Absolutorium dla burmistrza Marek

orych

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Marek absolutorium z realizacji budżetu miasta za 2016 rok. Po krótkiej dyskusji, 19 głosami za, przy jednym wstrzymującym i żadnym głosie sprzeciwu uchwała została podjęta. Dyskusję poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Miejskie inwestycje rosną w coraz szybszym tempie. Plan zakłada, że w porównaniu z 2016 r. zwiększą się o prawie 250 proc.

W 2016 r. dochody gminy zrealizowano w 99,62 proc. planu, natomiast wydatki w 93,09 proc. planu. Wydatki inwestycyjne przekroczyły 19 mln zł i były o 83 proc. wyższe w stosunku do 2015 roku i aż o 116 proc. wyższe w porównaniu z 2014 r.
– Dziękuję radnym za kolejny rok współpracy przy konstruowaniu i realizacji budżetu. Dziękuję pracownikom urzędu miasta i wszystkich jednostek miejskich, którzy na co dzień odpowiadali za wykonanie budżetu zgodnie z planem finansowym. Dziękuję również mieszkańcom, którzy w wielu kwestiach są motorem napędowym naszych działań i mobilizują nas do dalszej pracy na rzecz miasta – zaznacza Jacek Orych, burmistrz Marek.
Ten rok również będzie stał pod znakiem dużych inwestycji. W budżecie miasta przewidziano prawie 66 mln zł wydatków majątkowych. Jeśli zostaną w pełni wykonane, dynamika inwestycji wyniesie prawie 250 proc.
Większość pieniędzy trafi na drogi. Wiosną rozpoczęła się budowa ulic Zygmuntowskiej i Zagłoby, którą dofinansowały wojewoda oraz powiat wołomiński. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na kolejną dużą inwestycję drogową – przebudowę ulic Sosnowej i Kościuszki, które łączą Marki z warszawską Białołęką. W drugiej połowie roku rozpocznie się też przebudowa ulicy Głównej i przyległych na mareckim Zieleńcu. Prowadzone są też prace nad drogami gruntowymi w wersji 2.0 – miasto wyłoniło firmę, która przy pomocy chemicznych stabilizatorów wzmacnia lokalne szlaki.
– Duże inwestycje obejmują również marecką edukację – podkreśla burmistrz Jacek Orych.
Jesienią zakończą się zaawansowane prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1 przy Okólnej, która będzie mogła dodatkowo przyjąć 500 dzieci. Trwają bardzo intensywne prace nad rozbudową przedszkola miejskiego. W drugiej połowie roku zostanie także ogłoszony przetarg na budowę szkoły podstawowej (w miejscu planowanego gimnazjum).
– W realizacji inwestycji pomagają nam pieniądze unijne. W ubiegłym roku mój zespół pozyskał ponad 10 mln zł na drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe oraz 2 mln zł na budowę dwóch parkingów, które zrealizujemy w tym roku – podkreśla Jacek Orych.
Absolutorium to roczna ocena realizacji budżetu miasta przez burmistrza, pracowników Urzędu Miasta Marki oraz jednostek organizacyjnych miasta. Radni oceniają wykonanie założeń budżetowych, weryfikują, czy nie doszło do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych i innych uchybień oraz oceniają stopień realizacji zaplanowanych w danym roku inwestycji.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.