Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego

Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego

W dniach 11 – 14 IX 2017 r. p. Justyna Powalska zorganizowała bezpłatny wyjazd do Warszawy na czteroddniowe warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Szewnicy Dzieci uczestniczyły w edycji „Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego”.

Pierwszego dnia wszyscy gościli w siedzibie fundacji. Drugi dzień to wycieczka po Sejmie. Przewodniczka opowiedziała o funkcjonowaniu Sejmu i pokazała na zdjęciach jego najważniejsza miejsca.
W sali „Menora” na placu Grzybowskim trener Paweł Bilski poprowadził zajęcia zatytułowane „Wolontariat i aktywne uczestnictwo czyli co mogę zrobić dla swojej Małej Ojczyzny”. Uczniowie dowiedzieli się, jak mogą zaangażować się w pomoc w swojej miejscowości.
Warsztaty pt. „Co to znaczy być patriotą. „Współczesny wymiar obywatelstwa” poprowadził Filip Pazderski w Domu Spotkań z Historią. Ostatnim punktem dnia był pokaz filmu Sławomira Grünberga „Karski i władcy ludzkości”.
Trzeci dzień Akademii rozpoczął się prelekcją prezes Junczyk-Ziomeckiej, stanowiącą wstęp do warsztatów. „Reportaż po sąsiedzku, czyli czego nie wiemy o historii naszego regionu”. Trenerki przygotowały uczniów do ich „zadania domowego” – napisania krótkiego eseju opisującego historię, jaką poznają podczas przeprowadzenia wywiadów w swoim miejscu zamieszkania.
Kolejnym punktem była dwugodzinna wycieczka z przewodnikiem po Muzeum POLIN. Zwieńczeniem dnia było spotkanie z Andrzejem Fąfarą, stypendystą Fundacji, pracującym w MSZ. Przybliżył on uczestnikom szczegóły pracy w służbie dyplomatycznej.
Ostatniego dnia uczniowie spotkali się w siedzibie Fundacji z ks. Wojciechem Drozdowiczem, a także odwiedzili synagogę, kościół ewangelicko-reformowany i cerkiew. Liczymy na to, że pomoże im to prowadzić życie w duchu Karskiego – w poszanowaniu innych religii.Justyna Powalska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.