6 000 000,00 zł na inwestycje w Gminie Klembów

Gmina Klembów otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł na inwestycję pod nazwą: ?Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych?.

Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach poprzez modernizację newralgicznych skrzyżowań. Dodatkowo powstaną przejścia dla pieszych wraz z azylami oraz zatoczki autobusowe.

Część nr I – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku km 38+842 ? km 39+078,75 o dł. 236,63 mb,
 • budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
 • przebudowę wlotów dróg gminnych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
 • przebudowę sieci gazowej oraz teletechnicznej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie kolizja sieci gazowej oraz teletechnicznej, pobudowana zostanie sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego.

Projekt modernizacji skrzyżowanie w Roszczepie

Screen z GoogleMaps na skrzyżowanie w Roszczepie

Część nr II – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku km 3+230 ? km 3+500 o dł. 270 mb,
 • budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
 • przebudowę wlotów dróg gminnych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
 • zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz 18 zjazdów indywidualnych. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 1,25 m. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Projekt modernizacji skrzyżowanie w Krzywicy

Screen z GoogleMaps na skrzyżowanie w Krzywicy

Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Dokumenty dostępne są na stronie: http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=891&a=1700&n_id=4059

Termin realizacji inwestycji: 30 kwietnia 2022 r.

 

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Gminy Klembów

Konkursu na „BIO-Sołectwo w Gminie Klembów”

Sezon pielęgnacji ogródków i trawników w pełni, a to nic innego jak bioodpady. Na chwilę obecną jedynie 45 % mieszkańców kompostuje bioodpady. Wśród [...]
0 komentarzy

Gmina Klembów – wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2022

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w [...]
0 komentarzy
Piknik ekologiczny "Zadbajmy o powietrze"

Piknik ekologiczny „Zadbajmy o powietrze”

Piknik odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 lipca 2022 r., w godzinach 13:00 – 17:00, w Parku przy Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej, przy ul. Szkolnej [...]
0 komentarzy
Podsumowanie charytatywnego pikniku Dla Pana Mirka Zycha

Podsumowanie charytatywnego pikniku „Dla Pana Mirka Zycha”

Wspólnymi siłami zebrano kwotę: 15 270,00 złotych! Całość została przekazana rodzinie Pana Mirka, która chciała bardzo gorąco podziękować każdemu, kto wspomógł zbiórkę. Na [...]
0 komentarzy
Umowa na budowę pomnika Gen. Fr. Żymirskiego podpisana

Umowa na budowę pomnika Gen. Fr. Żymirskiego podpisana

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej już niedługo w Klembowie powstanie pomnik Generała Franciszka Żymirskiego. W dniu 30 czerwca Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak [...]
0 komentarzy
3 500 000 dla Gminy Klembów na budowę Biblioteki!

3 500 000 dla Gminy Klembów na budowę Biblioteki!

Remonty dróg, rewitalizacja dworca kolejowego, budowa strażnic OSP czy modernizacja oczyszczalni ścieków, to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie [...]
0 komentarzy

Wypadek w Klembowie. Motocyklista zderzył się z busem.

15 czerwca w Klembowie doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem dostawczym. Kierujący jednośladem 45-letni mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Wypadek [...]
0 komentarzy
Pokaz ?Na średniowiecznym rynku" w Woli Rasztowskiej

Pokaz ?Na średniowiecznym rynku” w Woli Rasztowskiej

17 czerwca 2022 r. w Parku i Pałacu w Woli Rasztowskiej odbył się Pokaz ?Na średniowiecznym rynku”. Był to jeden z elementów Projektu [...]
0 komentarzy
Klembów - XI. Bieg Cichociemnych za nami

Klembów – XI. Bieg Cichociemnych za nami

28 maja 2022 roku w Kruszu, w Gminie Klembów  na starcie stanęło ponad 160 miłośników biegania oraz nordic walking, a wśród nich znalazła [...]
0 komentarzy
Podsumowanie pracy policji na terenie Gminy Klembów za rok 2021

Podsumowanie pracy policji na terenie Gminy Klembów za rok 2021

Na ostatniej sesji Rady Gminy, w dniu 19 maja 2022 r.,  Komendant Komisariatu Policji w Tłuszczu nadkom. Tomasz Młynarczuk wraz z Naczelnikiem Wydziału [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.