99. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Powiecie Wołomińskim

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w Powiecie Wołomińskim przebiega zawsze niezwykle uroczyście. To właśnie tutaj stoczono jedną z przełomowych bitew w historii świata. Rekonstrukcję tych pamiętnych wydarzeń obserwowało w Ossowie ponad 10 tys. osób.

W dniach 14-15 sierpnia w trakcie uroczystości rocznicowych Powiat Wołomiński gościł przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Hołd bohaterom 1920 roku złożyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, licznie przybyli posłowie i senatorowie RP, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni powiatowi, radni i włodarze gmin. Obchody w Ossowie rozpoczęły się 14 sierpnia odsłonięciem tablicy, poświęconej pomocy Ormian w 1920 roku.  W ramach uroczystości w dniu 15 sierpnia nastąpiło odsłonięcie popiersi ks. Romana Indrzejczyka oraz Arkadiusza Protasiuka, została odprawiona msza święta w kaplicy na Cmentarzu Poległych, koncelebrowana przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej Jego Ekscelencję Biskupa Romualda Kamińskiego. Następnie odbył się Apel Poległych i złożenie wieńców na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. oraz widowisko plenerowe „Rekonstrukcja Bity Warszawskiej 1920”  z udziałem ponad 150 rekonstruktorów, które obejrzało ok. 10 tysięcy widzów.

– Pamięć o tym zwycięstwie nadal napawa dumą kolejne pokolenia. Jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za ich patriotyzm, ofiarność i poświęcenie. Jesteśmy zobowiązani do przekazywania pamięci o bohaterach z tamtych lat kolejnym pokoleniom. W dzisiejszych czasach dobrobytu i wolności musimy pamiętać o tych, którzy oddali swoje zdrowie, a często i życie – byśmy mogli dorastać i żyć w wolnej Polsce. W obronie ojczyzny stanęli wtedy nawet 16-17 latkowie, warto przypominać ich postacie dzisiejszej młodzieży ? powiedział w przemówieniu okolicznościowym Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Uroczyste obchody rocznicowe zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizacja rekonstrukcji została dofinansowana z programu dotacyjnego ?Niepodległa?.

Ząbki

99 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku obchodzono w Ząbkach w dniu 13 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych ząbkowskich szkół, kombatantów oraz Kompanii Honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy-Wesołej. Oprawę muzyczną zapewnili  Chór Miejsko-Parafialny Cantores Misericordiae pod batutą Zbigniewa Szablewskiego oraz Orkiestra Dęta Miasta Ząbki pod batutą Barbary Hijewskiej, Wśród gości na uroczystości znaleźli się m. in.: szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina Ryszard Madziar, poseł Piotr Uściński, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wicestarosta powiatu wołomińskiego Robert Szydlik, przedstawiciele rady powiatu wołomińskiego: Sławomir Pisarczyk, Grzegorz Siwek oraz Tomasz Kalata, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak, przedstawiciele miasta Ząbki: burmistrz Małgorzata Zyśk, zastępca burmistrza Kamil Kowaleczko, przewodniczący Rady Miasta Waldemar Stachera, radni gminni, kombatanci, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół i pozostałych placówek, druhowie z OSP Ząbki, prezes Stowarzyszenia Szkół i Placówek Edukacyjnych Powiatu Wołomińskiego Paweł Poboży, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz mieszkańcy miasta Ząbki.

Po mszy nastąpił przemarsz mieszkańców i gości na miejscowy cmentarz pod pomnik Poległych w Obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r., gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia, następnie  odbył się apel poległych i złożenie wieńców przez delegacje.  Na zakończenie uroczystości głos zabrała burmistrz Małgorzata Zyśk, która podziękowała wszystkim za przybycie.

– Jest to dla nas niezwykła data, bo rozpoczynająca obchody Bitwy Warszawskiej. To w naszym mieście zatrzymał się w marszu pod Ossów ze swoją dywizją ochotników ks. Kapelan Ignacy Skorupka. Cieszę się, że nasza młodzież, pomimo że są wakacje, jest dzisiaj z nami. Dziękuję z całego serca wychowawcom i nauczycielom, bo wiem, że w naszych szkołach wychowywani są uczniowie w duchu miłości do Ojczyzny. To znamienne, że większość naszych szkół ma na swoich sztandarach  takie wartości jak ?Bóg, Honor i Ojczyzna?. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta, że tak licznie przybywają na te uroczystości- powiedziała burmistrz Ząbek.

Kobyłka

W Kobyłce obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r rozpoczęły się  14 sierpnia.  W ramach przygotowań na  głównych ulicach miasta wywieszono 340 flag narodowych. Dzień później na cmentarzu parafialnym w Kobyłce mieszkańcy, władze miasta, radni i przedstawiciele instytucji publicznych oddali hołd poległym w czasie Bitwy Warszawskiej. Modlitwę poprowadził ks. dziekan Jan Andrzejewski, proboszcz Parafii Św. Trójcy w Kobyłce. Odczytano również list Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka i uroczyście złożono wieńce pod miejscem pochówku żołnierzy.

Oprócz Burmistrz Edyty Zbieć, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Agnieszki Kacprzak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Sylwii Carzyńskiej i dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZ Urszuli Starużyk wieńce złożyli również radni, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka, Stowarzyszenia im. 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. W organizacji wydarzenia Miasto Kobyłka wspierali harcerze ze Szczepu 4 DH i GZ w Kobyłce, obecni byli również harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej Kasjopeja.

Tradycyjnie już Kobyłka była jednym z organizatorów obchodów w Ossowie,  gdzie miasto reprezentowała burmistrz Edyta Zbieć, wspierana przez Zarząd Miasta, radnych i dyrektorów jednostek podległych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Radzymin

Podczas uroczystości z okazji obchodów 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego miasto i gminę Radzymin odwiedziło wielu znamienitych gości. Listy do uczestników uroczystości wystosowali: Prezydent RP Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Wicepremierzy Jacek Sasin i Jarosław Gowin, a także Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.  Uroczystość, która tradycyjnie odbywała się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920, rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez bp. Marka Solarczyka, Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Po mszy nastąpiła część patriotyczna, złożona z oficjalnych wystąpień i listów, wojskowego Apelu Pamięci i złożenia wieńców na mogiłach Bohaterów, poległych w walkach na ziemi radzymińskiej w 1920 r. Po odczytaniu listów wystąpili również Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który podpisali list intencyjny w sprawie budowy w Radzyminie muzeum, poświęconego Bitwie Warszawskiej 1920.

Marki

W  Markach obchody rozpoczęły się 14 sierpnia, w wigilię Święta Wojska Polskiego, uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz Obrońców Przedmościa Warszawy 1920 roku. Po jej zakończeniu mieszkańcy i przedstawiciele władz zgromadzili się pod Pomnikiem Żołnierzy 1920 roku na cmentarzu parafialnym, gdzie odbył się  apel poległych, złożenie wieńców przez delegacje i wspólne rozpalenie białych i czerwonych zniczy na żołnierskiej mogile

Tłuszcz

11 sierpnia przy Pomniku Obrońców Ojczyzny 1920 w Tłuszczu odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z najważniejszych bitew w historii, zwanej ?Cudem nad Wisłą?. Mszę świętą polową celebrował ks. dziekan Dariusz Skwarski w asyście Chóru Miejskiego LUX MEA, po mszy został odśpiewany hymn. Po apelu poległych odczytanym przez Andrzeja Kruka, złożono wieńce i oddano hołd wszystkim poległym żołnierzom. Podczas dalszej części uroczystości zebrani goście przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej udali się do Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, gdzie została otwarta wystawa pt. ?Tłuszcz 1944?. Oprócz tego, odbył się okolicznościowy koncert Chóru Miejskiego LUX MEA, a swoje święto obchodziła tłuszczańska Grupa Rekonstrukcyjna Ludności Cywilnej ?Rajski Ptak?.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.