Ambasador Armenii był gościem Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w dniu 29 lutego odbyło się kolejne spotkanie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. Gościem FGPW na zaproszenie starosty Kazimierza Rakowskiego i przewodniczącego Tadeusza Redyka był Ambasador Republiki Armenii Edgar Ghazaryan oraz przedstawiciele Polsko -Armeńskiej Izby Gospodarczej.

Przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzący w skład Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego omówili kongres, który odbył się 17 lutego, a także zapoznali się z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Równiny Wołomińskiej. Starosta zarządzeniem powołał Rafała Rozparę ? prezesa Zarządu LGD Równiny Wołomińskiej, do składu Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego oraz na funkcję jednego z wiceprzewodniczących Forum.
Podjęto decyzję o powołaniu trzech zespołów roboczych, które skoncentrują się odpowiednio na tematach dotyczących infrastruktury, kreowania wizerunku oraz odbiurokratyzowania administracji, by pomagać w rozwoju przedsiębiorczości w naszym powiecie.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Ambasador Republiki Armenii Edgar Ghazaryan oraz przedstawiciele Polsko -Armeńskiej Izby Gospodarczej PAIG, Maciej Bohosiewicz i Hakob Baghdasaryan, którzy przedstawili realia społeczno – gospodarcze Armenii. Zachęcali lokalnych biznesmenów do nawiązania współpracy gospodarczej. Podczas rozmów nieoficjalnych   Edgar Ghazaryan powiedział kilka słów o sobie i o tym czym zajmuje się na co dzień. Nawiązał też do wielu znanych twórców, artystów i naukowców, których związki rodzinne prowadzą do Armenii. Rozmawiano o gospodarce i o możliwościach wymiany handlowej i przemysłowej. Armenia choć nie jest wielkim obszarowo i liczebnie krajem odgrywa ważną rolę w wymianie handlowej z Iranem. Wielu Armeńczyków żyje w diasporach na terenie Europy doskonale asymilując się z ludnością miejscową. Armenia na północy graniczy z Gruzją, na wschodzie z Azerbejdżanem, południowym wschodzie z Iranem, na zachodzie z Turcją. Ze względu na położenie geograficzne w przeciągu całej swej historii była terenem ścierania się wpływów sąsiadujących mocarstw. Między innymi z tego powodu życie w samej Armenii jest na tyle trudne, że obecnie 80% Ormian żyje na emigracji, choć tęskni do kraju ojczystego.
Kolejne spotkanie plenarne Forum odbędzie się za ok. dwa miesiące.

Oprac. TUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.