60 lat Gminy Zielonka

W czwartek 6 marca, w Miejskiej Sali Widowiskowo-Konferencyjnej, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Zielonka związana z jubileuszem 60-lecia Gminy Zielonka.
Tuż po godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miasta Adam Pulit otworzył sesję, a następnie zielonkowski chór im. Józefa Gromali odśpiewał hymn państwowy.
Przewodniczący przybliżył zebranym historię gminy Zielonka. Podczas sesji odbył się też pokaz multimedialny ?60-lecie Gminy Zielonka” przygotowany przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki. W trakcie spotkania radni podjęli uchwałę o nadaniu nazwy rondu przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Lipowej i Mareckiej.
– Obchodzimy dziś dokładnie 60. rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Narodowej nowo utworzonej Gminy Zielonka. Na początku 1945 r., a więc tuż po powrocie z wypędzenia, mieszkańcy Zielonki założyli dwa komitety – Elektryfikacji i Wydzielenia Zielonki z gminy Marki. Sołtys, Tadeusz Łypaczyński, samowolnie przejął niektóre czynności gminy Marki. Mieszkańcy wystąpili ze stosownym memoriałem, który GRN w Markach odrzuciła 21 kwietnia 1945r. W obszernym uzasadnieniu znalazły się takie argumenty (cytuję według sprawozdań, za zachowaniem oryginalnej stylistyki):
Gromada Zielonka tylko częściowo nosi charakter letniskowy, natomiast reszta charakter rolny. Potrzeby gromady Zielonka były pierw zaspakajane niż innych gromad, jak budowa gmachu szkolnego, dróg- rozpoczął spotkanie Adam Pulit, przewodniczący Rady Miasta Zielonka. red