3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami oraz 10. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to dobry moment na podsumowanie zmian, jakie zaszły na trakcie ostatniej dekady w podejściu do tematu osób z niepełnosprawnościami.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, ostatnich 10 lat to ogromna zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami, a także szukanie rozwiązań umożliwiających pokonywanie różnych barier, chociażby architektonicznych. – Wiele udało się już zrobić. W obecnym czasie dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stało się normą. Zmieniło się także, i to na plus, podejście pracodawców. Niepełnosprawność ruchowa czy intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym nie dyskwalifikują już osób z niepełnosprawnościami na rynku zawodowym w takim stopniu, w jakim było to jeszcze kilka lat temu. Oczywiście, przed nami jeszcze długa droga. Wciąż nierówny jest dostęp osób z niepełnosprawnościami do wielu dziedzin życia, w tym edukacji, opieki zdrowotnej czy chociażby realnego wsparcia, również w wymiarze finansowym. Mnie bardzo cieszy duża aktywność osób z niepełnosprawnościami na arenie kulturalnej, sportowej czy chociażby ogromne zaangażowanie w wolontariat. Co roku, w ramach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konkursów, staramy się doceniać osoby, których działania i postawa mogą być wzorem i inspiracją do naśladowania.

Samorząd województwa nie tylko organizuje konkursy promujące społeczną czy artystyczną aktywność osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim co roku przeznacza ogromne dofinansowanie na różne działania, które ułatwiają tym osobom uczestniczenie w życiu społecznym. W ostatnich pięciu latach sejmik przyznał w sumie 65,35 mln zł na ten cel. Od lat są to trzy znaczące obszary. Z jednej strony środki są przekazywane na wsparcie organizacji pozarządowych, z drugiej – na tworzenie zakładów aktywności zawodowej oraz na zmiany, których celem jest dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystko to ma służyć ich rehabilitacji społecznej i zawodowej, czyli ułatwić im uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego (m.in. środki na tworzenie zakładów aktywności zawodowej, poradnictwa zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy). Są to inicjatywy mające na celu wyrobienie zaradności osobistej u osób z niepełnosprawnościami i pobudzenie ich do aktywności społecznej. Do tego przyczyniają się też likwidacje barier – dotacje na roboty budowlane wykonywane w obiektach, które tak pojętej rehabilitacji mają służyć.

Radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Piotr Kandyba podkreśla, że samorząd województwa wspiera osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. – Wspieramy różne inicjatywy kulturalne, sportowe, związane ze sztuką, likwidowaniem barier architektonicznych, a także rozwojem, bezpieczeństwem i komfortem osób z niepełnosprawnościami. Powołaliśmy pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami Artura Świercza. Działa Mazowiecka Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami, która aktualnie zabiega, aby w każdym powiecie na Mazowszu był „silny” rzecznik ds. osób z niepełnosprawnościami. Zdaję sobie sprawę, że jest parę ważnych rzeczy do zrobienia. Popieram starania opiekunów do wzrostu wsparcia opiekuńczego i jednocześnie możliwość pracy. Mam nadzieję że rządzący zmienia przepisy, że w końcu zobaczą, że rozdawanie pieniędzy to nie wszystko, że liczy się godność i szacunek.

Jest lepiej…

Pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego Artur Świercz zwraca uwagę, że ratyfikowanie przez nasz kraj konwencji miało przyczynić się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. – Pozytywne zmiany to m.in. inne niż jeszcze kilka lat temu podejście do osób z niepełnosprawnościami. Nasze społeczeństwo powoli przestaje stygmatyzować. Jest to proces, który trwa. Jednak już dziś posługujemy się językiem, który nie jest naznaczony negatywnym odbiorem. Nie mówimy o kalekach czy inwalidach, a o osobach z niepełnosprawnością, wyróżniając ich podmiotowość. Niesamowite jest też to, że dostrzegając potencjał osób z niepełnosprawnościami, bierzemy pod uwagę różne sfery naszego życia, takie jak chociażby rynek pracy czy uczestnictwo w życiu kulturalnym, sportowym. Dostępność tych sfer życia staje się coraz bardziej zrównana. Niestety, jak zauważa pełnomocnik zarządu, osoby z niepełnosprawnościami cały czas borykają się z różnymi trudnościami w przestrzeni publicznej. – W przypadku osób poruszających się na wózkach mówimy o licznych barierach architektonicznych czy komunikacyjnych, które bardzo często mają wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak organizujemy swój czas, jak możemy aktywizować się społecznie, chociażby podejmując pracę.

… ale wciąż niski procent zatrudnienia

Z dostępnych na stronach GUS badań wynika, że stopa zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosi zaledwie 19 proc. Nie pracują w zdecydowanej większości osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tej grupie zatrudnionych jest zaledwie 3 proc. osób. Ten problem dotyczy także osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W tej grupie pracę podjęło jedynie 5 proc. osób. Spora część znajduje zatrudnienie w ramach działania różnego rodzaju Zakładów Aktywności Zawodowej. W przypadku województwa mazowieckiego mowa o 314 osobach ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono np. autyzm lub zaburzenia psychiczne.

Niestety, jak zauważa pełnomocnik zarządu Artur Świercz, są pewne niuanse prawne, które nadal tworzą dużą barierę. – Osoba otrzymująca rentę socjalną może dorobić do określonej kwoty. Jeśli ją przekroczy, to renta będzie odpowiednio zmniejszona lub całkowicie zawieszona. W moim odczuciu tak nie powinno się dziać. Renta jest bardzo często taką w cudzysłowie rekompensatą za to, że jako osoby z niepełnosprawnościami musimy zamówić taksówkę, bo nie mamy jak przetransportować się z miejsca x do miejsca y, bo nie mamy jak dostać się na dworzec czy peron. Te środki w pewnej części pokrywają również koszt sprzętu medycznego, cewników, rehabilitacji itp. Potrzebne są rozwiązania systemowe. Ta sama kwestia dotyczy opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy również mają ograniczoną możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego wynoszącego 2119 zł. W przeciwnym razie mogą je utracić. Dlaczego stawiamy takie granice? – pyta pełnomocnik zarządu Artur Świercz.

Jak informuje radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska, pojawiła się nadzieja na zwiększenie renty socjalnej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. – Właśnie dowiedziałam się, że udało się uzbierać 100 tys. podpisów pod ustawą „Podwyższenie renty socjalnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych”. To dzieło posłanki Iwony Hartwig, w którym też czynnie brałam udział. Setki, tysiące ludzi się włączyło w tę akcję i zbierało podpisy. Udało się. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że pozwoli to zapewnić odpowiednie środki dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy walczyć o godne życie i fundusze dla tych osób – deklaruje radna.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Szkolenie z ratownictwa pola walki w ramach projektu „Women of NATO”

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z sojuszniczkami z Batalionowej Grupy Bojowej NATO przeszkolili uczniów klas mundurowych z ratownictwa pola walki. Wydarzenie [...]
0 komentarzy
Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Asystent jadący ze starszą osobą do lekarza, gdy rodzina jest w pracy, pan „złota rączka” czy pielęgniarka przyjeżdżająca do domu – to tylko [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 28 lutego do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data [...]
0 komentarzy

Strażacy z Warszawy i podwarszawskich powiatów dostaną nowe wozy

188 nowoczesnych wozów strażackich już wkrótce trafi do mazowieckich OSP. Umowy są w trakcie podpisywania. Pomogła Unia Europejska i sejmik Mazowsza. Do ochotniczych [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 26 lutego do 1 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.