Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r.

Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r.

W tegorocznej edycji wyróżnień statuetki „Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej” otrzymali pan Jacek Łepecki, ksiądz Mieczysław Stefaniuk i prof. Krystyna Czuba. Wyróżnienia wręczano podczas uroczystości zorganizowanej przez Kapitułę Wyróżnienia we współpracy z Urzędem Miejskim w Wołominie i Starostwem Powiatowym. Wydarzenie miało miejsce w sali Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej” w Ossowie w dn. 26 maja o godz. 16.00.

Prowadzącym uroczystość był Prezes Kapituły Wyróżnienia Statuetką „Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej” – Sylwester Jagodziński.

Statuetki Anioła przyznano w trzech kategoriach

W kategorii „za krzewienie wartości patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich” Kapituła przyznała wyróżnienie statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej panu Jackowi Łepeckiemu – prezesowi Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”, twórcy programów promujących dzieła polskich kompozytorów, dzieł wielkich mistrzów szczególnie niepodległościowo-patriotycznych. Pan Jacek Łepecki zorganizował ponad 10 tourne zagranicznych promujących polską muzykę i kulturę. Dla regionu mazowieckiego, w tym na terenach powiatu wołomińskiego, zorganizował ponad 100 koncertów symfonicznych i kameralnych. Każde spotkania muzyczne są przygotowywane osobiście przez Jacka Łepeckiego, który wygłasza specjalne prelekcje merytorycznie związane z danym wydarzeniem artystycznym – są to swoiste wykłady historyczne pełne myśli patriotycznej i dumy z dorobku pokoleń twórców.

W kategorii „za działalność charytatywno-dobroczynną” Kapituła przyznała wyróżnienie księdzu prałatowi Mieczysławowi Stefaniukowi – wieloletniemu proboszczowi parafii MB Częstochowskiej w Zielonce, dzięki któremu powstały bardzo ważne dzieła prospołeczne m.in. Dom Samotnej Matki w Zielonce (w budynku przekazanym na ten cel przez parafię; wspierający samotne matki z całego powiatu), Stacja Caritas, Dekanalny Dom Pomocy Małżeństwu i Rodzinie. Ksiądz M. Stefaniuk inicjował i wspierał bardzo wiele wydarzeń i akcji charytatywnych na rzecz ludzi ubogich.

W kategorii „za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej” Kapituła przyznała wyróżnienie statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej pani profesor Krystynie Czubie

Profesor Krystyna Czuba jest wieloletnim wykładowcą m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pracując w Katedrze Pedagogiki Mediów. Była senatorem IV Kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Była rzecznikiem prasowym i doradcą ministra edukacji narodowej, ekspertem Zespołu Parlamentarnego do spraw Rodziny. Od 2005 do 2007 pełniła funkcję doradcy prezesa Rady Ministrów, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Jako wykładowca akademicki przez wiele lat nauczała młodych ludzi zasad etyki dziennikarskiej, przestrzegając przed manipulacją i nieetycznym wykorzystywaniem mediów. Jest autorką książki „Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej”, w której wychodząc od podstaw etyki klasycznej, którymi są prawda, dobro i piękno w relacji do chrześcijańskiego systemu wartości, ukazuje drogę i powinności dziennikarzy w tworzeniu kultury medialnej służącej człowiekowi. Jej książka „Media i władza” była jedną z pierwszych prac po roku 89. poświęconych tematyce manipulacji w mediach masowych – odsłaniając strategie dezinformacji i manipulacji przekazem w celach walki o władzę. Profesor Krystyna Czuba jest ekspertką w sprawach nauczania Jana Pawła II, któremu niejednokrotnie osobiście wręczała swoje publikacje. Wśród licznych prac nt. nauczania Jana Pawła II są m.in. „Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II” (2003) czy „Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II” (1990), ukazujące m.in. prawdę o źródłach wartości, które budowały tożsamość kulturową Europy i Polski.

Profesor Krystyna Czuba, znała osobiście nie tylko biskupa Karola Wojtyłę –papieża Jana Pawła II – ale także Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszkę.

W 2009 roku prof. Krystyna Czuba została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Ponad 20 lat „Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”

Wyróżnienie statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej przyznawane jest w trzech kategoriach – dwóch za szczególne zasługi na niwie lokalnej – ziemi wołomińskiej – to jest: „za działalność charytatywno-dobroczynną” oraz „za działalność w krzewieniu wartości patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich”. Jedna kategoria jest ogólnokrajowa – „za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej”

Pomysłodawcą tego wyróżnienia jest pan Kazimierz Andrzej Zych, zaś autorem projektu statuetki profesor Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wyróżnienie jest przyznawane od 2000 roku, kiedy to powstała Kapituła Wyróżnienia „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”. Pierwszym prezesem Kapituły był pan Andrzej Saulewicz, a od 2008r. – pan Jan Tokarski. W tym roku funkcję tę w Kapitule członkowie stowarzyszenia powierzyli Sylwestrowi Jagodzińskiemu.

Na przestrzeni lat wyróżnionych zostało wiele osobistości ze świata kultury, działalności społecznej, biznesu i polityki, m.in.: śp. prezydent Ryszard Kaczorowski, śp. ks. prałat Zdzisław Peszkowski, Jan Pietrzak, Antoni Macierewicz, prof. Józef Szaniawski, śp. ks. Jan Sikora, abp. Henryk Hoser, prof. Witold Modzelewski, Konrad Rytel, Wiktor Węgrzyn, marszałek Marek Jurek, Marszałek Wiesław Chrzanowski, prof. Jan Szyszko, Andrzej Michalik, Tadeusz Gołębiewski, ks. Jan Andrzejewski, pani Jadwiga Czaplicka, pani Ewa Błaszczyk, Edward Olszowy, Jan Wnuk, Anna Marczak, Józef Kapaon, Ireneusz Kielczyk i wiele innych osób szczególnie zaangażowanych w pomaganie, czynienie dobra i krzewienie prawdziwych wartości.

Od kilku lat miejscem uroczystości wręczania statuetek jest Ossów – miejsce szczególne, czyli ziemia wielkiego zwycięstwa Polaków w 1920 r., kiedy to od wschodu szła na Warszawę armia bolszewicka, niosąc ze sobą terror i zniewolenie polityczne, gospodarcze a szczególnie ideologiczne. Na terenach gmin powiatu Wołomińskiego mieszkańcy i władze szczególnie dbają o kultywowanie pamięci o Bitwie Warszawskiej – Cudzie nad Wisłą – a wśród wyróżnionych statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej było bardzo wiele osób oddanych tej sprawie.

Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r. Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r. Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r. Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r. Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej – edycja 2023 r.

Opracowanie: Sylwester Jagodziński
Autor załączonych zdjęć: Paweł Krawczyk

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

O środkach unijnych w Wołominie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

Fundusze europejskie rozwinęły subregion warszawski wschodni. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, zdrowia, ekologii, a także dostępności i edukacji. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu [...]
0 komentarzy
Scenariusze zastosowania geotermii w Wołominie

Scenariusze zastosowania geotermii w Wołominie

W oczekiwaniu na wyniki badań wody pobranej z otworu badawczego GT-1 w Wołominie UM Wołomin analizuje scenariusze zastosowania geotermii w gminie. Możliwości jest [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

Ząbki – Oświadczenie Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

W zawiązku z zaistniałym wypadkiem w dniu 17 września 2023 r. podczas 5. wyścigu EV w trakcie wydarzenia 7. Zlot Samochodów Elektrycznych i Wodorowych , [...]
0 komentarzy

Pożar w hurtowni fajerwerków w Kobyłce

W godzinach porannych doszło do wybuchu, a następnie pożaru budynku hurtowni z fajerwerkami przy ul. Nadarzyńskiej w Kobyłce. Na miejscu pracują strażacy i [...]
0 komentarzy

Mazowsze zakończyło największy w historii zakup pociągów!

61 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich jest już na torach. Rekordowe w skali kraju zamówienie KM zakończone! Pociągi dostarczyła spółka Stadler Polska. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.