Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Aktualna sytuacja w szpitalach na Mazowszu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW) na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu. Wydział Zdrowia MUW podejmuje systematyczne działania, w celu poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19. Decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego od połowy października br. baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 w szpitalach na Mazowszu powiększyła się o ok. 2 tys. miejsc.

Wszystkie decyzje wydawane są, w celu zapewnienia dostępności leczenia pacjentów  z Covid-19 przy zachowaniu jak największej dostępności do świadczeń dla pacjentów również z innymi schorzeniami. Obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 7 szpitali tymczasowych (15 listopada szpital tymczasowy w Płocku zaczął przyjmować pacjentów). Dziś, 16 listopada Wojewoda Mazowiecki wydał polecenie dla Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ws. utworzenia od 25 listopada br. 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 10 respiratorowych – w szpitalu tymczasowym zlokalizowanym na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Jednocześnie Wojewoda oczekuje przywrócenia pełnego potencjału Szpitala Południowego w związku z tym, że do urzędu wpływają sygnały o odsyłaniu zespołów ratownictwa medycznego.

Sytuacja w Szpitalu Południowym

Do dyspozytorni medycznej wpływają informacje, że w Szpitalu Południowym wciąż zdarzają się odmowy przyjęć pacjentów z potwierdzonym Covid ? 19. Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW zwrócił się do placówki o natychmiastowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wojewoda oczekuje sprawnego udostępniania wszystkich miejsc w Szpitalu Południowym. Przypominamy, że  Szpital Południowy jest wyznaczony jako placówka wiodąca w Warszawie i okolicach do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Szpital Południowy powinien udostępniać 300 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 80 miejsc respiratorowych, jednak ze względu na modernizację instalacji tlenowej, placówka znacząco zmniejszyła liczbę dostępnych miejsc. Władze miasta zadeklarowały ponowne uruchomienie przyjęć pacjentów od soboty 13 listopada br., natomiast zgodnie z przesłanym 16 listopada raportem ? szpital nie wykazuje w raportach pełnej dostępności bazy łóżkowej (czyli 300 łóżek). Zgodnie z przesłanymi danymi, obecnie Miasto Stołeczne Warszawa w Szpitalu Południowym udostępniło 162 łóżka, z czego zajętych jest tylko 116 łóżek. W związku z deklaracją placówki o naprawie instalacji tlenowej, w chwili obecnej powinno być już udostępnionych 300 łóżek. Ze względu na to, że ten szpital tymczasowy zorganizowany jest w budynku docelowo przeznaczonym na szpital, stanowi on z całą pewnością najbardziej komfortowe miejsce dla leczenia chorych. ? powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W trakcie cyklicznych wideokonferencji z dyrektorami szpitali z całego Mazowsza omawiany jest stan przygotowania placówek do leczenia pacjentów z Covid-19.W porozumieniu z MOW NFZ Wojewoda podejmuje działania dostosowane do zmieniających się wskaźników zachorowań, poprzez wydawanie decyzji dotyczących zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych na Mazowszu.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, obecnie przygotowane są 3 023 łóżka dla pacjentów z COVID-19, w tym 294 miejsca respiratorowe, z czego zajętych jest 2 465 łóżek. W Warszawie wyznaczone są  1 132 łóżka (zajętych 935).

Niezmiennie przypominamy, że niedopuszczalne są przypadki odmów przyjęcia pacjentów, kiedy szpital raportuje wolne miejsca.

Decyzje Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego ws. poszerzenia bazy łóżkowej dla szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim

Szpitale tymczasowe i ich kolejne moduły są uruchamiane sukcesywnie. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowane są obecnie 594 łóżka dla pacjentów z Covid-19 (stan na 16 listopada br.), w tym 89 miejsc respiratorowych, z czego:

w Warszawie (3):

 • szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego ? obecnie przygotowane ma 162 łóżka, w tym 30 respiratorowych,
 • szpital modułowy WIM ? obecnie przygotowanych ma 60 łóżek, w tym 12 respiratorowych,
 • od 5 listopada br. ruszył szpital tymczasowy prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny przy Okęciu. Placówka obecnie przygotowanych ma 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych.

W Radomiu (1):

 • szpital tymczasowy ? obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19.

W Siedlcach (1):

 • szpital tymczasowy obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 10 miejsc respiratorowych.

W Ostrołęce (1):

 • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 88 łóżek dla pacjentów z Covid-19,

W Płocku (1)

 • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 28 łóżek.

 

Decyzje Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego ws. poszerzenia bazy łóżkowej dla szpitali w województwie mazowieckim

Przyjęta strategia walki z koronawirusem zakłada wsparcie systemu przez szpitale tymczasowe, należy jednak podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali.

Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem – wszystkie szpitale objęte decyzją zorganizowania ?miejsc covidowych? wyznaczane są na II poziomie zabezpieczenia ? dając tym samym możliwość przyjmowania pozostałych pacjentów z innymi schorzeniami, tak aby została zachowana ciągłość realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, zgodnie z wytycznymi, wszystkie pozostałe placówki zobowiązane są do gotowości przyjęcia pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy mają jednocześnie potwierdzony Covid-19.  

Z uwagi na wzrost zakażeń Wojewoda podejmuje systematycznie decyzje, aby  z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w ostatnich dniach baza łóżkowa powiększyła się m.in. w:

 • Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Warszawie ? do 21 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19, a od 22 listopada br. 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek respiratorowych
 • Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie ? od 16 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 12 łóżek dla pacjentów
  z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka respiratorowego
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ? od 15 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 62 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łóżek respiratorowych.

Decyzją Ministra Zdrowia, w ostatnich dniach baza łóżkowa powiększyła się m.in. w:

 • Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu ? placówka dostała polecenie przygotowania 82 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2, w tym 9 łóżek respiratorowych,
 • Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie ? placówka dostała polecenie przygotowania 92 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2, w tym 5 łóżek respiratorowych.

Ponadto pacjenci z koronawirusem są też hospitalizowani w szpitalach, które mają w swoich strukturach oddziały zakaźne, np. szpitale wojewódzkie, m.in. w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

Zgodnie z przepisami prawa, szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów. Wszystkie takie przypadki są wyjaśnianie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

 

Szpital Południowy

Szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego został  uruchomiony z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, który wydał w tym zakresie polecenie władzom Miasta Stołecznego i zapewnił finansowanie dla wcześniejszego (niż zakładał harmonogram) uruchomienia placówki. Szpital Południowy jest wyznaczony jako placówka wiodąca w Warszawie i okolicach do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.[1][1] Zgodnie z umową[2][2] władze miasta Warszawy zobowiązały się do przygotowania i uruchomienia na potrzeby pacjentów z Covid-19 – 300 łóżek wraz z dodatkowym wyposażeniem, w terminie do 25 stycznia 2021 r. W związku z tym, 20 listopada 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje na zapewnienie 300 łóżek, w tym 80 miejsc respiratorowych. Celem utworzenia szpitala było wykorzystanie jego potencjału w jak najszerszym zakresie. Należy podkreślić, że po otrzymaniu decyzji, władze miasta nie kwestionowały realizacji jej treści. Zgodnie z prawem to organ założycielski (w tym przypadku m.st. Warszawa) odpowiada za organizację pracy placówki i wdrożenie wszelkich procedur dla zapewnienia stosownej liczby łóżek, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, [...]
0 komentarzy

Mazowsze nagrodzi amatorów fotografii

Kochasz fotografować, znasz piękne zakątki Mazowsza i chcesz, by dowiedzieli się o nich inni? Ten konkurs jest dla ciebie! Ruszył nabór wniosków w [...]
0 komentarzy
Koleją nad morze już od najbliższej soboty!

Koleją nad morze już od najbliższej soboty!

Już od najbliższej soboty 22 czerwca rusza wakacyjne połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą a Trójmiastem i Ustką. Popularne pociągi Słoneczny i Słoneczny-BIS w komfortowych [...]
0 komentarzy
Kompostuj bioodpady!

Kompostuj bioodpady!

W krajach UE kompostowanie jest popularną praktyką, w Polsce dopiero zaczyna się popularyzacja tego trendu. Coraz więcej gmin w trosce o środowisko zachęca mieszkańców do ograniczenia [...]
0 komentarzy
Nowy rząd - stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów.

Nowy rząd – stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów.

Czy znowu interes branży górniczej przeważy nad zdrowiem i życiem milionów Polaków – pytają eksperci i NGO, komentując próbę wycofania się rządu z [...]
0 komentarzy
Zadbaj o swój kapitał początkowy

Zadbaj o swój kapitał początkowy

Kapitał początkowy to ważna część przyszłej emerytury. Osoby, które nie mają jeszcze obliczonego kapitału, a powinny go mieć, warto, aby zadbały o jego [...]
0 komentarzy
OFE czy subkonto

OFE czy subkonto? Decyzja do 31 lipca

Do końca lipca osoby urodzone po 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją [...]
0 komentarzy
ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu "Dobry start"

ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu „Dobry start”

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje [...]
0 komentarzy
"Odkrywamy talenty" na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

„Odkrywamy talenty” na Mazowszu. Kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego dla osób z niepełnosprawnością „Odkrywamy Talenty”. Z okazji jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ostatnie dni na oddanie głosu na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Ostatnie dni na oddanie głosu na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Już tylko przez kilka dni, do 23 czerwca można głosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do rozdysponowania jest rekordowe 30 mln złotych! [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.