Bezpieczeństwo jest moim priorytetem

Od początku kadencji, jednym z priorytetów starosty wołomińskiego, Adama Lubiaka jest poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Wołomińskim, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza pieszych. Nie mniej istotne jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa stanu rzek na terenie powiatu wołomińskiego.

? W latach 2019-2021, w ramach inwestycji oraz bieżących modernizacji, doświetliliśmy 74 przejścia dla pieszych i skrzyżowania na kilkudziesięciu odcinkach dróg powiatowych – informuje w mediach społecznościowych starosta wołomiński. – Kompleksowo modernizujemy oświetlenie również w ramach realizowanych inwestycji drogowych ze wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy udziale poszczególnych gmin z terenu powiatu wolominskiego – dodaje.
Wspomniane działania dotyczą m.in. ul. Wileńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do DW 634, wołomińskich ulic Piłsudskiego i Radzymińskiej (skrzyżowanie z ul. Poznańską, ul. Lipową, ul. Kochanowskiego, ul. Willową, ul. Szkolną, ul. Akacjową).
Doświetlanie ulic dotyczy nie tylko samego Miasta Wołomin ale również miejscowości, z terenu Gminy Wołomin: Helenowa i Zagościńca (ul. 100-lecia), Leśniakowiźny (ul. Kasprzykiewicza), Ossowa (ul. Matarewicza), Turowa (ul. Gen. Hallera). Podobne dziaania objęły też inne gminy z terenu powiatu: Kobyłka (ul. Wołomińska), a także dróg powiatowych (odcinek Kowalicha-Marianów w gminie Dąbrówka) oraz al Armii Krajowej od ul. Piłsudskiego do granicy z Kobyłką.
? Przed nami kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców naszego powiatu – zapowiada starosta wołomiński Adam Lubiak.
Pomyślne wieści dotyczące inwestycji drogowych dotarły do starostwa wołomińskiego z Mazowieckiego Urządu Wojewódzkiego,
Komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umieściła na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu dwa wnioski złożone przez Powiat Wołomiński. Dotyczą one rozbudowy drogi powiatowej 4352W ul. Szeroka w Kobyłce, oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 4316W al. Niepodległości w Wołominie od ul. Granicznej do skrzyżowania z DW 634 (stacja paliw BP).
Ostateczna lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych z podziałem na listę podstawową oraz listę rezerwową zawierająca wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań, zostanie opublikowana po jej zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.
Jednak nie tylko bezpieczeństwo uczestrników ruchu drogowego jest ważne dla starosty naszego powiatu.
? W ubiegłym roku podjąłem szereg działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawy stanu rzek na terenie powiatu wołomińskiego – poinformował za pośrednictwem Facebooka Adam Lubiak.
? Wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie omawialiśmy m.in. tematykę obszarów zalewowych, budowę i rozbudowę nowych wałów i zapór oraz przyszłą współpracę przy inwestycjach.
Dzisiaj, (14 stycznia – przyp. red.) otrzymałem pismo, podsumowujące działania podjęte w 2021 roku przez PGW Wody Polskie w ramach wzajemnej współpracy na terenie naszego powiatu, m.in. na rzekach: Cieńka, Rządza, Beniaminówka, Czarna oraz Długa.
Skutecznie działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszego powiatu oraz jesteśmy merytorycznym partnerem do rozmów z instytucjami na szczeblu samorządowym i rządowym w zakresie gospodarki wodnej.
Dziękuję dyrekcji i zarządowi Wód Polskich oraz samorządowcom za wolę współpracy i otwartość na dyskusję. W najbliższym czasie planujemy kolejne spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej. Szczegóły już wkrótce – zapowiada starosta powiatu wołomińskiego Adam Lubiak.

Oprac. A.O.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy
Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami

Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie po raz drugi organizuje 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈 𝐏𝐑𝐀𝐂𝐘 𝐈 𝐄𝐃𝐔𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈 dla Osób z Niepełnosprawnościami. Celem wydarzenia jest stworzenie otoczenia sprzyjającego [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 20 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Dzień Patrona I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie

Dzień Patrona I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie

W poniedziałek, na Placu 3 Maja w Wołominie, Dzień Patrona – 111 Eskadry Myśliwskiej obchodziło I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie. W uroczystości [...]
0 komentarzy
Powiatowa Majówka 2024

Powiatowa Majówka 2024

Jedno z największych wydarzeń muzycznych w  powiecie wołomińskim, skupiające tysiące fanów, które odbędzie się 25 maja  o godzinie 15:00 w Pałacu w Chrzęsnem [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.