27. Człowiek Roku Jadowa

W dniu 15 grudnia 2006 roku w gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbył się Konkurs Wiedzy „Człowiek Roku”

W roku bieżącym bohaterem konkursu był Jerzy Giedroyć – jego życie, twórczość i działalność. Jest to konkurs międzygimnazjalny, w którym uczestniczyły drużyny z gimnazjów wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego. W finale konkursu wzięło udział pięć drużyn: Gimnazjum im. Tadeusz Kościuszki w Dąbrówce, Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie, Gimnazjum w Mokrej Wsi, Gimnazjum w Postoliskach, Gimnazjum w Strachówce. Pierwsze miejsce, w którym nagrodą był puchar dla szkoły, zajęła drużyna z Gimnazjum w Postoliskach. Jego reprezentanci to Anna Karolak i Marcin Michalik. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie i oceniająca go komisja miała duży problem z wyłonieniem zwycięzcy, gdyż uczestnicy zadziwili wszystkich zebranych ogromem swojej wiedzy i błyskotliwością udzielanych odpowiedzi. Możemy tylko pogratulować szkołom zdolnej młodzieży, która swój wolny czas chciała poświęcić na pogłębianie wiedzy o wielkim Polaku jakim był Jerzy Giedroyć. Organizatorzy konkursu, Wójt Gminy Jadów, Pan Stanisław Żak, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, pragną podziękować wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział i pomoc podczas organizacji konkursu „Człowiek Roku”.

Małgorzata Gałązka