Bezpłatne parkowanie z kartą Jestem z Ząbek

Bezpłatne parkowanie z kartą Jestem z Ząbek

Na ulicach Ząbek stanęły pierwsze parkomaty, termin uruchomienia strefy płatnego parkowania zbliża się nieuchronnie.  Coraz częściej pojawiają się pytania jak parkować  bezpłatnie z kartą mieszkańca.

Każdy mieszkaniec posiadający ważną kartę mieszkańca i uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii B  może parkować bezpłatnie jeden  zadeklarowany samochód osobowy. Przypisanie numeru rejestracyjnego pojazdu do uczestnika „Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek”  jest realizowane w parkomacie za pomocą karty mieszkańca.

Po przypisaniu numeru rejestracyjnego drukowany jest tzw. bilet zerowy ze wskazanym numerem rejestracyjnym  i datą ważnością (odpowiadającą dacie ważności karty mieszkańca).  Samochód raz przypisany do uczestnika Programu można bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania SPP lub na miejskich parkingach płatnych MPP. Przy czym jest  to jedyna taka sytuacja, bo taka wymienność już nie występuje w przypadku opłaconych biletów kontrolnych.  Na bilet opłacony w SPP nie możemy zaparkować na MPP poza drogą publiczną i na odwrót.

Uczestnik Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek może mieć przypisany w jednym czasie jeden numer rejestracyjny samochodu, przy czy nie ma znaczenia kto jest rzeczywistym  właścicielem tego samochodu.

Do czasu zgromadzenia  systemie karty mieszkańcy informacji o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów,  weryfikacja tego warunku będzie następowała na podstawie oświadczenia.  Takie oświadczenie będzie mogła złożyć i samochód przypisać do siebie tylko osoba pełnoletnia. Numer rejestracyjny raz przypisany do uczestnika Programu można zmienić ale nie częściej niż raz na dobę.

Do przypisania pojazdu potrzebujemy albo karty fizycznej, albo  aplikacji mieszkańca w której uczestnik programu jest zalogowany i ma ważną kartę wirtualną. Jeśli kartę fizyczną otrzymaliśmy przesyłką, musi zostać aktywowana, w przeciwnym przypadku parkomat nie rozpozna karty.
Do lepszej współpracy z parkomatami przygotowaliśmy nową wersję aplikacji mieszkańca – wersję 1.0.6 która jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store – zachęcamy do aktualizacji. W nowej wersji został dodany dedykowany parkomatom dodatkowy kod QR.

      

Gdy jesteśmy przy  parkomacie wzbudzamy urządzenie klawiszem „T” (Taryfa) naciskamy go do czasu wybrania opcji „Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek” zatwierdzamy wybór zielonym klawiszem „Akceptuj”. Wtedy nastąpi aktywacja czytnika kart umiejscowionego w dolnej części parkomatu dale w zależności jakiej formy karty chcemy użyć:

a)Karta fizyczna – zbliżamy ją do przedniej części obudowy czytnika w celu umożliwienia odczytu zbliżeniowego NFC karty (nie skanujemy kodu kreskowego !),

b)Telefon z  aplikacją mieszkańca, w aplikacji wybieramy opcję „Kod potwierdzenia”, pojawi się ekran z 5 cyfrowym kodem jednorazowym,  licznikiem ważności kodu oraz, w nowej wersji aplikacji z kodem QR. Zbliżamy ekran z kodem QR  do spodniej części czytnika gdzie jest czytnik kodów optyczny (świeci się czerwone światełko). W przypadku używania starszej wersji aplikacji, musimy przepisać 5 cyfrowy kod ręcznie i go zaakceptować.

Po rozpoznaniu karty parkomat wyświetli  datę ważności Programu/karty oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami. Po akceptacji  oświadczenia „zielony klawisz” będziemy mieli możliwość wpisania numeru rejestracyjnego samochodu, co kończymy przyciskiem „Akceptuj”.  Na koniec nastąpi wydruk biletu „zerowego” z numerem rejestracyjnym samochodu i datą ważności naszego uprawnienia.  Na tym procedurę zakończyliśmy. W okresie ważności  karty  samochód o tym numerze rejestracyjnym możemy parkować  na miejscach parkingowych w SPP e oraz na parkingach miejskich MPP bez wykonywania dodatkowych czynności. O ile tego numeru rejestracyjnego nie zmienimy

Zmianę numeru rejestracyjnego realizujemy w analogiczny sposób. Po rozpoznaniu karty parkomat wyświetli dotychczas przypisany numer, który będziemy mogli zmienić. Również zostanie wydrukowany bilet zerowy z nowym numerem rejestracyjnym , a poprzedni bilet zerowy straci ważności.  UWAGA samochód z poprzednim numerem rejestracyjnym nie będzie mógł już bezpłatnie parkować w strefie i na parkingach. Kontrolerzy  sprawdzających uiszczenie opłat będą skanować tablice rejestracyjne i weryfikować fakt uiszczenia opłaty lub uprawnienie do bezpłatnego postoju w bazie systemu z sekundową dokładnością.

Jeśli chcemy tylko sprawdzić ważność karty, bez przypisania numeru rejestracyjnego lub jego zmiany, po zeskanowaniu karty i wyświetleniu daty ważności przerywamy procedurę czerwonym przyciskiem Anuluj.

Uprzedzając pytania

1)Nie da się jednocześnie przypisać dwóch różnych numerów  za pomocą karty wirtualnej  i karty fizycznej tej samej osoby.  Uprawnionym będzie  numer przypisany pierwszy, druga próba zmiany zostanie odrzucona – bo zmiana numeru rejestracyjnego będzie możliwa dopiero następnego dnia.

2)Przypisanie jest możliwe tylko w parkomacie. Nie można tego zrobić w aplikacji lub na koncie jestemzzabek.pl.

3)Do przypisania numeru rejestracyjnego nie będzie można użyć zdjęcia, kserokopii karty fizycznej lub  zrzutu ekranu z karty wirtualnej. Nie będzie możliwości przypisania samochód na czyjąś kartę tylko znając jej numer.  Do przypisania musimy mieć kartę fizyczną lub zalogowany telefon przy sobie.

4)Z chwilą zmiany numeru rejestracyjnego, samochód z poprzednim numerze nie powinien parkować w strefie, jeśli nie opłacimy jego postoju będzie stał tam bez opłaty i postój zostanie obciążony opłatą dodatkową.

5)Można przypisać ten sam numer samochodu do kilku uczestników programu tylko nie ma to większego sensu.  Wystarczy że numer rejestracyjny będzie raz zapisany w systemie.

Nie musimy wszyscy o północy 30 marca szukać działającego parkomatu ustawić się do niego w kolejce w celu przypisania numeru. Nie musimy też denerwować się, jeśli nie zdążyliśmy wyrobić karty. W kwietniu będziemy tylko pouczani za brak opłaty. Kary będą nakładane od maja.

 

Więcej informacji z Ząbek

Jednogłośne absolutorium, dla Burmistrza, Miasta Ząbki

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki

22 czerwca 2022 r. w sali USC odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta. Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki jednogłośnie otrzymała absolutorium za [...]
0 komentarzy
Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

20 czerwca. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali o [...]
0 komentarzy

Spotkanie konsultacyjne MPA dla Miasta Ząbki

Spotkanie konsultacyjne Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. [...]
0 komentarzy
Ząbki - wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Ząbki – wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Klub sportowy UKS Fair Play Ząbki zaprasza na wakacyjne zajęcia z piłki nożnej już od 1 lipca 2022 r. Koszt 60zł/miesiąc. Zapisy: 516 [...]
0 komentarzy
Nowe Ząbki – centrum kultury

Nowe Ząbki – centrum kultury

Do dnia 30 czerwca 2022 r. prowadzone będą w Ząbkach konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Piłsudskiego i Powstańców, który należał [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.