Będzie się działo w Gminie Klembów

2 marca w Urzędzie Gminy w Klembowie podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odpowiedzi na otwarty konkurs, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Gminy wpłynęło 16 ofert. Jedna organizacja mogła złożyć maksymalnie dwie oferty. Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie oraz otrzymały dofinansowanie na realizację proponowanych działań. Umowy podpisano z następującymi organizacjami:

 • Stowarzyszenie Czas na działanie
 • Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin
 • Stowarzyszenie Zespół Muzyki Dawnej Flauti Divertenti
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Klembowie
 • Stowarzyszenie Przyszłość Roszczepu
 • Stowarzyszenie QUERCUS
 • Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów ?SAGAN?
 • Stowarzyszenie Wola Rasztowska
 • Wołomińskie Centrum Sztuk Walki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie
 • Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom
 • Stowarzyszenie TRAMP

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na terenie Gminy Klembów realizowanych będzie kilkanaście wydarzeń, które mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie polityki prorodzinnej, takich jak:

 • rajd rowerowy,
 • spływ kajakowy,
 • turnieje sportowe,
 • pokazy taneczne,
 • zajęcia fitness,
 • nordic walkig,
 • zawody wędkarskie,
 • treningi koreańskiej sztuki walki,
 • warsztaty muzyczne,
 • zlot starych traktorów,
 • pikniki rodzinne,
 • mikołajki,
 • kino „pod chmurką”,
 • warsztaty i zajęcia dla mieszkańców,
 • oraz wiele innych.

– Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców zarówno do aktywnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach jak i pomocy przy ich organizacji. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z wymienionymi podmiotami. Urząd Gminy w Klembowie będzie na bieżąco informował o planowanych wydarzeniach – czytamy na stronie UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.