Adrianna Niesłuchowska z tytułem „Nauczyciela-Innowatora”

Adrianna-Niesłuchowska-1-720x440

Adrianna Niesłuchowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach została nagrodzona w konkursie „Nauczyciel – Innowator” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W dniu 29 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu „Nauczyciel-Innowator” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród laureatów konkursu znalazła się nauczycielka języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, Adrianna Niesłuchowska, która zdobyła tytuł „Nauczyciel-Innowator” w województwie mazowieckim.

W konkursie brali udział nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Zostali w nim wyróżnieni przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Oficjalne wręczenie tytułów „Nauczyciela-Innowatora” nastąpi w lutym 2018 r. podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają również nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Zdobyty przez Adriannę Niesłuchowską tytuł „Nauczyciela-Innowatora” jest wielkim wyróżnieniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i utwierdza w tym, że prowadzone przez szkołę innowacyjne, nowatorskie podejście do pracy z uczniami i realizowanych przez szkołę zadań są wysoko oceniane.

Gratulujemy tytułu „Nauczyciela-Innowatora” i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.