Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 | Miasto Zielonka

Miasto Zielonka przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zielonka, za działania związane z realizacja programu  odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Literacka 20.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej ? Panią Elżbietą Bereza-Grabowską: 22 781 03 51 w. 11, kom. 510 479 264

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.