Bezpieczna Kobyłka

– Od początku kadencji, czyli już od 4 lat pracuję nad tym, żeby Kobyłka była Miastem, w którym Mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa – mówi Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka.

Na poczucie bezpieczeństwa wpływa wiele kwestii. Jakie z nich poprawiono w ostatnim czasie w Kobyłce?

Na pewno istotną zmianą w tym zakresie była wymiana oświetlenia – wymieniono ponad 2900 dotychczasowych, starych lamp sodowych na nowoczesne i znacznie jaśniejsze lampy LED. Na wielu ulicach Kobyłki przybyło oświetlenia – w ostatnim czasie, tzn. w ciągu ostatnich kilku miesięcy zostało wybudowane oświetlenie uliczne m.in. w ulicach: Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich, Leśmiana i Gospodarczej, a także Wesołej, Solskiego, Orląt Lwowskich oraz Ceglanej. W realizacji jest oświetlenie w ulicy Kraszewskiej. Dodatkowo w Kobyłce doświetlono przejścia dla pieszych – np. na ulicy Warszawskiej (w obrębie skrzyżowania z ulicami Graniczną i Wołomińską), trzy przejścia w obrębie skrzyżowania ulic ks. Pieniążka i ks. Marmo, przejście w ul. Przyjacielskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Barbary) oraz nowo wybudowane przejście dla pieszych w ulicy Przyjacielskiej. Niektóre z tych przejść są także „wyniesione”, co również zwiększa bezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, podczas długich zimowych wieczorów i ciemnych poranków – ale nawet latem lepsze warunki oświetleniowe na drogach, przejściach dla pieszych czy chodnikach zapewniają większe bezpieczeństwo mieszkańców.

Inną ważną inwestycją było stworzenie systemu monitoringu.

– Możemy się już tym pochwalić – bo od liczby kamer wynoszącej dokładne, okrągłe zero w 2018 roku dotarliśmy aż do 72 kamer w chwili obecnej – informuje Edyta Zbieć.

System monitoringu miejskiego w Kobyłce się rozrastał w ciągu kilku ostatnich lat, ale stale trwają prace nad jego rozbudową. Urzędnicy sukcesywnie zwiększają liczbę miejsc w mieście objętych nadzorem. Kobyłka ma 18 kamer na ulicach, 51 na parkingach Parkuj i Jedź (w tym również w wiatach rowerowych) oraz 3 kamery na terenie Starego Basenu. Nawet, jeśli wziąć pod uwagę ostatni rok, to liczba kamer zwiększyła się prawie trzykrotnie.

Przed przystąpieniem do stworzenia, a potem rozbudowy monitoringu Urząd Miasta poprosił komisariat policji w Kobyłce o wskazanie najbardziej istotnych ich zdaniem lokalizacji na terenie Miasta. Mapa najbardziej newralgicznych miejsc, które powinny być obserwowane tworzona jest więc wspólnie z Policją, a Urząd ściśle z nią współpracuje – obraz kamery jest bezpośrednio przekazywany do Komendy w Kobyłce.

– To niezmiernie istotna moim zdaniem inwestycja w poprawę bezpieczeństwa. Z badania CBOS z czerwca 2022 wynika, że ponad cztery piąte ankietowanych uważa życie w Polsce za bezpieczne. Polacy niemal powszechnie uważają również, że ich najbliższa okolica jest miejscem spokojnym i niestwarzającym zagrożeń. Zależy mi, żeby Mieszkańcy Kobyłki znajdowali się w tym gronie – mówi Burmistrz Edyta Zbieć.

Dodatkowo w Kobyłce trwają prace nad wdrożeniem monitoringu rekomendowanego przez powiat, dotyczący zamontowania kamer, które zczytują numery rejestracyjne samochodów. To ogólnopolski system ANPR, wdrażany w województwie mazowieckim, który może być pomocny np. w odnalezieniu pojazdu czy identyfikacji osób kierujących.

 

Więcej informacji z Kobyłki

Ząbki - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Kobyłka – doręczanie decyzji podatkowych

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kobyłce informuje, że pracownicy Urzędu w dniach 27 stycznia – 27 lutego 2023 r. będą jak [...]
0 komentarzy
Przerwy w dostawie wody

Planowana przerwa w dostawie wody na terenie gminy Wołomin oraz w Kobyłce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z realizacją prac remontowanych na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna” planowana jest kilkugodzinna przerwa [...]
0 komentarzy
Kobyłka - teren budowy PKP PLK - wyłączony z użytkowania

Kobyłka – teren budowy PKP PLK – wyłączony z użytkowania

W Kobyłce trwa budowa dwóch wiaduktów drogowych w ulicy Warszawskiej i ul. Granicznej oraz tunelu pod torami w śladzie ul. Orszagha. Wykonawca inwestycji [...]
0 komentarzy
WOŚP w Kobyłce

WOŚP w Kobyłce

31. FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  odbędzie się 29 stycznia 2023 roku (niedziela) w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. [...]
0 komentarzy

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka

LIX sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się stacjonarnie w Sali Konferencyjnej Urzędu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.