A w Ossowie nadal wrze – spotkanie ze starostą w sprawie…

Czym zakończy się konflikt pomiędzy starostą wołomińskim a mieszkańcami Ossowa trudno przewidzieć. Domagających się zmniejszenia natężenia ruchu ? głównie samochodów ciężarowych ? na ulicy Matarewicza w Ossowie mieszkańców ? chyba nic już nie jest w stanie powstrzymać od trwania przy swoich żądaniach ? chyba, że będzie to obietnica przystąpienia do rzeczowej analizy sytuacji. Takie wnioski nasuwają się po ostatnich spotkaniach.