984 inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Aż 984 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie Warszawy i 9 powiatów okołowarszawskich dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej pieniędzy sejmik przeznaczył na projekty zdrowotne, w tym m.in. na modernizację oddziałów w szpitalu bródnowskim czy w Konstancinie-Jeziornie. Stołeczne dzielnice aktywnie korzystały ze wsparcia na modernizacje ulic, budowę ośrodków medycznych, szkół czy boisk.  Z kolei podwarszawskie powiaty inwestowały w projekty sołeckie, kół gospodyń wiejskich czy doposażenie OSP.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera miasta, gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, ta pomoc pozwala wielu samorządom podjąć decyzję o kolejnej inwestycji. – Czasem słyszymy wprost, że bez tych programów wielu projektów nie udałoby się przeprowadzić. Tak jest z budową dróg, placówek edukacyjnych, medycznych, modernizacją zabytków czy rozbudową infrastruktury sportowej.

Zainteresowanie programami jest tak duże, że w przyszłym roku samorząd województwa nie tylko będzie realizować te dotychczasowe, ale także planuje nowe. To m.in. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych (wsparcie dla gmin na remonty lub wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, gminnych ośrodków kultury), Mazowsze dla zwierząt (wsparcie dla gmin prowadzenie schronisk czy karmę), Mazowsze dla czystego ciepła (wsparcie dla gmin, które będą prowadzić programy dla mieszkańców zachęcające do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, ale też na pomoc w zakupie np. opału). W przyszłym roku realizowany także będzie program Autobusy dla mazowieckich szkół.

Potrzeby inwestycyjne aglomeracji warszawskiej, ze względu na liczbę mieszkańców, są bardzo duże. Środki finansowe, które w tym roku przekazaliśmy Warszawie oraz gminom i powiatom wokół Warszawy, będą impulsem do rozwoju  nie tylko tego obszaru, ale i całego Mazowsza – podkreśla przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.

208 inwestycji w Warszawie

Władze miasta pozyskały w ramach programów wsparcia środki na realizację 112 projektów. Największa ich liczba dotyczyła rewitalizacji zabytków, ogródków działkowych, rozbudowy bazy sportowej  czy ulic i placówek medycznych. Kolejnych blisko 100 inwestycji to projekty realizowane w marszałkowskich szpitalach, instytucjach kultury.

Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej przewodniczący klubu KO Krzysztof Grzegorz Strzałkowski Warszawa, która postrzegana jest jako miasto zasobne, bardzo ucierpiała na kryzysie finansowym i wprowadzonych przez rząd zmianach podatkowych. – Gdyby nie środki z budżetu województwa mazowieckiego, bardzo trudno byłoby chociażby dokończyć szkołę na Odolanach czy wyremontować 8 ulic na warszawskiej Woli. Te remonty już się toczą. Kolejne inwestycje to budynek pod szkołę specjalną. Gdyby nie wsparcie z sejmiku, samorząd Warszawy zostałby z tymi problemami sam. Liczymy, że w budżecie na przyszły rok kwota na programy wsparcia zostanie powiększona. Niestety, sytuacja gospodarcza  pogarsza się.

Radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska dodaje, że programy wsparcia są bardzo pozytywnie odbierane przez samorządy. – Rozmawiając z samorządowcami słyszymy ogromną wdzięczność za to, że samorząd województwa wspiera ich w realizacji inwestycji ważnych z perspektywy mieszkańców. Cieszę się, że na przyszły rok kwota na ten cel będzie jeszcze większa. Inflacja, drożyzna zżerają budżety samorządów. Dlatego tak ważne jest dodatkowe wsparcie.

151 mln zł na zdrowie

Inwestycje w stołeczne i podwarszawskie placówki zdrowia pochłonęły w tym roku w sumie ponad 151 mln zł z budżetu samorządu Mazowsza. Największe inwestycje to zakończona właśnie modernizacja oddziałów okulistycznego i ortopedycznego w szpitalu bródnowskim, trwająca budowa nowego budynku przy szpitalu międzyleskim, adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni w budynku głównym STOCER w Konstancinie-Jeziornie czy przebudowa i rozbudowa pawilonu C w szpitalu płucnym w Otwocku.

Duże środki na drogi

Przebudowa ulic na warszawskiej Woli, Pradze Południe, Żoliborzu, a także na terenie podwarszawskich gmin i powiatów to największe projekty, które otrzymały dofinasowanie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Wśród wspartych inwestycji są także placówki medyczne, jak chociażby przy ul. Mehoffera w Warszawie, w Tarczynie czy w Grodzisku Mazowieckim, szkoły, biblioteka w Klembowie czy przedszkole w Ożarowie Mazowieckim. Na dofinansowanie 46 ważnych dla rozwoju całego województwa projektów samorząd województwa przeznaczy ponad 114 mln zł.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie Warszawy i podwarszawskich powiatów dofinasowanych zostało 117 projektów. Wśród nich m.in. zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym w Wilanowie, stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ponadlokalnym węźle komunikacyjnym w Legionowie, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne przed Szkołą Podstawową przy ul. 3 Maja w Izabelinie.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 3,2 mln zł dofinansowania trafiło na renowację obiektów zabytkowych z Warszawy i okolicznych powiatów. Wśród nich znalazły się m.in.: modernizacja Wieży Ciśnień na terenie Zespołu Stacji Filtrów przy w Warszawie, Renowacja willi Wilhelma Lewego w Kobyłce, kolejny etap remontu zabytkowej willi „Dom Zośki” w Piasecznie.

Samorząd Mazowsza przekazał również ponad 13,7 mln zł wsparcia na budowę i remonty 54 obiektów sportowych na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. Dofinansowane projekty to m.in.: modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie, budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Warszawie, budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej, budowa skateparku w Wieliszewie, remont hali sportowej w Leoncinie, budowa toru rowerowego oraz boiska streetball wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Górze Kalwarii.

Sołectwa, koła gospodyń wiejskich i straże pożarne z dofinansowaniem

Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą również liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. W podwarszawskich powiatach najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. Wsparcie otrzymało w sumie 215 sołectw, m.in. na: zakup i montaż lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, ale także modernizacje świetlic wiejskich. Aż 112 podwarszawskich projektów otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. To środki m.in. na zakup wyposażenie kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Z kolei w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie otrzymało 109 projektów. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 4 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 48 budynków strażnic strażackich oraz zakup 19 samochodów i specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Aż 161 nowych karetek trafiło na Mazowsze dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Ambulanse zostały zakupione w ramach największego w Europie projektu COVID-owego prowadzonego przez [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Praca kierowcy w Warszawie. Gdzie się zatrudnić?

Praca kierowcy w Warszawie. Gdzie się zatrudnić?

Wchodząc na rynek pracy, szukaj oferty, która spełni Twoje oczekiwania i pozwoli robić to, co lubisz. Zastanów się, w czym jesteś dobry i [...]
0 komentarzy
Nowy ogólnodostępny statek, który wesprze rozwój turystyki na Bugu i Zalewie Zegrzyńskim.

Nowy ogólnodostępny statek, który wesprze rozwój turystyki na Bugu i Zalewie Zegrzyńskim.

Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński zakończyła projekt budowy kolejnego statku przeznaczonego do wsparcia działań służących promocji [...]
0 komentarzy
Dyżury telefoniczne ZUS  

Dyżury telefoniczne ZUS

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą skorzystać z porad ekspertów z ZUS podczas dyżurów telefonicznych zorganizowanych w grudniu 2023 roku. Sprawdź, czego będziesz mógł się [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.