6. sesja Rady Miejskiej w Radzyminie

W najbliższy poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie odbędzie się 6. sesja Rady Miejskiej w Radzyminie.

Transmisja z obrad sesji będzie prowadzona na kanale Gminy Radzymin w serwisie YouTube.

Przedstawiamy porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.  Podjęcie Uchwał:

1) w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Mazowieckiego WNP-I.0552.14.2019.JF z dnia 5 marca 2019 r. na uchwałę Nr 530/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B oraz stwierdzenia nieważności uchwały Nr 530/XLVI/2018  Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2019 r. WNP-I.0552.14.2019.JF;

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

4) w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2019-2023;

5) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z ulicą Wołomińską w miejscowości Ciemne w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z ulicą Wołomińską w miejscowości Ciemne”;

6) w sprawie uzupełnienia składów stałych komisji Rady Miejskiej w Radzyminie;

7) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

8) w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”;

9) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radzymin, instrumentem płatniczym;

10)   w sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Radzymin na rok 2019;

11)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.

5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

6. Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.

7.Wolne wnioski i informacje.

Projekty uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
Źródło: UMiG Radzymin

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.