26. nauczycieli z Ząbek odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

26. nauczycieli z Ząbek odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęło 26 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki i zdali egzamin.

Akty wręczała Pani Patrycja Żołnierzak Sekretarz Miasta Ząbki, natomiast w uroczystości wręczenia udział wzięli także Pani Ewa Wiśniewska Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej, Pani Iwona Trzcińska  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Pani Barbara Kuta Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5, Pani Aneta Misiewicz-Przyborowska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6, Pani Marzena Sobolewska reprezentująca Publiczne Przedszkole Nr 2 oraz Pani Agnieszka Neuff Wicedyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3.

Pani Patrycja Żołnierzak powitała bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość gości, podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą, pogratulowała zdanego egzaminu i wręczyła Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Awans otrzymali:

 • Pani Katarzyna Chudzik nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Renata Bilman-Sikora nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Martyna Ratyńska nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Kalata nauczyciel matematyki zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Monika Wyszyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Renata Saracen nauczyciel języka angielskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Rokicka nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach
 • Pani Ewelina Dylak psycholog zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Magdalena Guz nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Małgorzata Szewczak nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach
 • Pan Sebastian Więch nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach
 • Pan Dariusz Krupiński nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Moczydłowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach
 • Pani Urszula Grygorczyk terapeuta integracji sensorycznej zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Marzena Niemyjska nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pan Zbigniew Bodecki nauczyciel etyki zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pan Paweł Jedliński nauczyciel muzyki zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Agnieszka Jońca nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Magdalena Bednarska nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Katarzyna Koch nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Filomena Konopka nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Małgorzata Horszczaruk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
 • Pan Marek Trębicki nauczyciel historii zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach
 • Pani Katarzyna Kędzierska nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniona w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach
 • Pani Małgorzata Kowalczyk-Siekierko nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
 • Pani Elżbieta Kołodziej nauczyciel języka polskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, potwierdzając podpisem na Akcie ślubowania jego złożenie.

Po uroczystym wręczeniu Aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu, Sekretarz Miasta Ząbki raz jeszcze pogratulowała nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego, życząc sukcesów zawodowych, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej – UM Ząbki

 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Ząbki – Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Zapraszamy na wyprzedaż garażową w sobotę, 9 marca 2024 r. w godzinach 10.00-14.00 na terenie Pasażu Orla. Zgłoszenia od Sprzedających przyjmujemy w miarę [...]
0 komentarzy
Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Masz pomysł na zmianę w swoim otoczeniu? Chcesz zrealizować wymarzony projekt? Zapraszamy do składania projektów do budżetu [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Szpitalnej

Ząbki – rusza rozbudowa środkowego odcinka ul. Szwoleżerów. Linia 199 pojedzie objazdem.

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

Ząbki – Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

24.02.2023, pod patronatem Małgorzaty Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki odbyły się Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza U-13 Kobiet.   Drużyny kobiece z terenu całego województwa mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ząbki - 21 milionów na 21 dróg

Ząbki – 21 milionów na 21 dróg

22 lutego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, podpisała umowę na realizację 21 dróg w mieście za kwotę [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.