Barszcz Sosnowskiego w powiecie wołomińskim

W naszym powiecie stwierdzono nieliczne miejsca występowania tej toksycznej rośliny, która pochodzi z rejonu Kaukazu, a została sprowadzona do Polski do celów pastewnych. Kontakt z tą rośliną może być niebezpieczny dla zdrowia.

Nie ma żadnych uregulowań prawnych na szczeblu centralnym, które umożliwiają walkę z barszczem Sosnowskiego. Jedynie przepisy zakazują rozsiewania i sprowadzania tej rośliny. Warto wspomnieć, że jest to roślina inwazyjna i niebezpieczna. Ustawa o samorządzie gminnym nakazuje dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli ? mówi Robert Zdziech z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Wołominie.

W przypadku znalezienia podejrzanej rośliny obowiązuje następująca procedura:

– należy zgłosić sytuację do urzędu gminy,

– osoby z urzędu gminy, które są kompetentne w tym zakresie robią zdjęcia, ustalają skąd rośliny znalazły się w tym miejscu, określają współrzędne geograficzne, a także czy roślina się rozrasta,

– zebrany materiał konsultuje się z botanikami,

– jeżeli zostanie stwierdzone, że jest to barszcz Sosnowskiego, to następuje zniszczenie rośliny.

Nie należy samemu niszczyć roślin. Tylko botanicy ponad wszelką wątpliwość są w stanie ustalić, czy dana roślina jest barszczem Sosnowskiego.

Paweł Choim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.