Aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu, Sekretarz Miasta Ząbki raz jeszcze pogratulowała nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego, życząc sukcesów zawodowych, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej – UM Ząbki

 

Więcej informacji z Ząbek

Szkolny Dzień Technologii w SP nr 2 w Ząbkach

Szkolny Dzień Technologii w SP nr 2 w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach zaprasza do udziału w Szkolnym Dniu Technologii. W ramach tego dnia będą prowadzone zajęcia otwarte dla nauczycieli [...]
0 komentarzy
projektowanie ulic

Ząbki – wyników konkursów dla organizacji pozarządowych

UM Ząbki zaprasza  do zapoznania się z rozstrzygnięciami trzech konkursów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

25 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się LXXIV sesja Rady Miasta. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Ząbki – prace na ul. ks. Skorupki przyspieszają

Wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. ks. Skorupki w Ząbkach) firma SKANSKA S.A. pismem nr 111/2023/DWL457/8389 z dnia 20.01.2023 r. poinformowała, że [...]
0 komentarzy
Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Krwiobus, tradycyjnie będzie czekał na honorowych krwiodawców przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach, ul. Słowackiego 23, w godzinach 9:00-14:00.  Warto przypomnieć, że w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.