6 000 000,00 zł na inwestycje w Gminie Klembów

Gmina Klembów otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł na inwestycję pod nazwą: ?Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych?.

Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach poprzez modernizację newralgicznych skrzyżowań. Dodatkowo powstaną przejścia dla pieszych wraz z azylami oraz zatoczki autobusowe.

Część nr I – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku km 38+842 ? km 39+078,75 o dł. 236,63 mb,
 • budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
 • przebudowę wlotów dróg gminnych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
 • przebudowę sieci gazowej oraz teletechnicznej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie kolizja sieci gazowej oraz teletechnicznej, pobudowana zostanie sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego.

Projekt modernizacji skrzyżowanie w Roszczepie

Screen z GoogleMaps na skrzyżowanie w Roszczepie

Część nr II – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku km 3+230 ? km 3+500 o dł. 270 mb,
 • budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
 • przebudowę wlotów dróg gminnych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
 • zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz 18 zjazdów indywidualnych. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 1,25 m. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Projekt modernizacji skrzyżowanie w Krzywicy

Screen z GoogleMaps na skrzyżowanie w Krzywicy

Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Dokumenty dostępne są na stronie: http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=891&a=1700&n_id=4059

Termin realizacji inwestycji: 30 kwietnia 2022 r.

 

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Gminy Klembów

Dyżury Wakacyjne oddziałów przedszkolnych w Szkołach Gminy Klembów w 2024 roku

Dyżury Wakacyjne oddziałów przedszkolnych w Szkołach Gminy Klembów w 2024 roku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców przedszkolaków – mieszkańców Gminy Klembów, zorganizowany został system dyżurów wakacyjnych w jednostkach oświatowych Gminy Klembów. Jak corocznie, w okresie [...]
0 komentarzy
Przetarg na prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu w Klembowie

Przetarg na prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu w Klembowie

W dniu 10 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w [...]
0 komentarzy
Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Klembów

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Klembów

Przypominamy, że już wkrótce odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Klembów. Poniżej przedstawiamy terminy odbioru dla wszystkich rejonów oraz ważne informacje [...]
0 komentarzy
Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie

15 maja 2024r. od godz. 9:00 rozpocznie się rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie. Zainteresowanych Rodziców UG Klembów  zaprasza do składania kart [...]
0 komentarzy
Mistrzostwa Gminy Klembów w Biegach Przełajowych

Mistrzostwa Gminy Klembów w Biegach Przełajowych

25 kwietnia w Ostrówku odbyły się Mistrzostwa Gminy Klembów w Biegach Przełajowych dla uczniów szkół podstawowych. Wszystkie szkoły wystawiły swoje reprezentacje, które zostały [...]
0 komentarzy
Klembów - Sprzątam! Nie śmiecę!

Klembów – Sprzątam! Nie śmiecę!

Powraca akcja „SPRZĄTAM! NIE ŚMIECĘ! Tym razem postanowiono wydłużyć termin i przeprowadzić ją pod hasłem „Przedmajówkowe porządki leśne”. Akcją będą objęte dwa weekendy: [...]
0 komentarzy
Kto marzy o przetwórni odpadów obok swojego domu?

Wyniki wyborów w Klembowie

Mieszkańcy Klembowa niemal jednogłośnie wybrali na wójta Rafała Mathiaka, mieszkańca Starego Kraszewa, który już dał się im poznać na tym stanowisku w pierwszej [...]
0 komentarzy
Klembów - Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Klembów – Pasieka Cztery Pory Miodu wyróżniona w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Za nami XVII edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, podczas którego kapituła konkursu nagrodziła najlepsze i najsmaczniejsze produkty z Mazowsza.  W konkursie [...]
0 komentarzy

W Powiecie musimy znaczyć więcej!

Adrian Mlonek: energetyczny kandydat, energetyczna kampania. Adrian Mlonek chce być przedstawicielem młodego i średniego pokolenia w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Mówi, że szanuje starszych [...]
0 komentarzy
Klembów - wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Klembów – wygrana walka Faustyny Andrzejewskiej

Faustyna Andrzejewska to utalentowana nastolatka o imponującym dorobku sportowym w dziedzinie kick-boxingu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Klembowie, kontynuuje swoją edukację w Liceum [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.